Afgelopen maandag- en woensdagavond werden de evaluatiegesprekken gehouden. Vanaf de U10 tot en met de U19IP waren de spelers, meestal vergezeld door – een van – de ouders, mooi volgens planning aanwezig. De gesprekken gingen over de aanwezigheid en inzet op trainingen en matchen, over de ontwikkeling van de spelers waarbij vanaf de U15IP ook de resultaten van de ‘testing’ besproken werden.

Uiteraard konden ook spelers en ouders vragen stellen of hun onderwerpen inbrengen. De meeste trainers wisten hun gesprekken binnen de afgesproken tijd te houden zodat er niet te lang gewacht hoefde te worden.

Met ’n enkele speler moet nog een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Periodiek komen we met een aantal ouders bijeen om een en ander in de Jsw te bespreken. Tevens dient de Ouderraad als klankbordgroep. Geinteresseerde ouders zijn van harte welkom! Hierbij een verslag van de laatste vergadering.

Dinsdag 28 november om 20:30u mochten we voor de vergadering van de Ouderraad verwelkomen Ronny Lemberg, Francis Leppens, Patrick Leyssen, Pierre Panis, Katleen Wal, Filip Huysmans, Davy Rabijns en Peter Rogiers. Namens de Jsw waren aanwezig Jannick Verlinden TVJO en Jack Karsmakers AVJO.

Jack opende de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Davy Rabijns en Peter Rogiers waren namens de Pelter jeugdcommissie aanwezig. Daarmee is een link gelegd tussen de Ouderraad en de jeugdcommissie. Zo worden lijnen korter en is overleg nog meer zinvol.

Meteen werd er gediscussieerd over de vraag – eigenlijk het laatste agendapunt – hoe we nog meer vrijwilligers kunnen interesseren om mee te doen aan een of andere activiteit of in een of andere rol binnen onze clubs. Het jeugdvoetbal kan immers alleen goed functioneren als er voldoende vrijwilligers/sters zijn.

Een aantal ideeën kwamen op tafel: mensen aanspreken – werkt nog steeds het beste -; beter aangeven welke activiteiten er zoal zijn, er zijn immers legio taken en mogelijkheden. Die taken variëren van 1 keer per maand/week meehelpen in de organisatie, kantine, trainingen, matchen, tot aan tornooien, wassen shirts, enz. enz. Ook werd genoemd meer aandacht geven aan de bestaande vrijwilligers.

Verder werd opgemerkt dat er sommige ouders waren die het belang van de eetdagen niet begrijpen. De opbrengst wordt integraal gebruikt voor de afwerking van de kleedlokalen; dat betekent dat de ‘hobunits’ afgebroken kunnen worden en daarmee ook dat de jeugdspelers allemaal en elke keer nette kleedlokalen kunnen gebruiken. Hoewel dat op de website is aangegeven, is dat bij sommigen nog niet voldoende bekend.

Zo werden er nog een aantal opmerkingen gemaakt, o.a. over opleiden en begeleiden, - tekort aan – jeugdtrainers, afmelden, opmerkingen die zowel door de Jsw als door de jeugdcommissie ter harte zullen worden genomen.

Daarna werd de lopende gang van zaken besproken. Over het algemeen was er consensus dat de start bij sommige teams minder gemakkelijk was maar dat bij verreweg de meeste teams het allemaal voldoende tot zelfs zeer goed loopt. Met dank aan de trainers/afgevaardigden en ouders die met een goede taakverdeling daarvoor zorg dragen. Zo zijn er bij de meeste teams – oudergroepen - die samen afspraken maken over het mede klaarzetten van het terrein en opruimen van de doeltjes, wassen van de kleding, verzorgen van wat lekkers na een match, het toezicht houden op de randverschijnselen rondom een training, enz. Daarvoor sprak Jack zijn complimenten uit; die oudergroepen hebben dat heel goed voor elkaar; een prima voorbeeld voor de spelers.

Ook werd opgemerkt dat het samen reizen wellicht beter afgesproken zou kunnen worden. Daarnaast vond men het jammer dat naarmate de spelers ouder worden, de belangstelling door ouders/ supporters minder wordt.

