Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn duidelijke afspraken onder de vorm van een intern of huishoudelijk reglement onontbeerlijk. Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel bieden deze documenten te allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om pro-actief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd. Hiervoor moeten ze natuurlijk gekend zijn. Vandaar het belang om onze interne reglementen ook te plaatsen op deze website.

 
De gedragscodes of reglementen hebben o.a. betrekking op :
 • Voor spelers ; houding, mentaliteit, hygiëne, verzorging, voeding, fairplay, stiptheid, studie, discipline, levenswijze, kwetsuren, afspraken, kledij, vervoer, materiaalbeheer, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, schorsingen...
 • Voor ouders ; sportief gedrag, positieve instelling, kritiek, medewerking activiteiten, coaching, aanmoediging, kritiek op scheidsrechter,...
 • Voor trainers en afgevaardigden ; voorbeeldfunctie, taalgebruik, coaching, eerlijkheid, gedrag t.o.v. tegenstander/scheidsrechter/publiek, respect, sportiviteit, communicatie, integriteit, ambassadeur van de club, naleven van interne reglementen, teamwork, ...
 
Het interne reglement & nuttige richtlijnen  
 
Stiptheid
 • Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.
 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (miniemen-knapen-scholieren-juniors) of 30 min. (debutantjes-duiveltjes-preminiemen) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen aan het aangewezen terrein. De trainer bepaalt het stipte vertrekuur en zorgt dat het volledige team tijdig (zie thuiswedstrijd) aanwezig is in de kleedkamer.
 • Aanwezigheid op de training is verplicht.
 • Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of de wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus.
 • Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen. Kinderen jonger dan 12j halen een kinderpasje op de gemeente.
 • Uiterlijk 30 min. Na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.
 
Houding
 • Wees altijd en overal beleefd.
 • Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 • Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.
 
Hygiëne
 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.
 • Gelieve bij kwetsuren de clubarts of kinesist te raadplegen. U kan ook naar uw huisarts gaan. Laat steeds een ongevallenformulier invullen. Dit formulier kan je krijgen van de afgevaardigde.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de wedstrijd of training.
 
Verzorging en voeding
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.
 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.
 
Kleding & materiaal
 • Wedstrijdshirtsn worden voor elke wedstrijd door de club verzorgd. De speler beschikt over eigen voetbalshort en -kousen. 
 • Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd en wenselijk bij training.
 • Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde koersbroeken.
 • Voetbalschoenen ; de Debutantjes, Duiveltjes en Preminiemen zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi's) te spelen.
 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 • Ook regenvestje en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode.
 • Voetbalschoenen dienen steeds droog en gepoetst te zijn.
 • De verloren voorwerpen bevinden zich in het materiaalhok en kunnen op eenvoudige vraag aan de trainer of afgevaardigde overhandigd worden.
 • Juwelen, uurwerken en andere sieraden worden preventief uitgedaan want ze kunnen zowel eigen letsels als letsels aan tegenstrever tot gevolg hebben.
 
Infrastructuur
 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.
 • De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche, maar ook niet tegen een buitenmuur.
 • Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de medewerker(s) van de club.
 • Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigde.
 • Het trainingsmateriaal zal volgens een beurtrol steeds naar het trainingsveld worden gedragen en na de training weer verzameld worden.
 • Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.
 • Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 • Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.
 
Vervoer
 • Alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt.
 • Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt altijd de trainer.
 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.
 • Roken in de wagen tijdens vervoer van kinderen is niet aangewezen en alcoholverbruik is uit den boze (gezond verstand).
 • Ouders kennen verkeersreglement ivm vervoer van kinderen en passen dit toe.
 
 
Studie en voetbal
 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 • Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit gemeld maar daar zal steeds begrip voor getoond worden.
 • Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.
 • Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!
 •  
Voorbeeld van enkele afspraken met spelers gemaakt voor een seizoen
 
1.     De eerste afspraak is dat we ons steeds correct en respectvol gedragen. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de trainers, afgevaardigden, bestuursleden en alle anderen waar je mee te maken krijgt.
 
2.     Zeker gedragen we ons correct naar de scheidsrechters, zonder hen kunnen we niet voetballen.
3.     We respecteren elkaar, maar ook onze tegenstanders. Dat betekent niet dat we terug gaan staan, integendeel, elke tegenstrever zal tot het uiterste moeten gaan, want wij willen winnen! We knokken ervoor, maar wel binnen de grenzen van sportiviteit.
4.     Als we verhinderd zijn, laten we dit zélf bij de trainer weten; ook voor élke training.
5.     We zijn op tijd voor de matchen en trainingen aanwezig. Voor de trainingen betekent dit ongeveer 10-15 minuten voor aanvang. We kleden ons rustig om en wachten in het kleedlokaal op teken van de trainer om samen naar buiten te gaan. We reizen samen naar de uitmatchen: samen uit, samen thuis.
 
6.     We zijn allemaal verantwoordelijk voor het materiaal en ruimen ook samen op. Eventueel bij toerbeurt. Na de training gaan we als groep naar binnen.
 
 
7.     Er komen bij de trainingen geen ballen in het kleedlokaal. Binnen houden we de bal in de hand, zodat er geen muren vuil worden.
 
8.     Na match en training douchen we, zonder er een rommeltje van te maken. Het is verstandig om in het kleedlokaal badslippers te dragen. Dit ter voorkoming van schimmelinfecties
 
9.     Als we het kleedlokaal uitgaan, laten we het opgeruimd achter. Kleedkamers worden vuil, maar het is onaanvaardbaar als door gooien van modder en het achterlaten op de vloer van bekertjes, papier enz. de kleedkamers extra vuil worden. We maken het de mensen die ze schoonhouden niet extra moeilijk!
 
10.  Als iets je niet duidelijk is, vraag het dan aan je trainer of afgevaardigde. Ben je het met iets niet eens, overleg dan met de trainer.      
      Praat   problemen altijd uit!
 
11.  We gebruiken alleen fatsoenlijke taal.
 
12.    Als we met de juniores bij elkaar zijn, drinken we geen alcoholische dranken, ook roken doen we als voetballers niet.
 

Kortom, samen zijn we een fijne groep spelers, we vormen een hecht team, gaan voor elkaar door het vuur en elke tegenstander zal op voetbalgebied rekening met ons moeten houden

 

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140