Beste ouders,

Enkele weken geleden hebben we op een ouderavond afgesproken dat we bij voorkeur nog in januari een bijeenkomst met de Ouderraad zouden hebben. Een aantal ouders waren bereid met elkaar een klankbordgroep te vormen om de gang van zaken in onze Jsw vanuit ouderstandpunt tegen het licht te houden.

Het doet ons een genoegen de Ouderraad uit te nodigen voor donderdag 25 januari om 20:00u op Esperanza Pelt boven in de kantine.

Zoals u heeft kunnen lezen op onze website is het auditdossier ingediend met daarbij erg - heel erg - veel 'bewijsstukken'.

Sommigen zijn nieuw geschreven en enkele daarvan willen we graag in de Ouderraad bespreken.

Mochten er nog ouders zijn die de 2 á 3 vergaderingen per jaar mee willen doen in de Ouderraad, zouden we dat zeer op prijs stellen. Komt u gerust om eens een vergadering mee te maken, waarna u een beslissing kunt nemen. Voor de duidelijkheid: de Ouderraad is voor alle ouders van jeugdspelers van de 3 clubs!

Agenda:

- Opening 20:00u

- Korte kennismakingsronde

- Enkele beleidsplannen: Ethisch charter, Medisch Charter en FairPlay-Anti Pesten.

- Vragenronde

- Sluiting uiterlijk 21:30u.

Met sportieve groet,

Mede namens Gunther Scheelen, Jack Karsmakers  0477672745

 

Beste ouders,

Enkele weken geleden hebben we op een ouderavond afgesproken dat we bij voorkeur nog in januari een bijeenkomst met de Ouderraad zouden hebben. Een aantal ouders waren bereid met elkaar een klankbordgroep te vormen om de gang van zaken in onze Jsw vanuit ouderstandpunt tegen het licht te houden.

Het doet ons een genoegen de Ouderraad uit te nodigen voor donderdag 25 januari om 20:00u op Esperanza Pelt boven in de kantine.

Zoals u heeft kunnen lezen op onze website is het auditdossier ingediend met daarbij erg - heel erg - veel 'bewijsstukken'.

Sommigen zijn nieuw geschreven en enkele daarvan willen we graag in de Ouderraad bespreken.

Mochten er nog ouders zijn die de 2 á 3 vergaderingen per jaar mee willen doen in de Ouderraad, zouden we dat zeer op prijs stellen. Komt u gerust om eens een vergadering mee te maken, waarna u een beslissing kunt nemen. Voor de duidelijkheid: de Ouderraad is voor alle ouders van jeugdspelers van de 3 clubs!

Agenda:

- Opening 20:00u

- Korte kennismakingsronde

- Enkele beleidsplannen: Ethisch charter, Medisch Charter en FairPlay-Anti Pesten.

- Vragenronde

- Sluiting uiterlijk 21:30u.

Met sportieve groet,

Mede namens Gunther Scheelen, Jack Karsmakers  0477672745

Bij onze jongste teams hadden we onverwacht problemen om de trainersstaf rond te krijgen. We zijn daar voor onze U11 nu wel heel erg goed in geslaagd, zij het dat er een stapeling van functies mee gemoeid is. Voor de U10 – we hebben meer dan 40 spelers U10! - hebben we nog problemen met de invulling van trainers van 1 team gewestelijk U10 op Herkol en 1 team gewestelijk U10 op Grote Heide. De clubs zijn volop op zoektocht, maar dat was tot nu toe niet succesvol. Misschien kunt U onze helpen, door je zelf aan te bieden of iemand aan te bevelen?

Zowel met de U11 als de U10 hadden we het probleem dat we ‘slechts’ met 1 team IP mogen spelen. Dat betekent dat als je daar niets mee doet, je ook ‘slechts’ een 10 tot 12-tal spelers op het IP niveau opleidt. Dat leidt dus tot grote problemen als je bij de U12 (én U13) ineens met 2 teams IP moet gaan spelen. Dan heb je dus 24 spelers nodig en kom je dus ineens 12 spelers tekort. Dat probleem hadden we bij de start van vorig seizoen.

