Maar liefst 3 avonden na elkaar hielden we een ouderavond en vanaf U17 ook voor de spelers van onze Jeugdsamenwerking.

Het was bijzonder fijn dat zoveel ouders de weg naar zowel Esperanza Pelt (U10-U13), Sp. Grote Heide (U14-U16) en sv Herkol (U17-U21) wisten te vinden. Dat betekent dat het jeugdvoetbal leeft, dat ouders en spelers betrokken zijn en heel graag willen horen hoe het seizoen er uit gaat zien én daar hun mening over willen geven.

Voorzitter Noël Sevens was vanwege een operatieve ingreep verhinderd – ook vanaf deze plaats van harte beterschap!-, reden waarom Hervé Meylaerts namens het Jeugdbestuur iedereen welkom heette en een toelichting gaf over enkele bestuurlijke zaken. O.a. over de samenwerking, de lidgelden – inclusief uitgaanstenue en bal -, over de pasdagen: 23 juni en 30 juni steeds van 19h tot 20h30. Telkens op Esperanza. Verder deed hij een oproep aan ouders om mee te werken als afgevaardigde of anderszins omdat in onze samenwerking veel spelers, daarmee veel teams betrokken zijn en een goede vrijwilligerswerking daarom onontbeerlijk is. Tevens bedankte hij alle ouders die al als afgevaardigde hebben gefungeerd en hoopte dat ook komend seizoen zij dit verder willen doen.

Hoofd scouting Eric Mertens gaf een korte toelichting over de werkwijze van de scouting. Door het jaar heen worden er door onze scouts tientallen matchen bekeken, in- als wel extern en proberen zij er voor zorg te dragen dat onze teams op alle posities zo sterk mogelijk bezet zijn.

TVJO-er Gunther Scheelen nam het grootste deel van de sportieve zaken voor zijn rekening. Het eerste jaar interprovinciaal is een leerjaar geweest. Gunther onderstreepte nog eens dat interprovinciaal voetbal de eerste vorm van nationaal voetbal is, georganiseerd en geleid vanuit Brussel door de Vlaamse tak van de KBVB, namelijk de VFV (Voetbal Federatie Vlaanderen). Dat is voor iedereen nieuw, weinig aanwezigen – ze waren er wél – hebben ooit op dat niveau gespeeld en/of getraind! We hebben lessen geleerd en zien een mogelijkheid om weer enkele stappen te zetten, sommigen op ‘advies’ van de auditeur die onze Jsw heeft doorgelicht.

Zo willen we de techniektraining verder uitbouwen.

Komend seizoen zullen ALLE spelers van de U10 t/m U13 op maandagavond techniektraining krijgen op het kunstgrasveld op de Damsheide. Dus ook alle spelers die vooralsnog als gewestelijk zijn ingedeeld. Daarmee willen we de schotten opheffen die er toch wel een beetje waren tussen gewestelijk en interprovinciaal voetbal. Zeker in deze leeftijdscategorie, jongeren van 9 tot 12 jaar, is het aanleren van extra technische vaardigheden van groot belang. Het voetbalniveau zit bij veel van deze spelers dicht bij elkaar. Én we kennen ook in het voetbal vroegrijpe jongeren en laatbloeiers. In principe – het trainingsschema is nog niet helemaal rond – wordt dat voor de U10 en U11 op maandag van 18:15 – 19:15 en voor de U12 en U13 van 19:15 – 20:30. Steeds op Damsheide en dat met dank aan de Gemeente Neerpelt, voetbalclub Damsheide en natuurlijk de hockeyclub!

Voor de oudere leeftijdscategorieën voeren we weer de looptraining in. Wanneer en hoe zit nog in een fase van overleg: de trainer – Stefan Winters – weet nog niet op welke avonden hij beschikbaar is.

Daarnaast vertelde Gunther over onze plannen om ook ‘medisch’ de spelers op te volgen: het meten van lengte – groeispurt?- , het wegen, vaststellen van de BMI  is belangrijk om spelers op de juiste wijze te begeleiden. Een speler in een groeispurt traint wat anders of minder! Bij vragen hierover kunnen we de clubarts inschakelen.

Ook wees Gunther op het aanhalen van de discipline en dat in het kader van de juiste kleding, maar ook van sportief gedrag. Hij verwees naar een artikel dat we enige tijd geleden schreven over sportiviteit en het teveel aan gele kaarten. Gunther haalde ook nog aan dat de evaluatiegesprekken in december en +/- maart gehouden zullen worden, waarbij een indicatie voor Ip of gewestelijk voetbal gegeven zal worden. Zo’n indicatie is echter nooit absoluut. Ook hier kennen we het fenomeen van ‘vroegrijpers’ en ‘laatbloeiers’, waarbij spelers een grote ontwikkeling kunnen doormaken en een eventuele achterstand zelfs kunnen omzetten in een voorsprong!.

