Tijdens de thuiswedstrijden

Voor de wedstrijd

 • Opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren naar bijkomende wensen.
 • Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en).
 • Betaling van de onkostenvergoeding.
 • Tijdstip vragen voor controle schoeisel en identiteitscontrole.
 • Aanbieden scheidsrechtersblad en identiteitspapieren van beide teams.
 • Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen.
 • Uitnodigen op de receptie of kantine na de wedstrijd.
 • Opvang van de bezoekende ploeg ; kleedkamer aanwijzen, receptie aanduiden, uitnodigen tot het invullen van het scheidsrechterblad.
 • Aanduiden speelveld en plaats voor warming-up.
 • Opvang van de eigen spelersgroep; verzamelen identiteitspapieren, invullen scheidsrechterblad, uitrusting verdelen.
 • Kleedkamer sluiten, inclusief kleedkamer van de scheidsrechter.
 
Tijdens de wedstrijd
 • Toezicht binnen de neutrale zone.
 • Verzorging van de gekwetste spelers. EHBO-tas.
 • Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.
 • Innen entreegelden
 • Noteren van spelersminuten (vanaf U13).
 
Bij de rust
 • Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden.
 
Na de wedstrijd
 • Wedstrijdtruien verzamelen en natellen.
 • Eventueel extra drank voor de eigen spelers aanreiken.
 • Kledijtas wegbrengen en afleveren bij c.q. zelf meenemen voor de wasbeurt.
 • Scheidsrechterblad goed nakijken, ondertekenen, duplicaat bezorgen aan tegenstrever.
 • Controleren kleedlokalen, ook van de tegenstander. Eventuele schade door de scheidsrechter op formulier laten vermelden.
 • Identiteitspapieren terugbezorgen, gekwetsten doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de speler is aangesloten!
 • Gastheer spelen voor de scheidsrechter.   
 
Tijdens de uitwedstrijden
 
Verzamelen aan afgesproken terrein
 • 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn.
 • Ballen meenemen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep voor vertrek en bij aankomst.
 
Voor, tijdens en na de wedstrijd
 • Meestal dezelfde taken als bij thuiswedstrijden; uitrusting, scheidsrechterblad, duplicaat vragen, spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes natellen, kleedkamer als laatste inspecteren en verlaten.
 • Drank(bonnen) indien voorzien voor eigen groep.
 • Ten laatste 45 minuten ná beëindigen wedstrijd, de terugreis met de hele groep aanvangen. Controle op aanwezigheid alle spelers, coördineren plaatsen in wagens in samenspraak met ouders.
 • Bij aankomst; kledijtas wegbrengen c.q. meenemen voor wasbeurt.
 • Scheidsrechterblad afgeven aan secretaris.
 
Taken los van de wedstrijd
 • Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.
 • Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden (periodiek/maandelijks?).
 • Bij toerbeurt – op basis rooster - aanwezig zijn op de trainingen voor toezicht met name voor de miniemen en kadetten.
 • Tijdens de training is het wenselijk eens contact te maken met de spelers en training, indien de omstandigheden dit mogelijk maken.
 
Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën
 • Helpen bij aan- en omkleden, ouders komen in principe de kleedkamer niet binnen.
 • Veters helpen strikken.
 • Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalsbeurten.
 • Water en drankbekertjes voorzien.
 • Toezicht houden tijdens het douchen.
 • Opruimen.
 • Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen.
 • Noteren van spelersminuten vanaf U13 (miniemen).
 
Enkele aandachtspunten
 • Indien geen scheidsrechter komt opdagen, moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien negatief dient de thuisploeg voor een aanduiding te zorgen.
 • De sportieve begeleiding en wedstrijd-coaching behoort NIET tot de taken van de afgevaardigden. Dit sluit evenwel positieve aanmoedigingen tijdens de wedstrijd niet uit, integendeel!
 • De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
 • Kritiek hou je intern! Er zijn kanalen voldoende binnen de club om een probleem op te lossen.
 • Kun je als afgevaardigde eens niet aanwezig zijn, geen probleem! Gelieve dit echter ruim vooraf te melden zodat een vervanger kan aangeduid worden.

 

 

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140