Daarna werd door Jannick een uitleg gegeven over het testen van de resultaten waarbij via geijkte testen die periodiek herhaald worden, trainers, spelers en ouders een goed inzicht krijgen over de doorgemaakte ontwikkeling. De eerste resultaten zijn meer dan uitstekend. Bij een aantal teams is de vooruitgang tussen de 0-testen in het begin van het seizoen en de testen van deze maand (november) maar liefst 12,9%. Bovendien kunnen spelers zien of ze boven of beneden het groepsgemiddelde zitten én krijgen ze van de physicalcoach individuele adviezen om zich te verbeteren. Op termijn bouwen spelers zo een portfolio op en kunnen ze zien hoe ze zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld.

Jack gaf verder een toelichting op het 2e deel van de competitie, de indeling voor de gewestelijke teams wordt gemaakt in Hasselt; voor de IP – immers op één na hoogste nationaal niveau – regelt dat Brussel. Zelf hebben we aangegeven dat behalve de U14 (naar niveau 1) en de U10 en U16 (blijfven niveau 2) alle teams een stapje hoger zetten en wel naar niveau 2/3. Voor de duidelijkheid, niveau 1 is het laagste niveau; niveau 3 het hoogste. De reeksindeling en het competitieprogramma wordt medio december verwacht; de competitie start in het weekeinde van 12 en 13 januari 2019.

Daarna werd er nog even ingegaan op de evaluatiegesprekken. De ouderraad staat daar positief tegenover.

Vervolgens werd de Ouder- en spelersmanual besproken. Het gaat hierbij over enkele beleidsdocumenten met regels, afspraken, uitleg betreffende hoe de Jsw Neerpelt is geregeld, welke afspraken er zijn voor spelers/ouders, maar ook trainers, afgevaardigden. Er is een Ethisch- Medisch Charter, er zijn afspraken over Fair Play en er is een Anti-Pest beleidsplan.

Omdat dit een 12-tal pagina’s betrof, werd er na een korte uitleg afgesproken dat de leden van de Ouderraad deze Manual zorgvuldig doorlezen en opmerkingen via email aan Jack doorsturen. Na het verwerken van deze reacties zullen alle ouders deze Manual via email toegestuurd krijgen.

Omdat er ook over vrijwilligers wat beschreven staat, hoopt de Ouderraad dat dit voor nog meer ouders reden zal zijn toe te treden tot de Ouderraad, dan wel zich te melden voor vrijwilligers werk.

In de rondvraag werden er vragen gesteld o.a. over de parkeerplaatsen; soms is het uiterst moeilijk je auto te kunnen parkeren.

De volgende vergadering van de Ouderraad is gepland op dinsdag 12 maart, 20:30u – 21:45u op Esperanza Pelt. Ouders die interesse hebben, kunnen deze avond alvast in hun agenda vastkeggen!

Om 21:50u werd de vergadering met een dankwoord aan alle deelnemers/sters uitermate constructief genoemd en afgesloten.

 

Ouderraad leden:

Ronny Lemberg; Francis Leppens; Patrick Leyssen; Pierre Panis; Mark Van de Graaf; Katleen Wal; Richard Willemse; Filip Huysmans.

Graag nodigen wij ouders uit om mee te doen en als klankbord voor de Jsw te fungeren. Zeker ook graag nog enkele dames. Doe een keertje mee en beslis dan of dit iets voor u is. Wel even laten weten bij Jack of Jannick. (Dan kunnen we genoeg koffie klaarzetten)

Beste ouders,

Op dinsdag 27 november willen we met de Ouderraad bijeen komen en wel in de kantine van Esperanza Pelt.

Start 20:30u. Sluiting uiterlijk 21:45u.

Agendapunten zijn:

-        Het bespreken van de gang van zaken tot nu toe in het algemeen en van de teams in het bijzonder, zoals trainings- en wedstrijdschema, testen en meten,      afmeldingen, enz.         

