Periodiek komen we met een aantal ouders bijeen om een en ander in de Jsw te bespreken. Tevens dient de Ouderraad als klankbordgroep. Geinteresseerde ouders zijn van harte welkom! Hierbij een verslag van de laatste vergadering.

Dinsdag 28 november om 20:30u mochten we voor de vergadering van de Ouderraad verwelkomen Ronny Lemberg, Francis Leppens, Patrick Leyssen, Pierre Panis, Katleen Wal, Filip Huysmans, Davy Rabijns en Peter Rogiers. Namens de Jsw waren aanwezig Jannick Verlinden TVJO en Jack Karsmakers AVJO.

Jack opende de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. Davy Rabijns en Peter Rogiers waren namens de Pelter jeugdcommissie aanwezig. Daarmee is een link gelegd tussen de Ouderraad en de jeugdcommissie. Zo worden lijnen korter en is overleg nog meer zinvol.

Meteen werd er gediscussieerd over de vraag – eigenlijk het laatste agendapunt – hoe we nog meer vrijwilligers kunnen interesseren om mee te doen aan een of andere activiteit of in een of andere rol binnen onze clubs. Het jeugdvoetbal kan immers alleen goed functioneren als er voldoende vrijwilligers/sters zijn.

Een aantal ideeën kwamen op tafel: mensen aanspreken – werkt nog steeds het beste -; beter aangeven welke activiteiten er zoal zijn, er zijn immers legio taken en mogelijkheden. Die taken variëren van 1 keer per maand/week meehelpen in de organisatie, kantine, trainingen, matchen, tot aan tornooien, wassen shirts, enz. enz. Ook werd genoemd meer aandacht geven aan de bestaande vrijwilligers.

Verder werd opgemerkt dat er sommige ouders waren die het belang van de eetdagen niet begrijpen. De opbrengst wordt integraal gebruikt voor de afwerking van de kleedlokalen; dat betekent dat de ‘hobunits’ afgebroken kunnen worden en daarmee ook dat de jeugdspelers allemaal en elke keer nette kleedlokalen kunnen gebruiken. Hoewel dat op de website is aangegeven, is dat bij sommigen nog niet voldoende bekend.

Zo werden er nog een aantal opmerkingen gemaakt, o.a. over opleiden en begeleiden, - tekort aan – jeugdtrainers, afmelden, opmerkingen die zowel door de Jsw als door de jeugdcommissie ter harte zullen worden genomen.

Daarna werd de lopende gang van zaken besproken. Over het algemeen was er consensus dat de start bij sommige teams minder gemakkelijk was maar dat bij verreweg de meeste teams het allemaal voldoende tot zelfs zeer goed loopt. Met dank aan de trainers/afgevaardigden en ouders die met een goede taakverdeling daarvoor zorg dragen. Zo zijn er bij de meeste teams – oudergroepen - die samen afspraken maken over het mede klaarzetten van het terrein en opruimen van de doeltjes, wassen van de kleding, verzorgen van wat lekkers na een match, het toezicht houden op de randverschijnselen rondom een training, enz. Daarvoor sprak Jack zijn complimenten uit; die oudergroepen hebben dat heel goed voor elkaar; een prima voorbeeld voor de spelers.

Ook werd opgemerkt dat het samen reizen wellicht beter afgesproken zou kunnen worden. Daarnaast vond men het jammer dat naarmate de spelers ouder worden, de belangstelling door ouders/ supporters minder wordt.

Daarna werd door Jannick een uitleg gegeven over het testen van de resultaten waarbij via geijkte testen die periodiek herhaald worden, trainers, spelers en ouders een goed inzicht krijgen over de doorgemaakte ontwikkeling. De eerste resultaten zijn meer dan uitstekend. Bij een aantal teams is de vooruitgang tussen de 0-testen in het begin van het seizoen en de testen van deze maand (november) maar liefst 12,9%. Bovendien kunnen spelers zien of ze boven of beneden het groepsgemiddelde zitten én krijgen ze van de physicalcoach individuele adviezen om zich te verbeteren. Op termijn bouwen spelers zo een portfolio op en kunnen ze zien hoe ze zich in de loop van de jaren hebben ontwikkeld.

Jack gaf verder een toelichting op het 2e deel van de competitie, de indeling voor de gewestelijke teams wordt gemaakt in Hasselt; voor de IP – immers op één na hoogste nationaal niveau – regelt dat Brussel. Zelf hebben we aangegeven dat behalve de U14 (naar niveau 1) en de U10 en U16 (blijfven niveau 2) alle teams een stapje hoger zetten en wel naar niveau 2/3. Voor de duidelijkheid, niveau 1 is het laagste niveau; niveau 3 het hoogste. De reeksindeling en het competitieprogramma wordt medio december verwacht; de competitie start in het weekeinde van 12 en 13 januari 2019.

Daarna werd er nog even ingegaan op de evaluatiegesprekken. De ouderraad staat daar positief tegenover.

Vervolgens werd de Ouder- en spelersmanual besproken. Het gaat hierbij over enkele beleidsdocumenten met regels, afspraken, uitleg betreffende hoe de Jsw Neerpelt is geregeld, welke afspraken er zijn voor spelers/ouders, maar ook trainers, afgevaardigden. Er is een Ethisch- Medisch Charter, er zijn afspraken over Fair Play en er is een Anti-Pest beleidsplan.

Omdat dit een 12-tal pagina’s betrof, werd er na een korte uitleg afgesproken dat de leden van de Ouderraad deze Manual zorgvuldig doorlezen en opmerkingen via email aan Jack doorsturen. Na het verwerken van deze reacties zullen alle ouders deze Manual via email toegestuurd krijgen.

Omdat er ook over vrijwilligers wat beschreven staat, hoopt de Ouderraad dat dit voor nog meer ouders reden zal zijn toe te treden tot de Ouderraad, dan wel zich te melden voor vrijwilligers werk.

In de rondvraag werden er vragen gesteld o.a. over de parkeerplaatsen; soms is het uiterst moeilijk je auto te kunnen parkeren.

De volgende vergadering van de Ouderraad is gepland op dinsdag 12 maart, 20:30u – 21:45u op Esperanza Pelt. Ouders die interesse hebben, kunnen deze avond alvast in hun agenda vastkeggen!

Om 21:50u werd de vergadering met een dankwoord aan alle deelnemers/sters uitermate constructief genoemd en afgesloten.

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140