Inmiddels is Bart weer terug in het ZOL ziekenhuis in Genk. Onze collega Eddy Peeten heeft hem een bezoekje kunnen brengen en doet namens Bart iedereen de groeten en dankt ook namens Bart iedereen voor alle hartverwarmende reacties en beterschapswensen.

Met Bart gaat het wat beter, maar hij laat weten dat hij nog lang en hard zal moeten werken aan zijn revalidatie. Hij heeft inmiddels ook weer de beschikking over zijn gsm en smsjes kan hij zeker wel ontvangen.

Zodra bezoek mogelijk is, zal hij dat laten weten.

Update: Bart heeft laten weten dat hij verblijft op kamer 272 in  Zol, Campus Sint-Jan, Schiepse Bos 6, 3600 Genk.

Tip:

Misschien een kaartje of van de jongere spelers een tekening? Bart zal er blij mee zijn! 

 

Maandag 28 november aanstaande zijn er geen jeugdtrainingen. Dit vanwege de evaluatiegesprekken die deze avond met ouders en spelers gehouden worden.

Elke trainer maakt met zijn spelers een rooster en dat vanaf 18:00u of later indien hij zelf niet eerder zou kunnen.

Elk gesprek duurt 10 minuten. Mocht er daarna nog behoefte zijn aan een verder gesprek dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Gunther Scheelen en Jack Karsmakers zullen de gehele avond aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Op maandag 28 november zullen vanaf 18:00u de halfjaarlijkse spelersevaluaties plaatsvinden. We vragen ouders en spelers deze avond al vast te leggen. Elke trainer zal overleggen met de spelers wanneer de mondelinge evaluatie het beste uitkomt. We verwachten zeker bij de jongsten dat ouders en spelers samen aanwezig zijn. Er zijn die avond geen trainingen!

'n Overdenking, maar alleen voor écht geïnteresseerden …..    

Inmiddels zijn we 5 matchen onderweg. Eigenlijk gaat het heel goed, al zijn er hier en daar wat strubbelingen en moeten er plooien gladgestreken worden.

Op zich was dat ook wel te verwachten en wel om twee zaken. Ten eerste is een tweede jaar IP meestal moeilijker dan een eerste jaar op hoger niveau spelen en ten tweede zijn we een grote organisatie. Daar loop je nu eenmaal tegen allerlei zaken aan, van het vinden van trainers en afgevaardigden, tot het veel te laat weten dat spelers toch afhaken met daarbij enkele vervelende blessures waardoor ploegen tegen een tekort aan spelers aanlopen.

Natuurlijk moeten we dat dan oplossen en meestal moet dat met ‘doorschuiven’. Maar omdat je normaliter de betere spelers doorschuift, gaat dat ‘ten koste’ van de andere ploegen. Althans, we lopen tegen mensen aan die dat zo denken. Erg jammer en vooral kortzichtig. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk een goed evenwicht te vinden tussen een persoonlijk belang en een algemeen en ploegbelang. Daar zoeken we wel naar, maar dat is niet zo simpel. Moet je een capabele speler bij zijn ‘eigen’ ploeg houden, omdat er dan een sterker team staat, of laat je zo’n speler juist op een hoger niveau spelen omdat hij daar meer leert?

Als een ‘ouder’ team spelers tekort komt, laat je dat team dan maar links liggen of is het dan juist heel verstandig de beste spelers van een ‘jongere’ ploeg door te schuiven, omdat het ‘oudere’ team dan beter gaat functioneren en die spelers zo weer meer bijleren? In de ‘jongere’ ploeg zullen dan ongetwijfeld weer andere spelers opstaan….

Kortom; zo simpel is het allemaal niet, maar reken er maar op dat wij steeds proberen én het individueel belang én het algemeen belang te dienen. Maar soms moet je toch – durven- kiezen….

Ik heb enkele weken relatief weinig trainingen en matchen gezien; het overnemen van de gewestelijke U16-17 lag daar mede ten grondslag aan. Bovendien hebben erg positieve familiale gebeurtenissen – opnieuw opa geworden – nogal extra tijd gevergd.

Daarom heb ik deze week en het weekeinde weer veel trainingen en matchen bekeken. De opkomst op de trainingen is meestal heel erg goed. Er zit wel een verschil tussen IP spelers ( 3x) en gewestelijke spelers (2x). De opkomst is daar toch verschillend. Maar iedereen moet gewoon elke keer komen trainen; het is heel goed voor je lichaam en natuurlijk voor je zelf als voetballer/ster.