-        Vooruit kijken naar het 2e gedeelte van de competitie, niveaucodes

-        Evaluatiegesprekken

-        Het bespreken van een drietal plannen:

                    Ethisch-

Medisch Charter

Fair Play en Anti-Pest beleidsplan.

(Deze plannen worden in het weekeinde toegestuurd)

-        Hoe brengen we deze plannen ter kennis van de ouders c.q. spelers

-        Hoe kunnen we nog meer ouders bereiken om aan deze Ouderraad deel te nemen? Als u nu al ouders kent waarvan u denkt dat ze mee willen doen, mag u ze     uitnodigen om eens – alvast een keertje – mee te doen. Deze vergadering staat ook vermeld op de site.

-        Vrijwilligersbeleid:

 Gelukkig zien we steeds vaker dat ouders/supporters een helpende hand bieden. Daar zijn we bijzonder blij mee. Maar hoe kunnen we bereiken dat nog meer   ouders/supporters een hand(je) willen helpen?

-        Wat verder ter tafel komt.

 Met sportieve groet,

Jack Karsmakers AVJO 0477672745 en Jannick Verlinden TVJO 0487143087 

 

 

Zo maar een zondagmorgen; ouders en afgevaardigden hebben samen afgesproken en alles al klaar staan om hun spelers te verwennen! Dank je wel hiervoor.

Oh ja, de spelers zijn toch zeker niet vergeten hun ouders en afgevaardigden te bedanken?

Afgelopen weekeinde heb ik me tijdens het volgen van de matchen – minder toevallig – opgesteld tussen de verschillende groepen supporters/sters. Er waren veel matchen te zien, ook eentje op Grote Heide, en zonder uitzondering waren het allemaal mooie matchen om naar te kijken. De meesten ploegen van ons wisten te winnen, soms met een groot verschil, soms met het minste verschil, maar hoe dan ook, ook bij de enkele ‘verliezer’, overal was de sfeer goed, op én naast het veld.

Ook bij de supportersgroepen was het - bijna altijd - gewoon erg leuk om daar bij te staan: geen gemopper, geen betweterij, vooral positieve aanmoedigingen naar de spelers en begeleiders. Dat deed me goed, zo hoort het.

Voetbal is een teamsport, een teamsport doe je samen, omdat je met meer spelers bent heb je een organisatie nodig en in een team hebben spelers verantwoordelijkheid naar elkaar. Dat alles is veel en dat moet geleerd worden.

Spelers hebben de verantwoordelijkheid om zich maximaal in te zetten. Een team is meer dan alleen een aantal spelers: je hebt een trainer, je hebt afgevaardigde(n) en je hebt ouders/supporters. Als dat ‘drieluik’ goed op elkaar is afgestemd, dan heb je een prima klimaat om je doelen te bereiken: veel plezier in een goed pedagogisch verantwoord opleidingsklimaat, waardoor spelers beter leren voetballen. Dat zal bij de ene speler beter en gemakkelijker gaan (heeft meer talent) dan bij een andere speler; maar het uitgangspunt verandert niet.

In zo’n voetbalklimaat is het fijn toeven: voor spelers die zich heerlijk op hun eigen niveau kunnen uitleven, ontwikkelen en plezier hebben; voor een trainer die dankzij zijn inspanningen vooruitgang bij spelers ziet; bij ouders/supporters die zien dat hun pupil steeds beter gaat voetballen. Zij ook hier dat de ene speler/ster sneller, meer stappen vooruit zet dan een andere speler.

Maar daar is helemaal ‘niks mis mee’! Dat mag, dat is normaal. Ontwikkelingen lopen niet allemaal langs hetzelfde tijdpad!

Neen, we moeten eerlijk blijven; de ene speler is verder, heeft meer talent dan een andere. Dat geldt ook voor trainers en ouders/supporters. Maar daarom gelden er voor zo’n speler geen andere regels, blijft hij/zij in een team spelen en blijft hij/zij daar zijn verantwoordelijkheid houden.

Die verantwoordelijkheid op een positieve manier opnemen, wens ik ons allen toe.