Maar omdat we toen gekozen hebben om toch 2 teams U11IP en 2 teams U10IP te formeren, hebben we dit seizoen dat probleem veel minder. Ook komend seizoen spelen we weer met 2 teams U11IP en 2 teams U10IP. (Ook hier proberen we die ploegen evenwaardig te verdelen). 

Spelen doen we dan beurtelings 2 weken in de IP-competitie en vervolgens 2 weken in een gewestelijke reeks. (Provinciaal voetbal mogen we van de KBVB (Voetbal Vlaanderen) niet aanbieden!) Om te voorkomen dat we in die gewestelijke reeksen veel te sterk zijn en te weinig tegenstand hebben, hebben we ons ingeschreven in een 1 jaar oudere reeks én op het hoogste niveau. Dat betekent dat onze U11-ers gewestelijk spelen in de reeks U12, Reeks M, niveau 3 en onze U10 spelers spelen in een U11, Reeks P, ook niveau 3. De IP-teams die ook gewestelijk spelen, doen dat op de Grote Heide. Zowel de U11 als de U10.

Misschien duizelt het wat als je dit allemaal leest, maar de trainers kennen de gang van zaken en zullen iedereen op de hoogte houden!

Wie zijn dan die trainers?

Voor de U11IP hebben we in totaal 25 spelers. ’n Enkele speler U11 zal wellicht bij de U12 Gew op Herkol gaan spelen, maar 25 spelers krijgen hun kansen bij de IP. De twee IP-trainers zijn Gunther Scheelen en Davy Groenen.

Gunther is ook onze TVJO, maar hij wil graag zijn enorme ervaring als trainer - met het hoogst haalbare trainersdiploma -, ten dienste stellen van onze spelers. Omdat hij als osteopaat in Duitsland zijn eigen praktijk heeft, zal hij niet elke training kunnen. Ronny Verberne zal bijvoorbeeld de techniektraining overnemen en wellicht bijspringen waar verder nodig is.

Trainer van het andere U11IP team wordt Davy Groenen. Davy trainde vorig seizoen de U10IP en gaat een jaartje mee. Dat hoeft niet te betekenen dat dat allemaal dezelfde spelers zijn.

Maar ook Davy heeft veel ervaring, heeft de juiste trainersdiploma’s en kent het 8-8 als geen ander. De trainingen van de U11teams zijn op maandag 18:15-19:15u, Techniektraining Damsheide; op woensdag en vrijdag van 18:15- 19:30 op Esperanza Pelt. De eerste training is op woensdag 2 augustus, om 18:15u, samen met de U10. Ook de U11 spelers krijgen 1 keer per 3 weken specifieke looptraining van Stefan Winters. De keepertraining is op woensdag. De eerste match is er voor 1 IP-ploeg op zaterdag 12 augustus thuis tegen ‘KFC De Kempen Tielen-Lichtaart’. Tevens is er op zaterdag 12 augustus een U11of U10 match in en tegen Lille in het kader van het Gemeentelijk fusietornooi.

De competitie IP wordt gespeeld in Reeks U11IPa: K. Esk Leopoldsburg ; Eendracht Mechelen A/D Maas ; Bregel  Sport ; K.V.K. Wellen ; K. Sportclub Tongeren ; Fc Landen  en Bilzerse Waltwilder V.V.

De U11IP-ploeg die (beurtelings) gewestelijk speelt, speelt in de reeks: U12M-Gew.12-reeksM, niveau 3:

Bocholter V.V. D; Achel vv; Kaulille F.C.; Kattenbos Sp. A; GS Beek-Beek A en dus Sp. Grote Heide.

U10IP en gewestelijk: 42 spelers/sters, 4 ploegen: 2 IP/Gew en 2 Gewestelijk.

Zoals je hierboven in de aanhef hebt kunnen lezen, zijn we met de U10 nog niet rond met onze trainers. We hebben er vier nodig, 2 x IP en 1 x U10 Gew op Herkol en 1 x U10 Gew op Grote Heide. De gewestelijke teams spelen hun matchen op Herkol en Grote Heide; trainen willen we zoveel mogelijk sámen doen. Dat heeft te maken met het feit dat, zeker op deze leeftijd, het inschatten van het uiteindelijke niveau best moeilijk is. Hun leeftijd is zo’n 100 maanden, maar kan ook 110 maanden zijn. Dat is al 10% verschil, als

 je daar nog eens termen ‘vroegrijp’ en ‘laatbloeiers’ naast zet, in juist inschatten erg moeilijk en we willen álle jongeren zo optimaal mogelijk hun kansen geven. Daarom op maandagavond voor élke speler techniektraining op ’t kunstgras op Damsheide. Daarnaast op woensdag en vrijdag op de Esperanza. Over dit laatste is nog discussie, wat ons betreft erg jammer, we willen zo graag iedere jongere optimale kansen geven.