De techniektraining op maandag is een zegen voor alle spelers (U10 t/m U13 IP én gewestelijk); er zijn voldoende trainers aanwezig om met kleine groepen te werken en de trainingen zijn intensief. Er wordt veel op herhaling gewerkt en ook dat is perfect: herhalen is dé manier om iets goed te leren. Denk maar aan hoe je hebt leren fietsen! Spelers/sters die een techniektraining laten schieten, doen zichzelf heel erg te kort. De techniektraining is dé kans om te leren de baas te zijn over de bal en de bal te laten doen wat jij wil! Juist tussen de 9 en de 12 jaar is de periode waarin je lichamelijk het meeste kunt leren; dan past je lichaam zich het gemakkelijkst aan en ga je iets beter kunnen!

Datzelfde geldt voor de looptraining zoals die inmiddels begonnen is. We hebben met Stefan een geweldige looptrainer; wie hier verzaakt, doet zichzelf enorm te kort. Looptraining is geen conditietraining, met de looptraining proberen we spelers te leren heel juist met hun lichaam om te gaan: correct lopen, hoe doe ik een goede warming up, hoe voorkom ik blessures, enz. De looptrainer leert onze spelers welke oefeningen ze moeten doen – ook thuis!- en vooral legt hij ook uit waarom! Kortom, dit mag geen enkele spelers/ster missen!

Verder hebben Gunther en ik al afgesproken dat we nog eens goed kijken naar de afspraken die we gemaakt hebben of die we moeten gaan maken. Wij beiden hebben al heel wat jaartjes ervaring op trainersvlak, ook op nationaal niveau. Als Jeugdsamenwerking hebben we geweldige stappen vooruit gezet, met heel grote dank aan trainers, afgevaardigden, beleidsmensen en natuurlijk  spelers zelf! Heel veel spelers hebben hun eerste stappen op gewestelijk niveau gezet, maar dat geldt ook voor veel van onze trainers en afgevaardigden. 

We merken dat nu we een trede hoger spelen we ook op een trapje hoger moeten werken, trainen en afspraken maken. Een aantal van ons denkt nog te vaak en te veel op ‘gewestelijk’ niveau. Dat bedoel ik niet denigrerend, integendeel.  We hebben immers ook gewestelijke ploegen die het meer dan uitstekend doen, ook daar zijn we trots op.

Maar we zien toch zaken die ‘beter’ kunnen. We denken dan bijvoorbeeld aan de start van de training. Spelers brengen hun bal mee – soms wordt die vergeten – en beginnen dan meteen met die bal op doel te knallen en allerlei dingen te doen die je in zo’n situatie juist nooit doet! Ook als de trainer er nog niet is, - wacht samen rustig op het teken van de trainer om naar het veld te gaan-, leg je je bal even aan de kant en je begint met al vast heel rustig in te lopen. Maak je spieren warm, maak je lichaam los en zo voorkom je heel wat blessures. Want blessures kunnen we missen als kiespijn.

Tijdens een training moet er beter opgelet worden; een trainer legt iets uit en dan let je op zodat een oefening meteen goed uitgevoerd wordt en je niet te lang stil moet staan.

Een ‘cooling down’ na een training of match is heel belangrijk. Onze looptrainer heeft en zal hiervoor nog veel aanwijzingen geven.

We moeten leren veel beter met een scheidsrechter om te gaan; we krijgen hem vaak tégen. Maar een scheidsrechter méé krijgen, dat is nu juist de kunst! Daarbij worden we niet geholpen door reacties naast het veld. Ook onze supporters moeten leren wat ze wel en wat ze niet mogen zeggen. Scheidsrechters hebben we toch al te weinig en als we zelf eens een scheidsrechter te kort hebben, loopt het niet over van vrijwilligers.

Ook het afmelden voor een training moet beter; net als voor een match. Dat moet heel consequent en keurig op tijd. Ook het rechtstreeks naar een match gaan is niet zo’n goed idee. Te vaak weten trainers en afgevaardigden niet of iemand alleen reist of toch samenkomt. Dat samenkomen is gewoon beter én daarbij carpoolen is nog beter.