Maar in ieder geval was het erg leuk te zien dat enkele ouders even meehielpen om de goals op hun plaatsen terug te zetten, dat ouders al weer voor cake, gebak, een broodje hadden gezorgd en dat ze samen onder het genot van een lekker glaasje fris -of zo-, nababbelden over de match.

Ook iedereen van dat team dat niet gewonnen had, had zich toch prima geamuseerd, de spelers zélf in ieder geval wel! Én veel geleerd!

Bedankt hier voor.    Jack Karsmakers      

 

Inmiddels zijn de agenda's voor beide vergaderingen via Soccer On Line (SoL) digitaal naar alle jeugdtrainers van de Jsw gestuurd; ook alle ouders hebben een agenda voor hun vergadering ontvangen. Iemand die geen agenda gekregen heeft, kan dat even laten weten: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. . Graag even het juiste emailadres met telefoonnummer, dan wordt dat rechtgezet.

 

Woensdag 20 juni 19:30u:            Vergadering jeugdtrainers vanaf U10 t/m U19 op Esperanza Pelt

Maandag 25 juni 19:30u:              Ouderavond voor de Jsw vanaf U10 t/m U19 op Esperanza Pelt

De agenda's voor de vergadering van de trainers zijn reeds digitaal verstuurd. Die van de ouderavond worden begin volgende week verstuurd, eveneens digitaal! De trainers zullen op de ouderavond aanwezig zijn. Ook de spelers worden verwacht om met de trainers kennis te kunnen maken! Ook zal er over de voorbereiding van het seizoen gesproken worden.

 

Op dit moment zijn we druk doende het seizoen 17-18 netjes af te sluiten en tevens alles in orde te maken voor 18-19!

De clubs hebben daarmee weer heel wat hooi op de vorken genomen, neen, moeten nemen!. De ene club om voldoende – reserve- spelers in huis te hebben, de andere om voldoende gekwalificeerde jeugdtrainers te vinden, maar ook accommodatie perikelen lagen op het bordje.

Op Esperanza Pelt is vooral dat laatste een hot item, het B-veld transformeren tot een kunstgrasveld met daarbij een grote kwaliteitsimpuls voor alle andere pleinen, inclusief extra verlichting en ’n sproei-installatie. Voorwaar een hele klus!

Dat betekent dat er op elke club door veel – maar misschien hadden het er toch meer kunnen zijn? – vrijwilligers heel wat vergaderd is maar vooral de handen uit de mouwen gestoken zijn.

Binnen een tweetal maanden, als de voorbereidingen voor de kompetitie weer beginnen, zal het allemaal te zien zijn. In ieder geval al vast heel erg bedankt voor al deze werkzaamheden!

Afsluiting seizoen

Elk team hield zijn eigen afsluiting, de een maakte er een groot -dag-feest van; de ander hield het bij een rustiger afscheid met een hapje en een drankje.

Ook elke club had zo zijn ‘familiedag’, ook dat is een prima zaak. Samen als bestuurders, trainers, afgevaardigden en spelers/ouders bijeen komen om het seizoen gezamenlijk af te sluiten. Nog niet elk team deed hier voltallig aan mee, maar als volgend seizoen de datum wat beter past en we geen last van schoolfeesten en Ramadan hebben, verwachten gewoon iedereen op de familiedag van de club.

Kampioenen

Op Esperanza Pelt waren er ook kampioenenhuldigingen, namelijk de U19IP en de Beloften Nationaal speelden kampioen. Dat een U19-jeugdteam kampioen speelt is een geweldige prestatie, vooral van de spelers en huidige trainers en afgevaardigde, maar zeker ook van de voorgaande trainers. Dat zijn dan de trainers die deze spelersgroep in de loop der jaren getraind hebben, waarbij we niet moeten vergeten de techniektrainers, de looptrainer en de spitsentrainer. Ook is heel belangrijk de keepertraining, de afgelopen jaren georganiseerd door Bart Peeters met zijn seniorenkeepers. Hieronder de terecht trotse kampioenen van onze oudsten. Ook deze foto is niet helemaal compleet; zoals de U19 de beloften vooruit hielpen – om kampioen te worden – zo hielpen een aantal spelers van de U17 op hun beurt de U19 met kampioen te worden. Proficiat voor iederéén, ook als je niet op de foto staat!