Als laatste kreeg og het woord. Jack stelde de aanwezige jeugdtrainers voor en dankte hen en alle andere trainers voor hun toewijding, ambitie en enthousiasme waarmee ze de afgelopen jaren gewerkt hebben. Vooral dankzij de jeugdtrainers, waarvan er een groot aantal jarenlang aan de clubs verbonden zijn, was het mogelijk dat we met zoveel teams op nationaal niveau spelen. Ook complimenteerde  Jack de trainers dat zovelen van hen een of meerdere jeugdtrainersdiploma’s zijn gaan halen. Want ook dát is een verplichting die interprovinciaal/nationaal voetbal ons oplegt. We hebben trainers nodig met een Uefa A, Uefa B, Getuigschrift B en Getuigschrift C. Hoe ouder de spelers des te hoger een trainer gediplomeerd dient te zijn. En dan is het geweldig als we meer dan voldoende van die diploma’s én zelfs nog hoger is huis hebben. We blijven stimuleren dat onze jeugdtrainers zich verder ‘vervolmaken’ en stellen het zeer op prijs dat ook komend seizoen er weer enkele een opleiding gaan volgen. Dat is overigens meteen een van de redenen dat we het trainingsschema nog niet definitief hebben: die trainers kennen hun cursusavonden nog niet….

Over de Jsw was nog het volgende te melden: sv Herkol, Sp. Grote Heide en Esperanza Pelt kennen al een aantal jaren een samenwerking, op bestuurlijk vlak, iets waarvoor we regelmatig als voorbeeld door de VFV worden genoemd. Maar daarnaast kennen we nog 2 vormen van samenwerking: de mogelijkheid van spelersuitwisselingen tussen onze Jsw én K. Kaulille FC én sv Breugel. Dat betekent dat iedere jeugdspeler van de 5 clubs zelfs wisselend mag spelen bij de jeugdteams van een van de 4 andere clubs. Zij het natuurlijk in zijn of haar leeftijdscategorie. Dat betekent dat als een speler het ziet zitten om nieuwe vrienden te maken, wij bekijken het positief, hij of zij elk weekeinde kan spelen. De ervaring leert dat zoiets heel goed kan werken. Ook in zo’n situatie zetten we steeds het belang van een speler centraal. En, elkaar als clubs/spelers vooruit helpen bij eventuele tekorten, wie kan daar nu iets op tegen hebben?

Daarnaast hebben we een samenwerking met de LCS – in gewone taal de voetbalschool in samenwerking met ’t Provil met de voetbalpraktijk op ’t Dommelhof – én Lommel United. Deze samenwerking is er op gericht om de spelers van onze Jsw die op de voetbalschool zitten, beter op te volgen, en daarnaast vooral kennis en ervaring te delen. Die samenwerking moet nog verder uitgebouwd worden.

Omdat Hervé al gemeld had dat de Jsw in Jack een ‘ombudsman’ zag, benadrukte Jack nog eens het belang van een ouderraad. Als organisatie moeten we ons steeds afvragen of we niet alleen de góede dingen doen, maar vooral of we de goede dingen góéd doen! Een klankbordgroep van ouders in gesprek met elkaar – niet aan de toog met ’n pintje in de hand – maar goed gestructureerd, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Fijn te kunnen melden dat na afloop van de vergadering er zich al enkele mensen aangemeld hebben voor deze ouderraad. Maar 2 á 3 per team zou heel erg goed zijn en zo ver zijn we nog niet.

Overigens stelde Jack dat hij inderdaad bereid is om als ‘ombudsman’ te fungeren. Ouders/spelers die vragen of problemen hebben, op welk vlak dan ook, kunnen altijd terecht voor een luisterend oor, een meedenkend iemand of intermediair bij eventuele problemen. Goed naar elkaar luisteren, elkaar willen begrijpen en juiste argumenten uitwisselen, is altijd de goede weg naar oplossingen. En in onze Jsw willen we nu eenmaal heel graag dat al onze spelers zich lekker voelen en elke week heerlijk kunnen trainen om elke week weer zo goed en zo plezierig mogelijk te kunnen voetballen.

(Jack is bereikbaar via telefoon of sms, email, maar kan ook zo worden aangesproken, zie op ‘contactpersonen’ van deze site)

Elke avond werd afgesloten met een rondvraag. Daar werd zeer goed gebruik van gemaakt; er werden kritische vragen gesteld – moet ook kunnen – maar de meeste vragen waren positief kritisch en dat is goed voor iedereen.

Met enkele ouders is een individuele afspraak gemaakt omdat de vragen te individueel dan wel te persoonlijk waren en meer tijd in beslag zouden nemen.

Alles bijeen kon Hervé elke vergadering binnen de afgesproken tijd afsluiten en iedereen van harte bedanken voor de deelname.

N.b.: in dit verslag is niet alles aan bod gekomen wat is besproken, gevraagd en beantwoord. Ook zijn er nog een aantal zaken niet helemaal afgerond. Hierbij denken we aan het trainingsschema en het oefenprogramma. We zullen dit in de komende dagen/weken zeker aan bod laten komen. Ook zullen we de trainers nog eens voorstellen, iedereen wijzen op de pasdagen en zullen we alle andere zaken die voor het goed laten verlopen van de start en het seizoen, aan bod laten komen.

Zaak dus om deze site regelmatig te bezoeken.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140