De lidgelden in het jeugdvoetbal zijn ‘weer’ verhoogd; dat was ook al nieuws in de media. We willen eens laten zien wat een jeugdopleiding zoal kost.

Een jeugdspeler opleiden kost gemiddeld:

-        Jeugdopleiding: € 270,-: gediplomeerde trainers, scheidsrechters, drank tijdens en na de wedstrijd

-        Accommodatie : € 90,-: terreinen en materialen, onderhoud terreinen en gebouwen, huur kunstgrasplein, belasting op gebruik grondwater

-        Nutsvoorzieningen: € 64,-: elektriciteit, aardgas, water

-        Voetbalbond en verzekeringen: € 32,-: aansluitingskosten bond en verzekering

-        Overige: € 54,-:diverse onkosten, telefoons, boekhouding,…

Dit alles opgeteld, komen we op een bedrag van 510,- per jeugdspeler.  

De jeugdopleiding duurt gemiddeld 210 uren. 

Omdat het lidgeld voor het seizoen 2016 - 2017 gemiddeld 206,40 zal bedragen, betaalt u dus - ook weer gemiddeld - € 0,98 per uur voetbalopleiding/begeleiding.        

Het lidgeld dekt hiermee nog niet de helft van de totale kostprijs. De rest wordt gefinancierd door de vele nevenactiviteiten zoals de inkom, de kantine-inkomsten, sponsoring, subsidies en eetdagen.

We gaan er in de berekening van het lidgeld dan ook van uit, dat we ook volgend seizoen weer kunnen rekenen op jullie aanwezigheid  en vrijwillige inzet tijdens deze nevenactiviteiten.

In de lidgelden zijn inbegrepen een uitgangstenue en een bal voor de trainingen.

Hoogte lidgelden:  (inclusief uitgangstenue en bal)

Gewestelijke én Interprovinciaal U10 en U11:          € 220,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Gewestelijke U12 en U13:                                     € 210,-   (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining optioneel)

Interprovinciaal U12 en U13:                                  € 240,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Interprovinciaal U14, U15, U16, U17 en U19:         € 280,-  (3 trainingen inclusief looptraining)

Gewestelijk U14/15 (kadetten)                               € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U16/17 (scholieren)                             € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U21 (juniors)                                       € 230,-  (2 trainingen)

Voor meerdere spelers/sters uit eenzelfde gezin, is een korting voorzien.

Voor de keepers zijn er ook wekelijks keepertrainingen voorzien.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, Herkol en Sparta Lille) sloegen enkele jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op, met als doel elke speler de kans te bieden én te trainen én wedstrijden te spelen in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers hadden binnen bepaalde reeksen, enkel door de krachten te bundelen, kon dit wel! Dit was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waarin dag in dag uit gewerkt wordt! Vanaf het huidige seizoen 2015-2016 heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

 

Contactgegevens

Jeugdcoördinator

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 
Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140