Personele invullingen

Het blijkt elk jaar weer moeilijker te worden de vacatures voor jeugdtrainers ingevuld te krijgen. Ook in onze Jsw hebben we veel werk moeten verzetten om alles rond te krijgen en voor een enkel team zijn we onverwacht nog niet helemaal rond!

Dit jaar was het zelfs veel moeilijker omdat in tegenstelling tot andere jaren meer vacatures waren. Om de bij oudste ploeg te beginnen: Stephan Hermans is overgestapt van de U19IP naar de Beloften, vacature no 1. Gelukkig bleef Alex Mannaerts op post bij de U17IP, maar Jannick Verlinden neemt de functie van TVJO over, moet daarvoor de cursus TVJO volgen, en dat betekent bij de U16IP vacature 2. Eddy Schouteden, trainer van de U15IP, neemt om familiale redenen een jaartje ‘vakantie’ en dat is vacature 3. Eddy blijft wel 1 keer per week een team trainen en dat is erg fijn! Frederik Sevens gaat naar de U10IP in Dessel Sport en doet periodiek de ‘postformatietraining’, vacature 4. Gunther Scheelen treedt voor een groot stuk terug als TVJO; het combineren van zijn zaak, een uitbreiding van trainersactiviteiten bij Borussia Mönchengladbach is van het goede teveel. Maar hij blijft gelukkig bij de club betrokken.

Bij de gewestelijke ploegen neemt Arend Schellekens afscheid bij de U14-15, Jorg Janssen kan de U16-17 samen met zijn cursus Uefa B, niet combineren.

Dat alles maakt dat we flink hebben moeten zoeken naar vervangers!

Maar eerst een ‘dankjewel’

Voordat we ingaan op de nieuwe trainers, vinden we het uitermate belangrijk de vertrekkende trainers heel erg te bedanken. En wel voor hun geweldige en deskundige inzet gedurende het afgelopen seizoen en voor de meesten, de afgelopen seizoenen. Ook dit seizoen hebben we weer een kampioen en anderen zaten er heel dicht bij. Nu gaat ons het niet om een kampioenschap; opleiden is onze boodschap. En dat kan alleen maar als je als club een aantal jaren op een hoog kwaliteitsniveau je spelers opleidt! De opleiding begint al heel erg vroeg in de onderbouw, voor ons in de Jsw begint die bij de U10. Dankzij al die trainers die getraind hebben als techniektrainer, looptrainer, spitsentrainer, keepertrainer of natuurlijk ‘gewoon’ trainer, alleen dankzij hun inzet, volharding, samenwerking en collegialiteit hebben spelers en teams geleerd ‘beter te voetballen’ en zo spelen we uiteindelijk met een team kampioen.

Echter binnen onze Jsw hebben we één adagio: als spelers na elk seizoen veel hebben bijgeleerd, ben je kampioen. En wij durven zeggen dat daarmee voor óns, álle jeugdteams een kampioensfeest zouden moeten hebben. En de meesten hebben het seizoen dan ook afgesloten alsof ze kampioen gespeeld zijn. Dat was uitermate dik verdiend!

Daarom heren collega-trainers, allemaal van harte bedankt én gefeliciteerd met het resultaat van je team. Onze spelers hebben veel bijgeleerd, bij de oudsten stromen er weer door naar de A-kern van Esperanza Pelt. Ook bij de Herkol en Sp.Grote Heide zijn onze oudsten erg gewild om daar de teams te versterken. Hierover is overleg gaande. Maar deze ontwikkeling zien we als een groot compliment voor alle trainers van de Jsw!

