Oef, dat zit er ook weer op. Om 16:00u begonnen we met het auditgesprek. De auditeur, dhr. Tim Aga was perfect op tijd aanwezig. Na elkaar voorgesteld en ons geïnstalleerd te hebben, pc, beamer, scherm, tablet, documenten, oh ja, koffie en gebak(!) waren we met een behoorlijke groep aanwezig om een groot aantal zaken door te nemen. Omdat ook Eric Mertens en Hervé Meylaers van de scouting aanwezig waren, werd ook dat item uitvoerig besproken. Scouting wordt een belangrijke opgave mochten we interprovinciaal gaan spelen. En met de aanwezigheid van Harrie Huysmans, secretaris Jsw, Noël Sevens, voorzitter Raad van Beheer Jsw, Michel Vangerven, nieuwe TVJO-er en ondergetekende, konden alle onderwerpen stevig uitgediept worden. Het is gewoon een leuke uitdaging om met een auditeur te praten, iemand die veel clubs heeft bezocht; vandaag waren wij de 50e auditopdracht van de heer Aga. Of beter gezegd te sparren met een deskundige over zowat alles wat met een goede jeugdopleiding te maken heeft. Het doet dan goed te merken dat we toch een aantal zaken gewoon goed geregeld hebben. Dat we met onze Jsw een aantal zaken hebben opgelost, die voor veel – samenwerkende – clubs niet zo evident zijn. En het doet eigenlijk nog beter als we in reactie van de auditeur nieuwe oplossingsrichtingen horen die we kunnen gebruiken. Zo is zo’n audit een win-win situatie en dat is voor iedereen erg belangrijk.

Op basis van de reacties van de auditeur denken we dat we bijvoorbeeld voor wat betreft de scouting goed op weg zijn. We hebben enkele enthousiaste mensen die hard willen werken om valabele teams te krijgen, waarbij we toch allereerst het belang van de individuele speler voorop stellen. De procedures zoals we die gebruiken, de afspraken die gemaakt zijn, zijn goed en we denken dat we op het vlak van scouting en samenwerking goed op weg zijn.

Zo hebben we nogal wat procedures doorgenomen, afspraken nagelopen en documentatie nagekeken. Een Jsw zoals die van ons komt niet zo vaak voor en als ze er wel zijn, zijn er vaak problemen. Ook bij ons verloopt alles nog niet vlekkeloos, maar dankzij een goede samenwerking van de voorzitters en secretarissen van de clubs – al dan niet vervangen door medebestuursleden - in de Raad van Beheer en de samenwerking in het jeugdbestuur van de Jsw hebben we een organisatie die tot heel wat in staat is. Zo is in enkele jaren de jeugdopleiding van gewestelijk naar provinciaal niveau opgetild en niet onwaarschijnlijk, maar zeker niet definitief, komend seizoen zelfs naar interprovinciaal niveau!

Wat later op de avond werden ook spelers gehoord. Noah (U15), Lennert (U17) en Robin (U17) hebben verteld wat zij vonden hoe wij als Jsw ons werk doen. Fijn dat zij bereid waren dat te doen en ze hebben dat met verve gedaan. Mannen, bedankt hiervoor.

Onze penningmeester Erik Nijsen kwam een heldere uitleg geven hoe wij in onze Jsw financieel alles geregeld hebben. Zeker daar was de auditeur blij mee en zoals wij het zagen ook wel onder de indruk van hoe wij zo’n complexe materie tot in zijn eenvoud en daardoor werkbaar hebben teruggebracht.

Nadat ook nog Patrick Huysmans (trainer U13 P) en Jean Schouteden (trainer U21 P) hun uitleg gegeven hadden, was het tijd om nog een aantal zaken door te nemen, meer specialistisch op het vlak van voetbaltraining, planning, periodiseren, evalueren, enz. Michel Vangerven had zich hier op goed voorbereid en liet zien dat hij daarvoor straks de juiste man zal zijn. Ondertussen hadden we ons met dank aan mevrouw Sevens tegoed gedaan aan ’n kop heerlijke soep, enkele lekkere broodjes en een stuk vla. Zo konden we richting afsluiting gaan. Dat het ondertussen 21:45 uur was, was meer een verrassing; de tijd dat je zo intensief met elkaar bezig bent over iets wat je hobby of zelfs je passie is, vliegt immers voorbij.

Er valt over de audit nog veel na te kaarten. We hebben een aantal prima ideeën opgedaan, we voelen ons gesteund in de manier van werken en de plannen die we hebben om onze opleiding een update te geven.

Of we toestemming krijgen om IP te gaan spelen, weten we niet. We hebben er best een goed gevoel bij, maar het zal toch wachten zijn tot medio/eind maart voordat we een officiële uitslag hebben. Ondertussen wachten we niet af; we gaan ervoor alsof we IP gaan spelen, maar zullen altijd eerlijk vertellen dat we nog geen officiële goedkeuring hebben. Enig vertrouwen hebben we wel en als de goedkeuring komt, willen we ook zo ver mogelijk op weg zijn.

In de maand april worden de overschrijvingen van en naar clubs geregeld. Voor april kennen we de uitslag, een tussenrapportage krijgen we eerder toegezonden. Ook dat zal geen definitieve uitslag geven, maar wel weer richtinggevend zijn. Ondertussen werken we gestaag verder. We zullen nog wel enkele keren een verslag schrijven waar we mee bezig zijn; kwestie als bestuurder, speler, trainer, ouder en supporter op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Want die gaan erg snel en als je even niet oplet weet je niet meer hoe alles ineen steekt.

Maar we sluiten nu af met een heel goed gevoel en danken iedereen die op enigerlei wijze heeft meegewerkt van harte!

Overigens zal de heer Aga nog één keer ergens een match van ons bezoeken; een training heeft hij al gezien (U17 Gew en Prov), maar vanwege de vele afgelastingen is het bekijken van alles rondom een match nog niet mogelijk geweest. Dat wordt dus weer een ritje van Berlare naar Neerpelt. Maar ja, ook dat is nu eenmaal het werk van een auditeur.

(Wordt vervolgd)

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140