Voor wat betreft de trainers staat vast dat Eddy Peeten en Christof Daens een ploeg voor hun rekening gaan nemen, maar verder zijn we nog niet!

Eddy Peeten traint al een groot aantal jaren de U10, ‘vroeger’ nog gewestelijk; daarna Provinciaal en nu Interprovinciaal.

Zodoende is hij een ‘kei’ in het spelen van 8-8 en het leren van spelers in dit systeem te spelen. Daarmee legt hij het fundament in de spelersopleiding. Ook in deze leeftijdsgroepen zien we telkens sterke verbeteringen in de loop van een seizoen.

Zijn collega Christof Daens zal een U10 ploeg gewestelijk voor zijn rekening nemen. Christof is als leerkracht goed geplaatst spelers te begeleiden en samen met 

Eddy, en hopelijk  nog enkele collega’s, zal hij veelal in circuittrainingen (spelers krijgen van verschillende trainers verschillende oefeningen) de trainingen op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden.

(Die circuittrainingen, overigens zeker niet élke training, maken het voor ‘beginnende trainers’ wat gemakkelijker in te stromen. Je staat er als trainer niet alleen voor; je krijgt hulp, óók van de collega’s U11-trainers! Dus als je interesse hebt, laat het aub weten, bij Gunther of Jack of bij een bestuurslid. Je gaat er geen spijt van hebben; de dankbaarheid van de spelers is bijzonder groot én je krijgt zelfs nog een redelijke vergoeding (afhankelijk van ervaring en evt. diploma’s). Verder is trainen in deeltijd bespreekbaar, ook iemand die de trainer wil assisteren)

Voor wat betreft het aantal teams hanteren we dezelfde oplossing als bij de U11. We moeten immers minstens een 25-tal spelers opleiden om in IP-ploegen te spelen. Liefst leiden we ze allemaal op IP-niveau op; want dat is natuurlijk voor iedere speler gewoon erg fijn. De mogelijkheid ligt er; iederéén kan 3 keer per week trainen!

We spelen dus ook hier met 2 teams IP;  Het IP-team speelt onder de naam Esperanza Pelt en als ze Gewestelijk speelt, doen ze dat in de hogere reeks U11P – Gew.U11 reeks P, niveau 3.

Tegenstanders zijn dan: Bocholt VV B; Lommel United Dames; Hechtel FC; Achel VV; Racing Peer; GS Bree- Beek A en dus Sp. Grote Heide.

Als ze IP spelen doen ze dat in de reeks U10IPf: Eendracht Mechelen A/D Maas ; K.V.K. Wellen; K. Sportclub Tongeren; Rc Hades ; Bregel Sport; Bilzerse Waltwilder V.V. en K. Bocholter V.V.

De competitie begint op zaterdag 2 of zondag 3 september.

De eerste vriendenmatch is op 12 augustus met 1 team tegen ‘KFC De Kempen Tielen-Lichtaart’.

Verder hebben we nog twee teams U10 Gewestelijk, waarbij 1 team gewestelijk speelt op Herkol en 1 team gewestelijk op Grote Heide. Hiervoor zijn we dus nog zoekende naar trainers!

De trainingen beginnen voor ALLE U10 spelers op woensdag 2 augustus om 18:15-19:30u op Esperanza Pelt. Daarna op vrijdag ook op Esperanza Pelt van 18:15-19:30u.  en telkens op maandag van 18:15-19:15u op Damsheide. Ook de U10 spelers krijgen 1 keer per 3 weken op woensdag specifieke looptraining van Stefan Winters. Ook de keepertraining is op woensdag.