Nieuwe indelingen

U19IP:                 Trainer                Stefano Micoli

U17IP:                 Trainer                Alex Mannaerts

U16IP:                 Trainer                Gilbert Biesmans, 2 trainingen, 3e training door Eddy Schouteden

U15IP:                 Trainer                Patrick Huysmans, 2 trainingen, 3e training door Patrick De Jong

U14IP:                 Trainer                Jorg Janssen, 2 trainingen, 3e training door Jean Schouteden

U13IP:                 Team 1                Raymond Jaspers

                                       Team 2               Jeff Peers

U12IP:                 Team 1                Davy Groenen

                                       Team 1                Raf Huysmans

U11IP                  Team 1                Vacature

                                      Team 1                Vacature is voorzien

                   Trainer 2             Wesley Deckers

U10IP:                 Trainer                Eddy Peeten

                                      Trainer                Christof Daens

-        Techniektrainingen door Mohamed Elboujjoufi, Deniz Lokmani

-        Keepertrainingen door Richard Willemse, Bas Tuin, Patrick De Jong, Bart Peeters met seniorenkeepers

-        Spitsentraining door Jean Schouteden

-        Loop- en movement-training door Stefan Winters.

Vanwege vakantie en vele feestdagen zijn we nog met enkele trainers in gesprek. Bovendien moet er een volledig nieuw trainingsschema gemaakt worden. Door dat alles kan het zijn dat er nog een enkele ruiling/wijziging plaatsvindt! Overigens normaal gesproken niet voor de teamtrainers!

Ouderavond en vergadering voor de trainers

Deze – nieuwe – trainers zullen aan de ploegen worden voorgesteld op de Ouderavond van maandag 25 juni aanstaande om 19:30u in de kantine van de Esp. Het kunstgrasveld zal dan wellicht in volle glorie te bezichtigen zijn.

De trainers komen ter voorbereiding al op woensdag 20 juni om 19:30u bijeen. En ja, we hebben rekening gehouden met de matchen van de Rode Duivels in Rusland! Over enige tijd zullen de agenda's worden bekend gemaakt.

Voorbereiding

Een seizoenbegin vraagt niet alleen van de clubs aanpassingen en veel werkzaamheden, denk aan een trainingsschema en aan de voorbereidingsmatchen, ook voor de spelers is het belangrijk een seizoen goed te beginnen. Daarom is een serieuze voorbereiding uiterst belangrijk Veel blessures vallen bij de start van de trainingen en in de verdere voorbereiding. Een goed voorbereidingsschema, dat door de club zal worden aangeleverd, heel goed uitvoeren, voorkomt blessures en daarmee een slechte start van het seizoen. Maak afspraken met je buurjongens of teamgenoten en volg dat schema nauwgezet. Het zal je goed doen en vooral blessures voorkomen.

Ook onze medespelers die pas vlak voordat de school weer begint, van vakantie terug komen, moeten deze voorbereiding erg serieus nemen.

Uit ervaring weten we dat nog te weinig spelers deze voorbereiding plichtsgetrouw volgen met vaak alle gevolgen van dien!

Lidgelden

Inmiddels heeft iedereen een brief over de lidgelden gekregen. In de brief staat vermeld of een spelers IP of Gewestelijk speelt.

Dat is elk seizoen weer een heikel punt. Als spelers/ouders daar vragen over hebben, raden we ze aan even te rade te gaan bij de AVJO , die vervolgens met TVJO en de trainers zal overleggen.

AVJO: Jack Karsmakers 0477672745 Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 

We zullen voor de ouderavond het trainingsschema bekend maken. Tegen die tijd hopen we ook de competitieindeling van de teams te kennen.

Op maandagavond 23 april was het een drukte van jewelste in de kantine op ’t Sportpark De Roosen. Het was een komen en gaan van spelers en ouders, om een evaluatiegesprek met hun trainer te hebben.

De trainers zaten aan 14 tafels en er kwamen in totaal ruim 170 spelers, meestal vergezeld met hun ouders. Omdat toch niet élke ouder/speler deze avond aanwezig kon zijn, is er nog ’n enkele bijkomende afspraak gemaakt.

Het was goed te zien dat deze gesprekken in positieve zin verliepen, zeker dat spelers en ouders zelf hun zegje konden doen. Er werd natuurlijk gesproken over het afgelopen seizoen, maar er werden ook vragen gesteld over het komende seizoen. Iedereen wilde uiteraard graag weten of hij/zij ook het komende seizoen weer IP mocht spelen; wij wilden graag weten wat de plannen van de speler zélf voor het komende seizoen zijn.

