banner-image
banner large text

Dit seizoen hebben we weer enkele stappen vooruit gezet in onze op- en begeleiding van onze jeugdspelers. Speciaal voor onze U15 tot en met U19 en beloften.

Onder leiding van onze physical coach Stefan Winters en TVJO Jannick Verlinden wordt er wekelijks gewerkt aan verbetering van de looptechniek, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan ‘t fysieke gedeelte. Dat gebeurt dan meestal ‘met bal’, al kan dat niet altijd. We zien deze activiteiten als onmisbare elementen in een goede voetbalopleiding en we merken dat veel spelers dit goed tot zeer goed oppakken. Prima mannen!

Om te zien of spelers vooruitgang boeken, zijn er een aantal ‘testen’ afgenomen. Er is veel tijd besteed aan de eerste meting, de zogenaamde 0-meting, zodat spelers kunnen zien hoe ver ze staan. Vanaf dat punt kunnen spelers aan de slag, want van Stefan en Jannick hebben ze de resultaten op papier gekregen. Niet alleen hun eigen resultaten maar ook de gemiddelde scores van hun team. Zo kan elke U15 tot en met U19/belofte speler zien welke positie hij met zijn resultaten bekleedt in zijn team: zit je als speler ónder of bóven het gemiddelde en hoeveel dan?

Op basis van deze resultaten heeft élke speler van Stefan een aantal ‘adviezen’ gekregen hoe hij zijn achterstand kan inhalen: welke oefeningen, hoe vaak, hoe snel, enz. Dit zijn individuele trainingsadviezen, dus afgestemd op de individuele persoon en het is aan de speler om dit advies op te volgen. Stefan heeft voor elke speler voorbeelden van oefeningen toegevoegd. Bij de 2e testronde zal dan wel blijken of de speler deze adviezen heeft opgevolgd en of zijn resultaten er op vooruit gegaan zijn.

Eind november en op het einde van het seizoen worden deze testen onder zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden opnieuw afgenomen en daarmee krijgen we een beeld van de al dan niet vooruitgang van spelers.

Stefan heeft alle gegevens die door de spelers/trainers zijn aangeleverd in een document verwerkt en op basis daarvan zijn deze individuele adviezen opgesteld. Jannick heeft al deze resultaten uitgeprint en in een plastic mapje gedaan. Iedere speler wordt gevraagd dit goed bij te houden en op het einde van het seizoen terug te bezorgen aan de trainer.

Volgend seizoen komen de nieuwe resultaten er dan weer bij. Zo krijgen wij, maar dus ook elke speler in een portfolio de resultaten van zijn ontwikkeling en we hopen natuurlijk op vooruitgang. Als club hebben wij deze resultaten in het spelersadministratiesysteem verwerkt, deze gegevens worden door de privacywet voor derden afgeschermd.

Daarnaast worden er ook maandelijks team - tactics en basics opgesteld die door de trainers in hun oefeningen worden verwerkt. Voorbeeld voor de maand oktober:

U10

U11

U12

U13

Basics
  • Doelpoging vanop 15 à 20m
  • Doelpoging op halfhoge voorzet
Tactics
  • Geen "dom" balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt

Aanwijzingen voor de trainer:

Minstens in 1 training per week zouden deze thema’s moeten terugkomen. Er zijn veel variaties mogelijk. Zonder dat je het aangeeft zouden de spelers op het einde van de maand het thema eruit moeten kunnen halen. Geef extra aandacht aan het coachen van deze basics en tactics!

U14

U15

Basics
  • Doelpoging vanaf 20m
  • Doelpoging op hoge voorzet
Tactics
  • Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan

U16

U17

Basics
  • Interceptie of afweren van lange pass
  • Korte dekking op lange pass
Tactics
  • Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen

Met dit alles hopen we te bereiken dat we met onze jeugdopleiding weer een stap vooruit zetten. Opleiden is een werk van lange adem. Hierbij kun je je niet afvragen van ‘wat brengt het nu op?’, daarvoor heb je visie, geduld en volharding nodig. Die eigenschappen wensen we iedereen toe.

Een gefingeerd voorbeeld van een spelersoverzicht

Er wordt gekeken naar het gewicht, de lengte, BMI, PHV (Peak Hoogte Velocity, de periode waarin een jongere de grootste toename in lengte ervaart), rustpols en trainingszone. Daarnaast, om er nog maar enkele te noemen, naar maximale hartslag maar ook worden gemeten de basiskrachten zoals push-ups, sit-ups, planktest, staand verspringen, lenigheid en startsnelheid. En dan zijn er nog!

Al deze testen bijeen zeggen iets over hoever een speler staat. Zeker als hij kan zien wat het teamgemiddelde is, weet hij of hij daar zelf bóven of ónder zit. Stefan heeft voor elke speler een trainingsadvies gegeven; er zijn spelers bij die er heel erg goed voor staan, hun basisconditie is ‘bovengemiddeld’, maar er zijn ook spelers die een tand(je) moeten bijsteken en zeker extra moeten trainen. Een blessure kan hierbij een rol spelen dan wel gespeeld hebben. Als ze verstandig zijn doen ze dat ook. Met elkaar afspreken kan heel goed helpen.

Voor spelers die moeite hebben deze tabellen te lezen zijn zowel Stefan als Jannick en ondergetekende bereid uitleg te geven. Bovendien zal Stefan voor een training ’n korte uiteenzetting geven.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Bezoekers 

Er zijn 46 gasten en geen leden online

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140