Omdat de U10 spelers voor het eerst in de Jsw komen, zijn ze niet allemaal even goed bekend bij de trainers. Daarom moeten ze enige tijd samen trainen. Eind augustus hebben dan de trainers en TVJO – coördinator, een beter overzicht en kunnen de 4 teams – in concept – ingedeeld worden. Dat zal zeker even zoeken zijn en er zal zeker ook regelmatig geschoven worden. Daarom is het zo belangrijk dat er samen getraind wordt zodat trainers, spelers en ouders elkaar beter leren kennen. Dat maakt ’t samenwerken alleen maar gemakkelijker.

De eerste vriendenmatch is op zaterdag 12 augustus op ’t Gemeentelijk fusietornooi in Lille. Verder wachten we even af hoe het met de vakanties zit; we moeten zeker weten dat we spelers genoeg hebben.

De competitie begint voor beide teams op zaterdag 2 of zondag 3 september.

Reeksindeling:

U10 Herkol Gew speelt Gew U10 - reeks J, niv.3/2: Achel vv; Lutlommel vv B; Sp. Wijchmaal; Racing Peer B; Sp. Lille; GS Bree-Beek A en Kadijk SK.

U10 Grote Heide Gew speelt Gew U10 – reeks M, niv. 3/2: Achel vv A; Kab. Opglabbeek; N. Gruitrode: E. Louwel A; Racing Peer A; GS Bree-Beek B en FC Anadol A.

Veel spelers hebben zich al aangemeld voor de Voetbalstage op ma- 21, di- 22, do- 24 en vrij- 25 augustus. Er is een uitgelezen programma, o.a. met Multi Move- activiteiten, speciaal voor jongeren van deze leeftijden. De uitstap naar KRC Genk zal ze zeker ook bevallen.

Aanmelden bij Harrie Huysmans!

 

 

Ook de Ouderavond van de U14 t/m de U19 is druk bezocht. Het programma was op hoofdlijnen hetzelfde als bij de U10-U13. Enkele accentverschillen waren er natuurlijk wel. Deze avond waren er meer spelers aanwezig om na afloop met hun trainers te praten, voor zover de trainers aanwezig waren. Vanwege proclamatie van hun dochters waren de jeugdtrainers Stephan Hermans (U19IP) en Alex Mannaerts (U17IP) verhinderd.

De U16IP wordt getraind door Jannick Verlinden, maar die zal pas in actie komen in de laatste week van augustus omdat hij de komende 2 maanden training zal gaan geven in de Verenigde Staten (Is daar de Jsw ook al zo bekend?). In de eerste weken zullen collega trainers (o.a. Gilbert, Jack en Gunther) de trainingen overnemen.

De U17 gewestelijk die trainen en spelen op Herkol worden getraind door Jorg Janssen. Daar ligt na het behalen van het kampioenschap van vorig seizoen een leuke uitdaging.

De U15IP die spelen op Esperanza Pelt, gaan op Grote Heide getraind worden door Eddy Schouteden; ook hier wacht een leuke uitdaging.

De U14IP trainen  en spelen op Esperanza Pelt; trainer is Frederik Sevens.

Dit seizoen hebben we maar liefst 2 kadettenteams (U15 gewestelijk); één team speelt en traint op Grote Heide; het andere op sv Herkol. Op Grote Heide zal Arend Schellekens instaan voor de training en coaching; voor het nieuwe team op Herkol zijn we nog zoekende naar een trainer. Maar we garanderen dat er in de eerste week van augustus door alle spelers getraind kan worden; met een nieuwe trainer en dat heeft onze voorkeur, of een collega trainer die overneemt.

De U19IP start hun trainingen per 24 juli; trainer Stephan zal elke speler een schema toesturen met de vraag dit schema consequent aan te houden. De U19 zal immers al in het laatste weekeinde van juli met een aantal spelers mee gaan doen met de beloften.

Alle andere elftallen beginnen hun training in de eerste week van augustus. Ook zij zullen al of niet met een schema gevraagd worden zelf te beginnen met een eigen voorbereiding. In het begin van een seizoen zijn er vaker blessures; een goede eigen voorbereiding helpt deze te voorkomen!

De looptraining wordt dit seizoen weer verzorgd door Stefan Winters, maar nu op woensdag. Er zal een schema komen dat iedere speler een keer in de 3 weken looptraining krijgt.

Vanaf de U14 starten we in september ook met een linie-spitsentraining.  Ook dit zal in een toerbeurt gaan, wel met de beperking tot de IP-ploegen. Jean Schouteden zal deze training verzorgen.

