banner-image
banner large text

Donderdagavond was er in het kader van de voorbereiding van de audit een vergadering met alle jeugdtrainers en afgevaardigden van de Jsw: Bovenbouw als wel Onderbouw, Interprovinciaal én Gewestelijk!

De opkomst was groot en dat was hartverwarmend. Door samen te werken kunnen we er voor zorgen dat al onze jeugdspelers (tot en met 18 jaar hebben we 440 jongens en 27 meisjes) een zo goed mogelijke opleiding krijgen én elke week fijn kunnen voetballen.

Jack gaf een korte toelichting over de ouderavond van as. maandag, vroeg de trainers/afgevaardigden dit nog eens op hun besloten FB en WhatsApp’s te plaatsen om zo de ouders extra te motiveren. Op de ouderavond zal gevraagd worden welke ouders ‘n tweetal keren per jaar mee willen doen aan een Ouderraad, een klankbordgroep waarvan de leden vragen kunnen stellen en adviezen kunnen geven.

Daarna werd er ingegaan op de audit, wat wordt er van ons – de 3 clubs – verwacht, welke gegevens moeten we aanleveren en hoe moeten deze gegevens gestaafd worden.

Een belangrijke verandering is dat het auditbureau daadwerkelijk en onaangekondigd trainingen en matchen komt bezoeken. Ook daar werden afspraken over gemaakt.

Verder zal er door het auditbureau een enquête gehouden worden; van ons wordt verwacht dat wij de emailadressen van  ouders, trainers, bestuurders aan hen opsturen zodat zij iedereen een enquête kunnen sturen. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen zo’n enquête zouden invullen en terugsturen. Dat geeft het auditbureau en daarmee ook onszelf een prima overzicht van wat de geënquêteerden van ons vinden.

Daarna was er een vragenronde, waarbij er een vraag uitsprong, welk systeem zouden we het best kunnen hanteren: het 4:3:3 met alle variaties die Voetbal Vlaanderen toch vooral voorstaat of toch meer 3-4-3 om een ‘eigen’ en vooral herkenbaar spelsysteem verder uit te werken. En hoe doe je dat dan bij 8:8 en 5:5?

Hierover zal nog vaker gediscussieerd worden.

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Bezoekers 

Er zijn 25 gasten en geen leden online

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140