De lidgelden in het jeugdvoetbal zijn ‘weer’ verhoogd; dat was ook al nieuws in de media. We willen eens laten zien wat een jeugdopleiding zoal kost.

Een jeugdspeler opleiden kost gemiddeld:

-        Jeugdopleiding: € 270,-: gediplomeerde trainers, scheidsrechters, drank tijdens en na de wedstrijd

-        Accommodatie : € 90,-: terreinen en materialen, onderhoud terreinen en gebouwen, huur kunstgrasplein, belasting op gebruik grondwater

-        Nutsvoorzieningen: € 64,-: elektriciteit, aardgas, water

-        Voetbalbond en verzekeringen: € 32,-: aansluitingskosten bond en verzekering

-        Overige: € 54,-:diverse onkosten, telefoons, boekhouding,…

Dit alles opgeteld, komen we op een bedrag van 510,- per jeugdspeler.  

De jeugdopleiding duurt gemiddeld 210 uren. 

Omdat het lidgeld voor het seizoen 2016 - 2017 gemiddeld 206,40 zal bedragen, betaalt u dus - ook weer gemiddeld - € 0,98 per uur voetbalopleiding/begeleiding.        

Het lidgeld dekt hiermee nog niet de helft van de totale kostprijs. De rest wordt gefinancierd door de vele nevenactiviteiten zoals de inkom, de kantine-inkomsten, sponsoring, subsidies en eetdagen.

We gaan er in de berekening van het lidgeld dan ook van uit, dat we ook volgend seizoen weer kunnen rekenen op jullie aanwezigheid  en vrijwillige inzet tijdens deze nevenactiviteiten.

In de lidgelden zijn inbegrepen een uitgangstenue en een bal voor de trainingen.

Hoogte lidgelden:  (inclusief uitgangstenue en bal)

Gewestelijke én Interprovinciaal U10 en U11:          € 220,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Gewestelijke U12 en U13:                                     € 210,-   (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining optioneel)

Interprovinciaal U12 en U13:                                  € 240,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Interprovinciaal U14, U15, U16, U17 en U19:         € 280,-  (3 trainingen inclusief looptraining)

Gewestelijk U14/15 (kadetten)                               € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U16/17 (scholieren)                             € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U21 (juniors)                                       € 230,-  (2 trainingen)

Voor meerdere spelers/sters uit eenzelfde gezin, is een korting voorzien.

Voor de keepers zijn er ook wekelijks keepertrainingen voorzien.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140