De keeperstrainingen zullen vooral op woensdag plaatsvinden, voor de U17 en U19 keepers zal dit vooral op maandag en dinsdag plaatsvinden.

Ook op deze Ouderavond werd er een beroep op ouders gedaan om mee te doen in vrijwilligers werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld afgevaardigde.

Alles bijeen een geslaagde Ouderavond, zij het dat er wat te weinig uitgelegd werd over de gewestelijke ploegen. Sorry hiervoor, maar we hopen dat met het gesprek achteraf en de uitleg hier nu weer goed gemaakt te hebben.

Verdere info over de juiste trainingstijden en andere zaken zal op deze site worden bekend gemaakt.

De reeksindelingen  zijn vanochtend bekend geworden en worden hier zo geplaatst!

Voor vragen kun je altijd terecht bij Gunther Scheelen of ondergetekende,

Jack Karsmakers

 

De 1e ouderavond met betrekking tot het nieuwe seizoen werd druk bezocht. Fijn te merken dat zovele ouders belangstellend zijn en meedenken – en ook meewérken – om het voetballen voor hun kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadat voorzitter Noël Sevens een uiteenzetting over de organogrammen (zie hieronder) had gegeven en een warme oproep voor deelnemers aan een Ouderraad had gedaan, gaf Gunther Scheelen, TVJO, een uiteenzetting over een aantal bekende zaken maar vooral ook nieuwigheden voor het komende seizoen. Jack Karsmakers vertelde iets over enkele organisatorische zaken. Daarnaast deed hij een oproep aan de ouders om op enigerlei wijze mee te doen aan vrijwilligers werkzaamheden, want zonder dat kan een voetbalclub niet functioneren. Ook deed hij een melding over de voetbalstage waar inmiddels 10-tallen spelers/sters zich hebben aangemeld, maar waar nog steeds plaats is. Het programma met een aantal nieuwigheden staat ook op deze website.

Tijdens de vragenronde werden er enkele vragen gesteld en waaronder de zorg voor voldoende plezier in het voetbal en de zorg over het spelen in IP of Gewestelijke teams.

Afgesloten werd met een mogelijkheid om per leeftijdsgroep met de trainers te spreken en de oproep om bij vragen op sportief vlak contact te zoeken met Gunther Scheelen of Jack Karsmakers. Beter dát, dan met problemen te blijven zitten??

Alles bijeen een geslaagde avond, een goed startpunt voor het nieuwe seizoen.

 

Ook op pasdag no 2 kwamen weer heel wat belangstellenden hun sportkledij passen en hun ID-kaart of KID-ID laten uitlezen.

Op woensdag 28 juni is de laatste pasdag.

Ook dan kunnen de spelers van Esp Pelt hun ID of Kids-ID kaart laten uitlezen. De andere clubs geven daar nog informatie over; de ID-kaarten kunnen alleen door de moederclub uitgelezen worden.

Ouderavond:

Op maandag 26 juni is er voor alle ouders van U10 t/m U13 een ouderavond; de dinsdag is er een voor de U14 t/m de U19.

Beide ouderavonden beginnen om 19:00u.

Foto: Ook op de pasdagen zijn er veel vrijwilligers/sters actief. Hier mevr. Sevens die de gehele administratie verzorgt!

Zoals u wellicht weet, spelen we met 2 teams IP. Beide teams spelen per toerbeurt IP en Gewestelijk. Dat laatste doen ze in een hogere leeftijdscategorie en op het hoogste niveau (niveau 3). Daarnaast hebben we nog een gewestelijk voetballende U10 ploeg. Op deze manier kan iedere U10 speler elke week op zijn of haar niveau spelen en bereiden we alle spelers voor op ’t voetbal wat bij hem of haar past. We doen dat door 3 keer per week te trainen, maar ook door techniektraining en specifieke looptraining EN dit voor ALLE U10 spelers/sters. Overigens geldt dat ook voor de U11 spelers.

U10IP, team van Eddy Peeten, Verslag, foto en videoverslag van Martin Lacey.

