banner-image
banner large text

Gunther en Jack op weg naar het KBVB-centrum in Brussel voor de eerste auditbijeenkomst op vrijdagavond 17 november.

Om interprovinciaal te blijven spelen, moeten we elke 3 jaar een audit aanvragen. In dit geval een interprovinciale audit. We moeten sowieso met onze 3 samenwerkende clubs een audit aanvragen om subsidies te kunnen krijgen.

In 2012 hadden we een provinciale audit waarvoor we als jeugdsamenwerking met glans slaagden. Zo goed dat we op basis van het aantal punten in de nationale reeksen hadden mogen spelen. Maar toen waren we nog niet zo ver en we hebben van die mogelijkheid terecht geen gebruik gemaakt.

In 2015 hadden we onze volgende audit, ook daar waren de resultaten uitstekend, op grond waarvan we interprovinciaal mochten spelen.

Inmiddels zijn we bijna 3 seizoenen verder en hebben we weer stappen vooruit gezet. Enkele ploegen wisten zelfs interprovinciaal kampioen te spelen. Maar los daar van: denk aan het 3 keer trainen, looptraining, techniektrainingen, invoeren spitsen- en linietraining. Maar vooral hebben we gewerkt – en moeten we nog steeds werken – aan het opvoeren van de snelheid van handelen.

Ondertussen hebben veel spelers weer 3 jaar interprovinciale ervaring!

Daarom dat we weer zo’n interprovinciale audit aanvragen en wederom bij Foot Pass in Brussel.

Foot Pass is het internationale auditbureau dat in 2012 onze provinciale audit met 2 sterren beloonde en ons in 2015 heeft gekwalificeerd met het maximale aantal sterren, zijnde 3 stuks,.

Deze audit wordt ingewilligd in het voorjaar 2018. De kwaliteitseisen zijn inmiddels weer sterk verzwaard en we zullen nog harder ons best moeten doen om aan al die eisen te voldoen.

Maar naast het verkrijgen van de mogelijkheid om interprovinciaal te blijven spelen, is de audit ook essentieel voor het krijgen van subsidies. Wil je als club overheidssubsidies krijgen, dan moet dat via een audit.

Voor subsidies is elke 3 jaar zo’n audit verplicht, of je nu gewestelijk, provinciaal, interprovinciaal of elite speelt.

Hoe beter je organisatie, hoe meer gekwalificeerde medewerkers/sters, hoe meer spelers/sters je hebt, des te meer subsidie je krijgt. Maar daarnaast telt ook mee: het aantal scheidsrechters dat je hebt, het aantal meisjes/dames in je club (onze 3 clubs), hoe veel –verlichte – speelterreinen, kleedlokalen zijn er. Maar ook telt mee de medische omkadering, gediplomeerde trainers/sters, de kwaliteit van je opleidingsplan, evaluaties van en gesprekken met spelers, fair-play charter, taakomschrijvingen van iedere functionaris/vrijwilliger, aantal vrijwilligers - deze laatste mogen uiteraard en zelfs heel graag ook dames zijn - en ja of nee een G-team in een van je clubs hebben.

Heel erg belangrijk is de doorstroming van eigen jeugdspelers naar de 1e ploeg van je club, maar ook of je ouderavonden organiseert en een ouder- en spelersraad hebt.

Zo kan ik nog wel enkele belangrijke onderwerpen opnoemen.

Belangrijk is nog eens benadrukken dat de audit voor alle 3 de clubs geldt, want zonder audit geen subsidie en geen interprovinciaal voetbal!

Vindt de audit elke 3 jaar plaats, de VFV zal élk seizoen via een ‘labeling’ controleren of je nog aan de criteria voldoet om je pas daarna weer toe te laten tot de competitie die je wenst.

Er is dus weer ontzettend veel werk te verrichten; we zullen alle zeilen bij moeten zetten om een compleet en aan alle eisen voldoend dossier digitaal in Brussel te krijgen. We kunnen hier nog best enkele vrijwilligers/sters voor gebruiken! We zullen proberen via deze column iedereen opde hoogte te houden.                            Jack Karsmakers

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Bezoekers 

Er zijn 24 gasten en geen leden online

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140