Dit zijn maar een paar punten waar we graag verbetering willen zien; we komen er nog wel op terug. Maar liever hebben we dat elke speler nu al voor zich die knop omdraait en een volgende stap gaat zetten. Dat zal ons uiteindelijk een stabielere plaats in het nationaal voetbal bezorgen.

Verder is het best wel belangrijk te weten dat er nogal wat clubs jaloers zijn op onze Jeugdsamenwerking.Je zou het misschien niet denken, maar we worden in toenemende mate gevraagd middels een lezing uit te komen leggen hoe wij in Neerpelt de Jsw hebben georganiseerd en waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

Zo gaan we aanstaande maandag naar het stadhuis van Tongeren, komt Lummen eind van de maand naar ons en hebben we alle TVJO’s van IP-clubs in Limburg al bijgepraat. En dat, terwijl niet iedereen bij ons beseft wat we met z’n allen al in handen hebben!

Ouders en voetbalclubs, de relatie is niet altijd even gemakkelijk. Overdreven prestatiedruk, goedbedoelde maar niet zo productieve coaching, … Iedereen heeft het al wel eens kunnen waarnemen langs de lijn.

Toch bent u als ouder een belangrijke en niet te missen schakel voor onze club. Bovendien verzet u vaak hemel en aarde om uw kinderen hun favoriete spelletje te laten beoefenen.

Met het High5ouder traject wil Voetbalfederatie Vlaanderen in samenwerking met Football+ Foundation hierop inspelen en ons als clubs ondersteunen in hun relatie met u als ouder.

Heel het project staat in het teken van het verbeteren van oudergedrag en het verhogen van ouderparticipatie. Het kind en zijn of haar voetbalplezier staan centraal.

Herken je de beelden van onderstaand High5 filmpje? Ben je ook chauffeur, aankleder en motivator? Dan krijg je alvast ons respect én dat van de kinderen.

De kinderen hebben echter nog een wens in het clipje.

Laat ons deze respecteren en de juiste omgeving creëren rond een positieve voetbalbeleving. Het zorgt ongetwijfeld ook voor de beste leeromgeving.

https://youtu.be/lAAq0Yub8rU

Maar liefst 3 avonden na elkaar hielden we een ouderavond en vanaf U17 ook voor de spelers van onze Jeugdsamenwerking.

Het was bijzonder fijn dat zoveel ouders de weg naar zowel Esperanza Pelt (U10-U13), Sp. Grote Heide (U14-U16) en sv Herkol (U17-U21) wisten te vinden. Dat betekent dat het jeugdvoetbal leeft, dat ouders en spelers betrokken zijn en heel graag willen horen hoe het seizoen er uit gaat zien én daar hun mening over willen geven.

Voorzitter Noël Sevens was vanwege een operatieve ingreep verhinderd – ook vanaf deze plaats van harte beterschap!-, reden waarom Hervé Meylaerts namens het Jeugdbestuur iedereen welkom heette en een toelichting gaf over enkele bestuurlijke zaken. O.a. over de samenwerking, de lidgelden – inclusief uitgaanstenue en bal -, over de pasdagen: 23 juni en 30 juni steeds van 19h tot 20h30. Telkens op Esperanza. Verder deed hij een oproep aan ouders om mee te werken als afgevaardigde of anderszins omdat in onze samenwerking veel spelers, daarmee veel teams betrokken zijn en een goede vrijwilligerswerking daarom onontbeerlijk is. Tevens bedankte hij alle ouders die al als afgevaardigde hebben gefungeerd en hoopte dat ook komend seizoen zij dit verder willen doen.

Hoofd scouting Eric Mertens gaf een korte toelichting over de werkwijze van de scouting. Door het jaar heen worden er door onze scouts tientallen matchen bekeken, in- als wel extern en proberen zij er voor zorg te dragen dat onze teams op alle posities zo sterk mogelijk bezet zijn.

TVJO-er Gunther Scheelen nam het grootste deel van de sportieve zaken voor zijn rekening. Het eerste jaar interprovinciaal is een leerjaar geweest. Gunther onderstreepte nog eens dat interprovinciaal voetbal de eerste vorm van nationaal voetbal is, georganiseerd en geleid vanuit Brussel door de Vlaamse tak van de KBVB, namelijk de VFV (Voetbal Federatie Vlaanderen). Dat is voor iedereen nieuw, weinig aanwezigen – ze waren er wél – hebben ooit op dat niveau gespeeld en/of getraind! We hebben lessen geleerd en zien een mogelijkheid om weer enkele stappen te zetten, sommigen op ‘advies’ van de auditeur die onze Jsw heeft doorgelicht.

