De klok tikt onverbiddellijk door, of eigenlijk terug. Hij telt af en op het moment dat ik dit schrijf zijn er net nog 8 dagen te gaan. En dan wordt het auditdossier gewoon gesloten; kan er niets meer aangepast worden en kan de voorbereiding van het auditgesprek beginnen.

Op dit moment hebben we 127 artikels en bewijsstukken aangeleverd; sommigen beleidsstukken zijn meer dan 50 pagina’s groot!

De auditeur heeft dan zo’n 3 weken om alles na te lezen en zich voor te bereiden op het auditgesprek dat op woensdag 7 februari plaats zal vinden.

Zo weet Sam, want zo heet onze auditeur,  nog wel even wat te doen .... Want hij moet, al dan niet met een collega, ook nog trainingen en matchen bezoeken.

Bovendien hebben wij geen gewone auditprocedure; omdat we een samenwerking vormen met 3 clubs wordt de audit ook over de 3 clubs afgenomen. Esperanza Pelt is dan als grootste en hoogste voetballende club de ‘penvoerder’, maar alle vragen zijn beantwoord als Jeugdsamenwerking, overigens inclusief Onderbouw!

Het gesprek of ‘intervieuw’ zoals Double Pass dat noemt, vindt dus op woensdag 7 februari plaats.

Het programma ziet er als volgt uit:

Interviews: interprovinciaal

•             Voorzitter Club (20 min)

•             Sportief / Algemeen Verantwoordelijke Club (30 min)

•             TVJO / Algemeen Verantwoordelijke JO (30 min)  - incl. PP-presentatie (15 min)

•             Verantwoordelijke scouting / rekrutering (20 min) – incl. PP-presentatie (10 min)

•             Gezamenlijk gesprek met trainers (1 trainer 5v5 / 1 trainer 8v8 / 1 trainer 11v11) (30 min)

•             Trainer / coördinator postformatie (20 min)

•             Gezamenlijk gesprek met spelers (20 min)

•             Observatie met toelichting

•             Bezoek Accommodatie (20 min)

•             Toelichting databank (voetbal data en videoclips, scouting, ondersteuning) (20 min)

Overigens vindt er bij het bezoek aan matchen en trainingen ook een kort gesprek plaats met de trainers:

•             Trainer(s) 5v5

•             Trainer(s) 8v8

•             Trainer(s) 11v11

Bovenstaande betekent we nog wat voorbereidingen te gaan hebben. Als we 127 beleidsstukken hebben aangeleverd – en er komen nog wel enkele bij – moet er nog veel doorgelezen worden. De vooral wat oudere, misschien beter gezegd de meer ervaren trainers, hebben ze al eerder gelezen; de meeste stukken hebben trouwens bijna altijd op de website gestaan. Maar de nieuwere trainers hebben nog wat in te halen.

Ook leuk om te vertellen is dat er bijna 100 (groot)ouders de enquête hebben ingevuld, ook zo’n 30 jeugdtrainers en beleidsverantwoordelijken vulden de enquête in.

Er mogen er nog bij; zo’n 14 (groot)ouders zijn met het invullen begonnen; gaan we de kaap van 100 overschrijden; het zou prachtig zijn.

Voor alle duidelijkheid; wij hebben geen enkele inzage van wat iemand zegt; we zien alleen maar enkele getallen. Maar dat al zoveel ouders meededen, vinden we heel erg fijn.

Maar er mogen er nog meer .......

Ondertussen is de klok verder achteruit gegaan; net geen 8 dagen meer!

We hebben nog een 20-tal items af te handelen. Daarvoor zijn we wel voor een stuk afhankelijk van wat anderen nog aanleveren, maar daar hebben we alle vertrouwen in.

Een dezer zullen de ouders die zich hebben opgegeven voor de Ouderraad weer een uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen. Die bijeenkomst zal begin februari zijn. Ook in februari is de Spelersraad gepland. Ook die spelers zullen een uitnodiging krijgen.

In ieder geval blijven we er voor gaan; net zoals onze spelers en trainers dat zullen doen.

Jack Karsmakers