Bij de start van de interprovinciale competitie in het laatste weekeinde van augustus 2015 schreven we na de 1e matchen, het volgende:

Dit weekeinde zijn de allereerste interprovinciale matchen ooit voor onze clubs gestart. Dat was leergeld betalen, maar dat wisten we vooraf. Toen we enkele jaren geleden voor het eerst overstapten van gewestelijk naar provinciaal voetbal hadden we hetzelfde aan de hand. Een reeks hoger betekent sneller, feller, harder, ook meer technisch en tactischer spelen. Die duelkracht, die snelheid zijn we nog niet allemaal gewoon en dat kost tijd, dat kost veel trainingsarbeid. Daarboven zijn er nogal wat spelers die met deze overstap een klas overslaan, n.l. van gewestelijk naar interprovinciaal. Daarom petje af voor alle spelers, er was veel inzet, er was heel veel goed wil en als zich dat vertaalt in trainingsarbeid, dan zullen we met alle teams groeien.”

We speelden dat weekeinde vooral tegen Hades en slechts ‘n enkele ploeg wist hun match te winnen of gelijk te spelen. Dat weekeinde was de start van een groot leerproces voor onze Jeugdsamenwerking.

De keuze om naast gewestelijk ook op interprovinciaal niveau te gaan spelen, is achteraf gezien een uitstekende keuze gebleken. (Voor alle duidelijkheid: interprovinciaal voetbal is nationaal voetbal: het wordt vanuit Brussel door de VFV geleid)

Zowel op organisatorisch als op sportief vlak hebben we grote stappen vooruit gezet. Sportief gezien hebben alle teams het meer dan uitstekend gedaan, maar belangrijker: erg veel spelers/sters – laten we vooral de meisjes niet vergeten - hebben veel bijgeleerd. Natuurlijk zijn we allemaal een jaartje ouder geworden, al zit niet iederéén daar op te wachten? Met dat ouder worden leer je als jeugdvoetballer ook bij, maar de grote stappen die een groot aantal spelers hebben gezet, zijn niet alleen door het ouder worden te verklaren. Neen, het 3 keer trainen onder leiding van geschoolde en ervaren trainers en dat samen met een aantal getalenteerde medespelers, dát heeft zijn effect niet gemist. We roepen ‘t al langer: om bij te leren is het samen trainen op een zo hoog mogelijk niveau, dus met de beste trainers en medespelers, van wezenlijk belang. Dan bereik je mooie resultaten en kun je zelfs meedoen voor de titel, zoals onze U14 IP dat is gelukt. Ook mogen we hier noemen de uitstekende resultaten die een aantal spelers van onze U12, U13, U14 en U15 hebben behaald op de Provinciale Jeugdopleiding. Nooit tevoren hebben zoveel spelers zich weten door te zetten in de provinciale jeugdselectie; een aantal hebben zelfs op ‘t nationaal complex in Tubeke gespeeld!

Daarom onze grote complimenten aan al onze trainers en afgevaardigden die elke week weer opnieuw hun beste beentje hebben voorgezet om goede trainingen te verzorgen en uitstekende matchen te spelen.

Gewestelijke voetbal: natuurlijk kan niet iedereen in een interprovinciaal team spelen. Talent, de mogelijkheid om altijd te trainen en te spelen, maar ook het ambitieniveau verschilt van speler tot speler. Daarom vinden we voetballen op gewestelijk niveau van groot belang. Bij een aantal spelers is het afgelopen seizoen gebleken dat het verschil tussen IP of Gewestelijk soms erg klein was. Doordat een gewestelijke speler slechts 2 keer per week traint, kan dat verschil groter worden, daar waar het misschien niet zou hoeven. Dat is erg jammer, daar zouden we het komende seizoen iets op moeten kunnen vinden. In ieder geval hebben onze gewestelijke ploegen ook uitstekend gepresteerd, zeker ook dankzij de niet aflatende inzet van de trainers en afgevaardigden die deze ploegen hebben begeleid. Het kampioenschap van onze U15 die onder de naam ván en op de Grote Heide speelden, was daar een prachtig voorbeeld van. Daarom ook hier onze grote complimenten aan de trainers en afgevaardigden die ook hier elke week weer opnieuw hebben gezorgd voor goede trainingen en matchen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om ‘kampioen’ te worden. In onze ogen ben je een grote kampioen als je op het einde van de competitie kunt constateren dat je als speler en als ploeg veel hebt bijgeleerd.

