Inmiddels hebben we het auditdossier weer ontvangen. Evenals de versies van 2012 en 2015. Althans, dat was de bedoeling, maar de versie van 2012 hebben we niet kunnen vinden. Dat was dus eerst weer een

melding/vraag aan het auditbureau. Als antwoord kregen we de mededeling dat we dat dossier in de eigen archieven zullen moeten zoeken, nou ja, ook geen probleem.

Ondertussen zijn we op zoek naar de juiste gegevens, er zijn toch veel adressen, telefoonnummers en emailadressen veranderd, natuurlijk omdat er veel nieuwe leden bijgekomen zijn. Maar ook omdat niet iedereen wijzigingen goed doorgeeft wordt dat zoeken of navragen. (Wist je trouwens dat er bij onze 3 clubs sinds januari 2016 zich in totaal 194 nieuwe leden aansloten: Esperanza Pelt 74; Herkol 64 en Grote Heide 56.)

Als we het geheel van de audit 2018 overlopen zijn er best wel wat wijzigingen.

De algemene bedoeling was volgens het Auditbureau om het allemaal wat gemakkelijker te maken, in ieder geval op administratief vlak. Op praktisch vlak zou er dan weer ‘strenger’ gekeken worden hoe een en ander verloopt.

Wat ook nieuw is dat bij voorkeur alle ouders, maar ook trainers en bestuurders gevraagd worden om digitaal een enquête in te vullen. Dat is ook een van de redenen dat we op maandag 18 december een ouderavond organiseren. Als u als ouder geen uitnodiging hiervoor gehad heeft, hopen we dat u deze mededeling als een uitnodiging ziet en die maandagavond om 19:30u op de Esperanza aanwezig bent.

Of het op administratief vlak wat gemakkelijker wordt, durven we te betwijfelen. Er zijn inderdaad wat vragen weggevallen, maar er blijven nog 221 vragen en een 5 tal spelerslijsten over. Vragen die beantwoord en allemaal met ‘bewijsstukken’ gestaafd moeten worden. Die bewijsstukken kunnen notulen van allerlei vergaderingen zijn, afschriften van de KBVB, wedstrijdbladen, complete spelerslijsten (in ons geval van alle 3 de clubs), kopieën van diploma’s, wedstrijdverslagen, lijsten van vrijwilligers, brieven van Gemeente, maar ook berichten geplaatst op onze website. Dat alles kan als bewijsstuk gelden. Maar het blijven nog steeds meer dan 200 vragen, waarvoor meer dan 200 keer vermeld en bewezen moet worden hoe het bij ons aan toe gaat.

Gelukkig kunnen een aantal beleidsdocumenten ingezet worden voor meerdere vragen. Een voorbeeld hiervan is ons Opleidingsplan. Hierin staan onze missie, visie en organisatiemodel duidelijk uitgetekend en dat levert vele antwoorden op. Maar over het algemeen moeten er toch best veel documenten, beleidsplannen en prognoses opnieuw geschreven of minstens aangepast worden. O.a. door de vele personele wisselingen is er na de laatste audit in 2015 toch wel wat blijven liggen. Niet zo zeer op het veld en op de pleinen, integendeel, maar wel op beleids- en administratief niveau. Gelukkig dat we in 2012 en 2015 de auditprocedure al eens doorlopen hebben; dat neemt echter niet weg dat er nog vele, vele uren werk te doen is. Maar we gaan er voor!                                                                       Jack Karsmakers