Normaal gesproken zouden rond deze tijd de spelersevaluaties plaatsvinden. Trainers evalueren dan een tiental minuten met ouders/speler hoe er in de loop van het seizoen is ‘gepresteerd’ en over de verwachting van het nieuwe seizoen.

Vooral ook of een speler doorgaat met zijn (IP)-team naar het volgend seizoen, dan wel overstapt naar een andere club of een ander team.

Iedereen begrijpt dat vanwege de Coronabeperkingen deze gesprekken niet op dezelfde manier kunnen doorgaan.

Er hebben mij hierover verschillende vragen bereikt en ik heb die vragen doorgespeeld naar onze TVJO’s.

Afgesproken is dat rond 15 april – kan ook een dagje later - de trainers telefonisch contact opnemen met de spelers/ouders van hun ploeg.

De trainer bespreekt dan kort het afgelopen seizoen, vraagt aan de speler of hij/zij blijft óf iets anders in gedachten heeft. Maar hij deelt ook de betreffende speler mee of hij IP mag blijven spelen of dat het toch een ander team gaat worden. Dit laatste is immers in sommige gevallen ook mogelijk. Dit zeker bij de U13IP die van twee teams (8-8) terug gaan naar 1 team U14IP (11-11). Dat is elk jaar zo, dat zit vast aan het systeem.

De afspraak is dat de trainers vanwege de huidige situatie ‘coulant’ met deze problematiek omgaan, maar anderzijds toch ook spelers op hun juiste waarde moeten inschatten.

Hoewel een speler/ouder dat niet altijd zal -willen- begrijpen, is IP soms echt te hoog gegrepen en is het voor de speler in kwestie gewoon beter dat hij in een ander, beter passend team gaat spelen. Welk team dat dan moet zijn, is onderwerp van overleg en uiteraard vooral aan de speler zelf. Dat alles hangt samen met leeftijd, is er een gewestelijk team en als IP niet langer haalbaar is, welk team – in welke club – dan wel, gewestelijk of provinciaal?

Dat zou kunnen betekenen dat er een overstap naar een andere club gemaakt moet worden. Gelukkig kan dat nog de hele maand april én hierover is afgesproken dat de club zal meewerken – ook tijdens het lopende seizoen – als blijkt dat een speler een verkeerde keuze heeft gemaakt. Veranderen van club mag dus geen probleem zijn.

Een ouder/speler kan natuurlijk altijd overleggen met zijn trainer. Ook ondergetekende is bereid hierover in overleg te treden, maar de uiteindelijke beslissing over ja/nee IP, ligt clubwege bij het TVJO-team.

Ik hoop dat deze problematiek altijd in een goede verstandhouding zal worden besproken; uiteindelijk gaat het om de speler/ster zelf én het is in deze Coronatijden ‘maar’ voetbal!

Met sportieve groet,

Jack Karsmakers