Het auditgesprek ligt al weer een vijftal weken achter ons. De auditeur is nog op bezoek geweest bij een (gewonnen) match van onze U15 provinciaal. We hadden op dat moment de kans nog even van gedachten te wisselen.

 

De auditeur heeft inmiddels zijn bevinden op papier gezet . We hebben de zogenaamde ‘draft versie van het auditrapport’ ontvangen. Dit is een ‘voorlopig’ verslag en we worden uitgenodigd daar onze visie op geven. De auditeur kan onze opmerkingen verwerken, maar is daar niet aan gebonden. Vervolgens komt het definitieve auditrapport met de vermelding van het ‘aantal sterren’ dat we behaald hebben.

 

Om Interprovinciaal te mogen spelen, moeten we 3 sterren halen.

 

Uiteraard hebben we de ‘draftversie’ van het rapport terdege bestudeerd en we komen nog even bijeen om het te bespreken. De auditeur zal contact met ons opnemen en dan zullen we zeker enkele opmerkingen maken.

voorbeeldfotoMaar de eerste opmerking zal toch zijn dat we bijzonder ingenomen zijn met dit rapport. Niet dat bij ons in de Jeugdsamenwerking alles nu 100% op orde is, zeker niet. En eigenlijk gelukkig maar. We zijn zeer blij met de beschrijving van de situatie zoals die nu bij onze clubs is: we herkennen ons daar in. Máár we zijn nog veel meer tevreden over de actiepunten die ons door de heer Aga worden aanbevolen. Als iemand die al 50 clubs van provinciaal tot nationaal niveau heeft doorgelicht, kan hij adviezen geven over hoe je je organisatie en daarmee je opleiding nog beter kunt maken. Op die opmerkingen zaten we eigenlijk te wachten; dat was een heel belangrijke reden om deze audit aan te vragen, los natuurlijk van subsidies en in een hogere reeks voetballen.

 

Eerlijkheidshalve dient gezegd dat we het niet overál mee eens zijn; die opmerkingen zullen we ook maken. Die bemerkingen liggen voornamelijk in het verlengde van de samenwerking met 4 clubs. In de auditprocedure wordt verwacht dat de auditeur zich vooral richt op de hoogst spelende club. Dit is bepaald door de VFV/KBVB.

 

Dat doet ons inziens wat te weinig recht aan het belang van de samenwerking tussen 4 clubs, toch ieder met hun eigenheid, hun cultuur en niveau van spelen van de 1e ploeg. Die diversiteit werkt soms vertragend, soms ook versterkend, zeker als de clubs er in slagen uit die diversiteit de beste oplossingen naar voren te halen.

 

Maar dat alles heeft wel consequenties bijvoorbeeld voor het tempo van veranderingen. Verder vraagt het compromissen. Met compromissen kunnen werken is niet voor iedereen even evident. Vooral als het gaat om visievraagstukken: kwaliteitsopleiding met alles wat daar mee van doen heeft, versus aandacht voor meer ‘fun’. Zulke vraagstukken vragen inleving en flexibiliteit van alle betrokkenen.

 

Of te wel: ‘eigen’ clubbelang versus ‘algemeen belang’, versus het individuele belang van een (jeugd)speler.

 

Ook in onze Jeugdsamenwerking is dat wel eens moeilijk en gaat het met vallen en opstaan. Maar juist daarom zijn actie, c.q. verbeterpunten aangeleverd door een externe, deskundige organisatie voor ons zo belangrijk.

 

Dit zijn immers objectieve standpunten, los van eigen clubbelang.

 

Enkele van deze actiepunten hadden we al op de rol staan, gewoon omdat we dat zelf belangrijk vonden. Zo schrijven we de basiscompetenties van spelers verder uit, hebben we een verdere aanzet voor onze scouting gemaakt en hebben we afspraken gemaakt over meting, testen en medische screening. Ook extra training en matchen voor de postformatie (U16/U17 t/m U19) met maken van spelersprofielen en benoemen van specifieke eigenschappen per positie staan op de rol. Dat alles zal nog beter in het spelersadministratiesysteem (Soccer on line, SoL) moeten worden verwerkt. Al zal de aanbevelingsopmerking om spelersprofielen te maken óók voor de 1e ploegen - variërend van 4e Provinciale tot  4e ( 3e?) Nationale - , minder eenvoudig zijn.

 

Ondertussen zijn we volop verder gegaan met onze voorbereidingen voor volgend seizoen. We hebben al een aantal nieuwe spelers op onze trainingen en tijdens matchen gezien.

 

De gesprekken met de trainers verlopen goed, al zitten we met het probleem dat we de externe trainer(s) die we willen werven, nog niet kunnen beloven dat we Interprovinciaal spelen. Dat is lastig, want werkt vertragend.

 

Gelukkig weten we dat bijna al onze huidige trainers mee in het verhaal willen stappen en we hebben daar dan ook een heel goed gevoel bij.

 

Al zal er wellicht hier en daar geschoven moeten worden, dat brengt de situatie mee.

 

We hebben nog veel werk te verzetten, gelukkig hebben we mensen die dat willen doen. Al kunnen we er nog altijd meer gebruiken.

 

Dus als je zelf, of iemand kent, die mee wil helpen in een of andere functie of activiteit, laat het ons a.u.b. weten. Samen en met een grote groep, zijn we toch sterker! Onze jeugdspelers zullen er wel bij varen.

 

(Wordt vervolgd)

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140