Bijgeleerd op technisch vlak: betere techniek, sneller en in een hoger tempo spelen, meer duelkracht en daardoor meer duels winnen, verbeterd positiespel, enz. enz.

Bijgeleerd op tactisch en mentaal vlak: bijvoorbeeld ‘n snellere omschakeling van BB+ naar BB- en omgekeerd, maar ook op mentaal vlak: harder worden voor jezelf, je niet uit je concentratie en uit je goede spel laten halen. Niet reageren op vervelende uitdagingen of al of niet vermeende fouten van de scheidsrechter.

Voor verreweg de meeste spelers geldt dat ze veel hebben bijgeleerd. Veel spelers hadden een prima trainingsopkomst; alle trainers noteren de aan- en afwezigheid van spelers. Daardoor hebben we best een goed overzicht van wie wel en niet aanwezig waren. Dat dat samenhangt met het beter gaan spelen, is evident! Tijdens de matchen hebben veel spelers laten zien dat ze gegroeid zijn. Sommigen hadden daar meer voor nodig en hebben echt moeten leren niet in de valkuilen van uitdagingen van spelers en al of niet fouten van scheidsrechters te vallen. Er was een periode dat we teveel gele kaarten kregen; domweg omdat we ons ‘lieten vangen’ en daardoor ‘minder goed speelden’. Veel spelers hebben geprobeerd hier aan te werken. Als dat gelukt is, ben je in onze ogen een groot kampioen!

Wat we zeker ook willen vermelden is de geweldige medewerking van een erg groot aantal ouders! Een aantal (groot)ouders komen al of niet met hun gezin-familieleden elke thuismatch supporteren. Een groot aantal ouders zijn elke week van de partij, of de match nu om de hoek – gewestelijk – of een aantal kilometers verder is. Daardoor zijn ze een enorme steun voor de spelers, maar natuurlijk ook trainer/ afgevaardigde en bestuur van de clubs.

Die medewerking van de ouders: halen en brengen van kinderen naar match en training, het wassen van de kleding en bij toerbeurt ook truitjes – waarvoor onze grote dank! – het steunen van de clubs door een drankje aan de bar, enz.; dié medewerking willen we hier graag nog eens noemen. Dan hebben we het niet eens over die ouders die elke week opnieuw er voor zorgen dat hun teams na de match iets lekkers te eten krijgen: zelf gebakken taartjes, lekkere broodjes of ’n stuk heerlijke cake! Gewoonweg fantastisch! Zónder ál die medewerking is het runnen van een voetbalclub niet mogelijk! Daarom onze hartelijke dank aan alle ouders en supporters.  

Vrijwilligers in de clubs, in een adem moeten we dan de vele vrijwilligers in de clubs benoemen; de bestuurders, de mensen achter de bars, de mensen die de velden in orde houden, de kleedlokalen schoonmaken, enz., enz. Alleen dankzij die inzet, kan een club blijven bestaan.

Gaat er dan nooit iets fout?

Natuurlijk wel, als je als Jsw Neerpelt, in een samenwerking met K. Kaulille Fc  - en komend jaar ook met sv Breugel – dus met 5 clubs samenwerkt, dan gaan er dingen fout. In de Jsw vanaf de U10 t/m U21 hebben we ruim 300 spelers die veelal 3 keer per week trainen en 1 keer voetballen.