Na het rust weekend van vorige week waren de spelers voldoende uitgerust om nog 1x te knallen. Dat heeft Bilzen geweten!! Door continu vroeg druk te zetten en een keeper die veel risico bleef nemen wisten we in de eerste 30 minuten al uit te lopen naar een comfortabele voorsprong. In het tweede deel van de match werd deze nog iets uitgebreid, waardoor we uiteindelijk met een 11-2 overwinning van het plein afliepen. De frieten na de match waren dan ook meer dan verdiend!!

Videoverslag;

https://goo.gl/photos/S8rDvd8ie1QZyTtd8

Bedankt coach Eddy, spelertjes, supporters en de vele vrijwilligers van Esperanza Pelt voor het afgelopen seizoen. U11, ‘here we come.......’!

 

U10IP team, trainer Davy Groenen

Ook onze ‘andere’ U10IP spelers – team van Davy Groenen - kenden een groot succes door afgelopen weekeinde in Lommel de Gestelcup te winnen. Hier ‘n verslag van de tornooiwinst in Lommel United van Ronnie Verberne, met enkele foto’s.

De U10 van Esp. Pelt hebben een schitterende prestatie geleverd op het tornooi van Lommel United.

Ingedeeld in een poule van 4 ploegen met als tegenstanders Calcio Genk, Lommel United en Eindhoven, wisten ze met goed spel en de juiste spirit de eerste plaats te veroveren. Alle wedstrijden werden gewonnen:

Esp. Pelt – Calcio Genk   2-0;  Lommel United – Esp. Pelt   2-3  en  Esp. Pelt – Eindhoven     2-0!

Hierdoor mochten ze de finale spelen tegen K. Bocholt VV. Dit werd een spannende wedstrijd die eindigde op een 2-2 gelijkspel waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Iedereen had de zenuwen onder controle en de strafschoppen werden netjes omgezet. Bocholt VV miste 2 keer waardoor we de eerste plaats binnenhaalden. De ontlading was enorm en er werd gezongen en gesprongen van blijdschap (zelfs tranen kwamen erbij te pas).

Proficiat aan alle spelers en de trainer!

Spelers : Finn, Sem, Jelle, Wout, Lars, Mathis, Sam, Jack, Tibo en Matteo

Trainer : Davy Groenen

 

In onze jeugdsamenwerking hebben een groot aantal jeugdteams de gewoonte om na een match gezellig samen te gaan zitten en een broodje - met veel lekkers - te eten en wat te drinken.

 

Zeker bij de IP-teams is dat zo. Natuurlijk speelt hier een rol dat ze veelal hun uitmatchen wat verder hebben en daardoor langer van huis zijn. Maar ook bij de thuismatchen liggen na de match hun broodjes klaar. Gewoon omdat de ouders onder elkaar afgesproken hebben om regelmatig wat geld samen te leggen en afspraken maken over wie wanneer wat klaar maakt. De resultaten mogen wij meermaals ervaren. In dit geval zijn het Martine en Saadia, ouders van de U14IP die broodjes aan het smeren zijn. Maar wat de spelers nog niet wisten, is dat er weliswaar nog wat verscholen, ook lekkere eclairs klaar lagen. Wat was dat smullen!

Dezelfde foto’s kunnen we ook maken bij de U10 tot en met de U15 teams. Telkens weer ouders die geheel vrijwillig mee werken om naast het sportieve ook een heel gezellige sfeer te creëren. Daarom is het gewoon heel goed toeven in de Jsw van Neerpelt. En dat geldt voor alle 3 de samenwerkende clubs. De spelers voelen zich thuis, zeker ook door deze erg gewaardeerde inzet van de ouders.

De vaders doen trouwens ook wel mee; in ieder geval toch met het napraten over de match. 

 

 

Op maandag 3 april zullen we weer evaluatiegesprekken houden. Deze gesprekken vinden plaats in de kantine op Esperanza Pelt.

De trainers zullen in overleg met de ouders en/of spelers de tijden afspreken. Wij verwachten alle spelers met hun ouders dan wel een van de ouders op deze gesprekken.

Graag alvast noteren in uw agenda!

                                      

Beste ouders, sportvrienden,

De eerste voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn al weer begonnen. Vooral voor de huidige U9 spelers/sters zal er veel veranderen. Ze gaan naar  8 – 8 en zullen instappen in onze Jsw.