In principe kan élke speler die afgelopen seizoen IP speelde, ook komend seizoen rekenen op een IP plaats, op voorwaarde dat hij/zij zich blijft ontwikkelen. Uitzonderingen zullen met de speler/ster in kwestie besproken worden.

Het deed ons goed te merken dat zo goed als alle spelers ook het komende seizoen weer in onze Jsw actief zullen zijn.

Voor wat betreft de trainers konden niet alle vragen beantwoord worden, nog niet alle trainersvacatures zijn ingevuld. Met name bij enkele teams die 8-8 spelen zijn we nog niet helemaal rond.

Als je iemand kent of zelf interesse hebt, laat het ons weten. Gewoon een warm hart voor het jeugdvoetbal en jongeren, is al heel belangrijk. We hebben genoeg trainers/collega’s die een helpende hand willen bieden; je staat er niet alleen voor! Eventueel een opleiding volgen wordt door ons gestimuleerd en bekostigd!

Het lukte de trainers deze keer prima binnen de planning te blijven; complimenten hiervoor!

Deze evaluatiegesprekken vinden we erg belangrijk; we houden ze voor de IP-ers 2 x per seizoen. Telkens zullen de trainers proberen aan te geven welke stappen vooruit zijn gezet. Want opleiden en vooruitgaan is het hoofdbestanddeel van onze missie. Als we dat kunnen koppelen aan veel plezier in en rond het voetbal zijn we helemaal goed bezig.

Verder past een dankwoord voor alle trainers en vrijwilligers voor hun medewerking. Zonder vrijwilligers lukt het ons niet! Dus nogmaals erg bedankt!

Jack Karsmakers

0477672745

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Op de Ouderavond voor ouders van spelers van de Jsw waren een 100-tal belangstellenden aanwezig. Het thema was meerledig, een toelichting op de – vooral positieve – uitslag van de audit, de procedure van clubwisseling en een uitleg over het seizoen 18-19. Dat laatste was het moeilijkst, omdat er ‘verwikkelingen’ zijn tussen clubs in de Jsw.

Sv Herkol heeft immers aangegeven uit de Jsw te stappen, overigens met blijvende steun voor het IP voetbal dat vanwege licentievoorwaarden alleen door Esperanza Pelt aangeboden mag worden.

De Gemeente Neerpelt heeft bij monde van burgemeester Raf Drieskens en Schepen van Sport Leen Gielen enkele bemiddelingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij as donderdag een ‘finale’ bijeenkomst is en clubs zich uitspreken voor of tegen Jsw.

Sp.Grote Heide en Esperanza Pelt hebben al aangegeven hoe dan ook samen door te gaan én tevens de hoop uitgesproken dat de samenwerking, liefst met álle Neerpelter clubs, doorgang vindt.

Daarom werden er twee scenario’s geschetst, mét en zonder.

In het ene geval zal er niet zo veel te veranderen en zal net zoals andere jaren in goed overleg gekeken worden welke ploeg waar speelt en traint. IP zal op Esperanza Pelt blijven - voorschriften KBVB - , gewestelijk voetbal wordt verdeeld over de andere clubs.

In het andere geval zal er naast Sp. Grote Heide ook gewestelijk voetbal plaatsvinden op Esperanza Pelt.

Alle ouders/spelers zullen op de hoogte gebracht worden, zo snel mogelijk in april, zodat elke speler/ster tussen 1 en 30 april (overstap mogelijkheid) zijn keuze kan maken bij welke club hij/zij zich het best op zijn plaats voelt.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Noteer aub al vast in uw agenda!

Het seizoen 17-18 loopt weer ten einde. Ook de Jsw is volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Dat er na de mededeling van sv Herkol enkele wijzigingen zullen zijn is evident.

Om iedereen een juiste uitleg te geven, houden we dinsdagavond 27 maart een ouderavond. Op de agenda staat een uitleg over het komende seizoen, zoals welke teams er zijn en waar ze spelen, zowel IP als gewestelijk.

