00:00:00:01

                                Het auditdossier wordt automatisch ingediend binnen 1 seconde

 

Tja, het eerste deel van de audit is helemaal afgerond. Dat wil zeggen, om precies 00:00u vannacht is het dossier automatisch afgesloten en overgegaan naar de auditcommissie. We kunnen nog wel zien wat we hebben ingeleverd, we kunnen zelfs nog zaken aanpassen, maar de auditeur krijgt dit niet meer te zien en zal werken met de versie van vandaag.

Men heeft dan tot maandag 2 februari de tijd om het dossier te bestuderen. Daar zullen ze wel even mee bezig zijn; we hebben enkele honderden vragen beantwoord en met documenten gestaafd. Gelukkig konden we een aantal documenten vaker gebruiken, zoals het Jeugdopleidingsplan. Maar er zitten meer dan 140 beleidsplannen, verslagen en andere documenten in het dossier. Dus heeft men wel even tijd nodig. Bovendien zal men, c.q. zij, minstens 2 keer een onaangekondigd bezoek brengen op een of enkele van onze jeugdtrainingen en zullen ze (een) match(en) bezoeken.

Op maandag 2 februari starten we om 16:00 uur met de gespreksronde. Er zullen een aantal mensen van onze Jsw uitgenodigd worden om ‘n toelichting te geven en vragen te beantwoorden om zo de auditeur een beeld te geven hoe wij als Jsw te werk gaan. Er wordt een strakke planning opgemaakt zodat alles en iedereen voldoende aan bod zal komen. Rond 21:00 u is de audit afgelopen. Enkele weken later kennen we de uitslag.

De komende weken zullen we de mensen die op auditgesprek worden uitgenodigd nog eens de procedure uitleggen en inzage geven in het dossier. Het zal dan gaan om de auditverantwoordelijke, de TVJO’s, enkele leden van Raad van Beheer en Jeugdbestuur, scouts en een aantal jeugdtrainers. Ook worden enkele jeugdspelers van de U15 t/m de U21 uitgenodigd.

We hebben met een aantal mensen veel werk verzet. Het slagen en daarmee 3 sterren behalen is belangrijk voor onze 4 clubs. Daarmee halen we voor elke jeugdafdeling een behoorlijke subsidie binnen én krijgen we ‘het recht’ om interprovinciaal te spelen.

Vijf seizoenen geleden hadden we met 4 clubs samen slechts 2 elftallen (U21 Herkol en U15 Esperanza) in een provinciale reeks. In 2010-2011 zijn we met alle leeftijdscategorieën provinciaal gaan spelen. Als het ons nu al lukt om interprovinciaal te spelen, is dat weer een mijlpaal.

Heel erg veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt. Dat was onze jeugdsecretaris Harrie Huysmans, onze nieuwe TVJO-er Michel Vangerven, onze jeugdtrainers die hun CV’s digitaal moesten invullen en natuurlijk de secretarissen of hun vervangers van de 4 clubs.

Mede namens enkele honderden jeugdspelers: heren, hartelijk dank!

Jack Karsmakers

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140