In de Jsw kennen we 2 competitieniveau ’s: interprovinciaal (IP) en gewestelijk.  Interprovinciale matchen vinden plaats op Esperanza Pelt; de gewestelijke teams spelen óf op Sp. Grote Heide óf op sv Herkol.

Met gerichte trainingen proberen we onze spelers zo goed mogelijk op te leiden, met behoud van veel voetbalplezier en aandacht voor hun individuele vaardigheden en mogelijkheden.

Daarom nodigen we alle U9-spelers van de 3 clubs uit om enkele keren samen 8 – 8 te spelen. De begeleiding zal samen met de U9-trainers gebeuren door trainers van de huidige U10 ploegen, zodat zowel uzelf als de spelers/sters kennis kunnen maken met deze trainers.

De eerste match is aanstaande  zondag 5 maart en wel om 13:15u op sv Herkol. (Aanwezig 12:45). We nodigen hiervoor ALLE U9spelers/sters van de 3 clubs uit  – dus geboren in 2008 – voor meisjes ook 2007  . De trainers zorgen voor een teamindeling.

De 1e  ploeg van de Herkol speelt dan om 15:00u ‘n thuismatch tegen Gruitrode. (Toegang voor ouders is gratis)

Een van de komende weken zullen we ook spelen op zowel de Grote Heide als op Esperanza Pelt. Daarnaast spelen we enkele ‘vriendenmatchen’ tegen Bocholt, Mechelen en Hades. We spelen dan met potentiele IP-spelers, immers in ’t seizoen 17-18 spelen we weer met 13 teams IP! Twee er van zijn U10IP teams! 

We zien dit als een ‘Neerpelter talenten detectie’, een beetje zoals de Provinciale talenten detectie werkt. Voor deze matchen worden U9 spelers uitgenodigd, eigenlijk al een beetje in het kader van de twee U10IP-teams van volgend seizoen.

Deze matchen zijn – nog te plannen - thuis (op Esperanza Pelt)  tegen Bocholt; op ‘n woensdag in maart of april naar Mechelen en op woensdag 29 maart thuis (op Esperanza Pelt) tegen Hades.

Op diezelfde avonden spelen we met de huidige U13-spelers ook tegen deze clubs, maar dan 11 – 11.

 

Vriendenmatchen U9                                     

Beste ouders, sportvrienden,

Het seizoen 16-17 is al weer een heel eind gevorderd. We zijn dan ook volop in de weer om het volgende seizoen in de startblokken te zetten. Belangrijk hiervoor is te weten hoeveel spelers we mogen verwachten én om de spelers al wat extra voor te bereiden op het komende seizoen. Vooral voor de huidige U9 spelers/sters zal er veel veranderen. Spelen ze nu nog 5 – 5; het komende seizoen wordt dat 8 – 8. Bovendien zullen ze qua organisatie instappen in de Jsw van de 3 Neerpelter clubs, sv Herkol, Sp. Grote Heide en Esperanza Pelt.

In de Jsw kennen we 2 competitieniveau ’s: interprovinciaal (IP) en gewestelijk.  Interprovinciale matchen vinden plaats op Esperanza Pelt; de gewestelijke teams spelen óf op Sp. Grote Heide óf op sv Herkol.

De trainingen vinden voor de techniektraining plaats op maandag op het kunstgrasveld van de hockey op Damsheide. Daarnaast wordt er nog 2 keer getraind en zeer waarschijnlijk zal dat weer op  Esperanza Pelt zijn. Op een van die trainingen zal er aandacht zijn voor specifieke  looptraining. We proberen dus om onze spelers zo goed mogelijk op te leiden, met behoud van veel voetbalplezier en aandacht voor hun individuele vaardigheden en mogelijkheden.

Dit alles is de reden waarom we alle U9-spelers van de 3 clubs uitnodigen om enkele keren in een vriendenmatch en als ‘voorwedstrijd’ voor een eerste ploeg samen 8 – 8 te spelen. De begeleiding zal mede gebeuren door trainers van de huidige U10 ploegen, zodat zowel uzelf als de spelers kennis kunnen maken met deze trainers.

De eerste match spelen we op zondag 5 maart en wel om 13:15u op sv Herkol. (Aanwezig 12:45). We nodigen hiervoor ALLE U9 spelers/sters van de 3 clubs uit – dus geboren in 2008 – voor meisjes ook 2007 – om samen hun eerste 8 – 8 match te spelen. De trainers zorgen voor een teamindeling.