Zo zullen op Esperanza Pelt naast het IP-voetbal het komende seizoen ook gewestelijke ploegen spelen.

Verder verwachten we deze week nog de ‘draftversie’ van de audit als wel de resultaten van de ouderenquête. Ook die worden geagendeerd.

Daarnaast zal de procedure van overstap naar 'n andere club worden toegelicht.

(Altijd mogelijk tussen 1-30 april).

Zoveel mogelijk jeugdtrainers zullen aanwezig zijn om per leeftijdsgroep met de ouders van gedachten te wisselen.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Agenda:

Aanvang: 19:00u

-        Een korte uitleg van de draftversie van de audit en de ouderenquête. Het officiële rapport wordt begin april verwacht.

-        Uitleg vernieuwingen komend seizoen vanwege veranderingen Jsw

  • Wat zijn de consequenties voor IP en Gewestelijk voetbal
  • Welke teams spelen en trainen op welke velden: IP en gewestelijk
  • Hoe verloopt de procedure bij overschrijving van de ene club naar een andere
  • Rondvraag
  • Gesprek per jaargroep met ouders en trainers.

Afsluiting uiterlijk: 20:30u

Iedereen die - persoonlijke - vragen heeft die niet zolang kunnen wachten, kan contact opnemen met de TVJO: Gunther Scheelen (0498 141 135 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )

of

AVJO: Jack Karsmakers (0477 672 745 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.)

Besturen Jeugdsamenwerking Neerpelt

Noteer al vast in uw agenda!

Het seizoen 17-18 loopt weer ten einde. Ook de Jsw is volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Dat er enkele wijzigingen zijn is evident.

Om iedereen op de hoogte te brengen, houden we dinsdagavond 27 maart een ouderavond. Een agenda zal nog worden toegezonden, maar hierop staat zeker een uitleg van de visie op het komende seizoen, zoals welke teams er zijn en waar ze spelen, zowel IP als gewestelijk. Ook Esperanza Pelt zal het komende seizoen gewestelijk spelende ploegen hebben. Verder zullen de resultaten van de audit en de ouderenquête worden besproken, op voorwaarde dat ze natuurlijk bekend zijn.

Daarnaast zal de procedure van overstap naar 'n andere club worden toegelicht. (Altijd mogelijk tussen 1-30 april).

Bovendien zullen zoveel mogelijk jeugdtrainers aanwezig zijn om per leeftijdsgroep met de ouders van gedachten te wisselen.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Een exacte agenda volgt nog!

Iemand die - persoonlijke - vragen heeft die niet zolang kunnen wachten, kan contact opnemen met

TVJO: Gunther Scheelen (0498 141135 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. )

of

AVJO: Jack Karsmakers (0477 672745 - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.)

Besturen Jeugdsamenwerking Neerpelt

Donderdagavond kwam voor de eerste keer in maanden de Ouderraad weer bij elkaar. Na een korte kennismaking werd op hoofdlijnen de auditprocedure doorgenomen én werden een aantal beleidsplannen voorgelegd. Het is immers belangrijk dat beleidsplannen niet alleen bekend zijn in de clubs, maar zeker ook gedragen worden. Daarom dat er een drietal plannen besproken werden, een Ethisch en Medisch Charter en een Fair Play-Anti-Pest beleidsplan.

Alle plannen kregen de volledige goedkeuring van de ouders. De volgende stap is te zorgen dat iedereen zeker op hoofdlijnen weet wat er in deze plannen staat en, wanneer het nodig is, ze ook weet te vinden.

Over dit laatste werden enkele ideeën geopperd die straks door het Jeugdbestuur van de Jsw uitgewerkt en verwezenlijkt zullen worden.

Nadat er nog ‘n enkele vraag werd gesteld was de algemene constatering dat het een erg verdienstelijke vergadering was geweest. Het is zeker de moeite deze Ouderraad met vooral een taak als klankbordgroep voort te zetten met bij voorkeur nog enkele ouders meer, zodat alle geledingen vertegenwoordigd zijn.

Medio maart wordt de volgende vergadering gepland en zullen ouders nog eens opgeroepen worden mee te doen.

 

 

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140