Op de Ouderavond voor ouders van spelers van de Jsw waren een 100-tal belangstellenden aanwezig. Het thema was meerledig, een toelichting op de – vooral positieve – uitslag van de audit, de procedure van clubwisseling en een uitleg over het seizoen 18-19. Dat laatste was het moeilijkst, omdat er ‘verwikkelingen’ zijn tussen clubs in de Jsw.

Sv Herkol heeft immers aangegeven uit de Jsw te stappen, overigens met blijvende steun voor het IP voetbal dat vanwege licentievoorwaarden alleen door Esperanza Pelt aangeboden mag worden.

De Gemeente Neerpelt heeft bij monde van burgemeester Raf Drieskens en Schepen van Sport Leen Gielen enkele bemiddelingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij as donderdag een ‘finale’ bijeenkomst is en clubs zich uitspreken voor of tegen Jsw.

Sp.Grote Heide en Esperanza Pelt hebben al aangegeven hoe dan ook samen door te gaan én tevens de hoop uitgesproken dat de samenwerking, liefst met álle Neerpelter clubs, doorgang vindt.

Daarom werden er twee scenario’s geschetst, mét en zonder.

In het ene geval zal er niet zo veel te veranderen en zal net zoals andere jaren in goed overleg gekeken worden welke ploeg waar speelt en traint. IP zal op Esperanza Pelt blijven - voorschriften KBVB - , gewestelijk voetbal wordt verdeeld over de andere clubs.

In het andere geval zal er naast Sp. Grote Heide ook gewestelijk voetbal plaatsvinden op Esperanza Pelt.

Alle ouders/spelers zullen op de hoogte gebracht worden, zo snel mogelijk in april, zodat elke speler/ster tussen 1 en 30 april (overstap mogelijkheid) zijn keuze kan maken bij welke club hij/zij zich het best op zijn plaats voelt.

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140