Het komend seizoen hebben we vanaf de U10 in de samenwerking 20 ploegen, daarmee dus 20 jeugdtrainers en minimaal 20 afgevaardigden. Die allemaal op het juiste moment, in de juiste ploeg, in het juiste kleedlokaal en op het juiste veld 3 of 2x te laten trainen en  1x te laten voetballen, is geen sinecure. Dat is een klus waar een groot aantal vrijwilligers – bestuursleden! – in de clubs vele en vele uren aan besteden. Dan kan het wel eens fout gaan, of vaak ook vermeend fout gaan. Er is discussie over of zoon/dochter in het juiste team speelt, op de juiste plaats, enz. Daar verschillen visies, vaak tussen de verantwoordelijke – trainer – en ouder. Ook de trainer heeft niet altijd gelijk, maar hij is wel verantwoordelijk. Als je met zovelen bent, dan worden er fouten gemaakt. Wij roepen op om deze ‘fouten’ te benoemen en er naar te vragen, maar wel altijd en alleen op de juiste plaats. Spreek verantwoordelijken aan, stel je vragen; echter niet aan de bar, niet onmiddellijk of zelfs tijdens een training/match, maar op een rustiger moment. Gezamenlijk overleg, uitwisselen van standpunten kan al veel betekenen en verhelpen.

Een groep vrijwilligers die we nu eens niet mogen vergeten, zijn onze scouts. We hebben een 5-tal mensen in onze clubs die erg veel matchen zien, waar geen enkele speler van ons meespeelt. Zij gaan kijken naar omliggende clubs om te zien of er spelers zijn die onze teams kunnen versterken. Zij organiseren matchen en ontvangen ouders/spelers op de club voor trainingen, enz. Om interprovinciaal te kunnen spelen, is dat van wezenlijk belang. Dankzij hun inzet maken een aantal spelers de overstap en maken die spelers – naast zichzelf – onze teams beter. Vergeet ook aub niet dat we voor interprovinciaal voetbal ook getalsmatig moeten voldoen aan een aantal eisen: zo moeten we met 2 teams U12 en 2 teams U13 spelen. Dus soms gaat het niet alleen over kwaliteit – al streven we dat 100% na – ook kwantiteit is van belang. In ieder geval danken we onze scouts voor hun grote inzet en uitstekende werk.

Het komende seizoen gaan we weer met 20 teams van start. Bovendien hebben we de al eerder genoemde samenwerking met Kaulille en Breugel. Daardoor moeten we weer in staat zijn iedereen elke week op zijn/haar niveau te laten trainen en voetballen. Misschien niet altijd in het team of op het veld dat men zich wenst, maar iedereen kan spelen.

Een groot aantal bestuursleden van de clubs hebben weer veel tijd besteed om alles georganiseerd te krijgen. De sportief verantwoordelijken hebben vele uren bijeengezeten om alles sportief uit te werken. Er zal hier en daar wat gewijzigd worden; ook wij leren bij! De trainers zijn bijeen geweest om hun afspraken te maken.

Het is nu zaak en tijd om alle ouders/spelers te informeren.

Daarvoor zijn er brieven onderweg – kan nog enkele dagen duren – met informatie over de lidgelden en wat daar allemaal bij hoort.

Ook zijn er ouderavonden gepland; de data staan vast, de plaats waar ze gehouden worden nog niet.

We rekenen opnieuw op de medewerking van alle (groot)ouders, supporters om weer een heel mooi seizoen met zoveel mogelijk hoogtepunten te realiseren. Als er ouders/supporters zijn die ‘ergens’ een helpende hand kunnen bieden, dan zijn ze meer dan van harte welkom.

We wensen iedereen een heel fijn en plezierig voetbalseizoen.

Ouderavonden: (Uitnodiging volgt)

-        Maandag 30 mei 19:00u – 20:15u            U10,U11, U12 en U13

-        Dinsdag 31 mei 19:00u – 20:15u             U14, U15 en U16

-        Woensdag 1 juni 19:00u – 20:15u            U17, U19 en U21

Op zaterdagmiddag 28 mei is er een familiedag waar we iedereen uitnodigen om het seizoen af te sluiten met een hapje en een drankje. Zie even verderop deze site.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waarin dag in dag uit gewerkt wordt! Inmiddels heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

De andere 3 clubs hebben de banden nauwer aangehaald, hebben op een externe audit het 3-sterren label behaald en spelen daardoor met 13 teams op interprovinciaal niveau.

Bovendien spelen er in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140