De 1e ploeg van de Herkol speelt dan om 15:00u ‘n thuismatch tegen Gruitrode. (Toegang voor ouders is gratis)

Vervolgens zullen we zo’n voorwedstrijd herhalen op zowel de Grote Heide als op Esperanza Pelt. Bovendien spelen we enkele ‘vriendenmatchen’ tegen meer gerenommeerde clubs. Hier spelen we dan tegen Bocholt, Mechelen en Hades. We spelen dan met potentiele IP-spelers, immers in ’t seizoen 17-18 spelen we weer met 13 teams IP! Twee er van zijn U10IP teams! We zien dit dan als een ‘Neerpelter talenten detectie’, een beetje zoals de Provinciale talenten detectie werkt. Voor deze matchen worden U9 spelers uitgenodigd, eigenlijk al een beetje in het kader van de twee U10IP-teams van volgend seizoen.

Deze matchen zijn – nog te plannen - thuis (op Esperanza Pelt)  tegen Bocholt; op ‘n woensdag in maart of april naar Mechelen en op woensdag 29 maart thuis (op Esperanza Pelt) tegen Hades.

Op diezelfde avonden spelen we overigens als voorbereiding met de huidige U13-spelers ook tegen deze clubs 11 – 11 matchen. (U14-ploegen spelen in competitieverband immers ook 11 – 11)

Warmte op onze voetbalvelden ……..

Vrijwilligers (m/v) die vrijwillig samen allerlei werkzaamheden doen ………

Als we zo op een zaterdagmiddag of zondagochtend over onze velden lopen, en of dat nu op de Herkol, Grote Heide óf op de Esperanza is, dan zien we veel mensen die met iets bezig zijn.

Op het secretariaat zitten afgevaardigden – allemaal vrijwilligers- achter de computer om wedstrijdbladen in te vullen, helpen anderen weer de jongste spelers om zich lekker warm aan te kleden, hebben een aantal ouders al de moeite genomen om hun zoon of dochter naar de pleinen te brengen, ook al liggen die pleinen wat verder. Verder zien we in de kantine mensen achter de toog om anderen van een –warm- drankje te voorzien, zijn andere ouders bezig als afgevaardigde de scheidsrechters op te vangen, sterker nog, maken ouders zich klaar om een match te fluiten. Aan de kassa hebben we iemand die de entree regelt of de club heeft iemand die met het bekende –bakje- rondgaat. Weer anderen pompen de ballen op, leggen de potjes op de juiste plaats op het veld en zetten de verplaatsbare doelen op de juiste plek. Na de match worden die weer keurig op hun plaats teruggezet.

Maar daarmee zijn we er nog niet.

Tijdens de match wordt er gesupporterd, onder de halve wat gedronken, het zijn vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken. Er is wat te eten, te drinken, shirts worden mee naar huis genomen om te wassen, enz. enz. Zo kunnen we nog heel wat werkzaamheden noemen die door vrijwilligers gedaan worden.

Als je dat zo allemaal in alle rust bekijkt, dan wordt je daar warm van, ondanks de sneeuw die uit de lucht valt of al op de velden ligt. Oh ja, de lijnen waren door andere vrijwilligers al sneeuwvrij gemaakt. 

Maar door daar eens goed naar te kijken, krijg je veel respect voor al die vrijwilligers die dat allemaal samen doen. Die mogelijk maken dat er elke week zoveel matchen gespeeld kunnen worden en dat vele kinderen en jongeren zoveel voetbalplezier beleven.

Je wordt er warm van als je dan van een ouder een foto of een verslagje krijgt om anderen ook op de hoogte te brengen van de match. Of als je een opmerking hoort dat zoon- of dochterlief het zo leuk vond, ook al hadden ze niet gewonnen!

Dat alles gebeurt allemaal helemaal vrijwillig door vrijwilligers!

Het is goed voor elke club, maar ook elke speler en ouder om daar eens over na te denken en respect te tonen voor al die vele mensen die ’n bijdrage leveren.

In ieder geval een bedankje mijnentwege voor de warmte die dat binnen bracht!

Jack Karsmakers

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140