Zo willen we de techniektraining verder uitbouwen.

Komend seizoen zullen ALLE spelers van de U10 t/m U13 op maandagavond techniektraining krijgen op het kunstgrasveld op de Damsheide. Dus ook alle spelers die vooralsnog als gewestelijk zijn ingedeeld. Daarmee willen we de schotten opheffen die er toch wel een beetje waren tussen gewestelijk en interprovinciaal voetbal. Zeker in deze leeftijdscategorie, jongeren van 9 tot 12 jaar, is het aanleren van extra technische vaardigheden van groot belang. Het voetbalniveau zit bij veel van deze spelers dicht bij elkaar. Én we kennen ook in het voetbal vroegrijpe jongeren en laatbloeiers. In principe – het trainingsschema is nog niet helemaal rond – wordt dat voor de U10 en U11 op maandag van 18:15 – 19:15 en voor de U12 en U13 van 19:15 – 20:30. Steeds op Damsheide en dat met dank aan de Gemeente Neerpelt, voetbalclub Damsheide en natuurlijk de hockeyclub!

Voor de oudere leeftijdscategorieën voeren we weer de looptraining in. Wanneer en hoe zit nog in een fase van overleg: de trainer – Stefan Winters – weet nog niet op welke avonden hij beschikbaar is.

Daarnaast vertelde Gunther over onze plannen om ook ‘medisch’ de spelers op te volgen: het meten van lengte – groeispurt?- , het wegen, vaststellen van de BMI  is belangrijk om spelers op de juiste wijze te begeleiden. Een speler in een groeispurt traint wat anders of minder! Bij vragen hierover kunnen we de clubarts inschakelen.

Ook wees Gunther op het aanhalen van de discipline en dat in het kader van de juiste kleding, maar ook van sportief gedrag. Hij verwees naar een artikel dat we enige tijd geleden schreven over sportiviteit en het teveel aan gele kaarten. Gunther haalde ook nog aan dat de evaluatiegesprekken in december en +/- maart gehouden zullen worden, waarbij een indicatie voor Ip of gewestelijk voetbal gegeven zal worden. Zo’n indicatie is echter nooit absoluut. Ook hier kennen we het fenomeen van ‘vroegrijpers’ en ‘laatbloeiers’, waarbij spelers een grote ontwikkeling kunnen doormaken en een eventuele achterstand zelfs kunnen omzetten in een voorsprong!.

Als laatste kreeg og het woord. Jack stelde de aanwezige jeugdtrainers voor en dankte hen en alle andere trainers voor hun toewijding, ambitie en enthousiasme waarmee ze de afgelopen jaren gewerkt hebben. Vooral dankzij de jeugdtrainers, waarvan er een groot aantal jarenlang aan de clubs verbonden zijn, was het mogelijk dat we met zoveel teams op nationaal niveau spelen. Ook complimenteerde  Jack de trainers dat zovelen van hen een of meerdere jeugdtrainersdiploma’s zijn gaan halen. Want ook dát is een verplichting die interprovinciaal/nationaal voetbal ons oplegt. We hebben trainers nodig met een Uefa A, Uefa B, Getuigschrift B en Getuigschrift C. Hoe ouder de spelers des te hoger een trainer gediplomeerd dient te zijn. En dan is het geweldig als we meer dan voldoende van die diploma’s én zelfs nog hoger is huis hebben. We blijven stimuleren dat onze jeugdtrainers zich verder ‘vervolmaken’ en stellen het zeer op prijs dat ook komend seizoen er weer enkele een opleiding gaan volgen. Dat is overigens meteen een van de redenen dat we het trainingsschema nog niet definitief hebben: die trainers kennen hun cursusavonden nog niet….

Over de Jsw was nog het volgende te melden: sv Herkol, Sp. Grote Heide en Esperanza Pelt kennen al een aantal jaren een samenwerking, op bestuurlijk vlak, iets waarvoor we regelmatig als voorbeeld door de VFV worden genoemd. Maar daarnaast kennen we nog 2 vormen van samenwerking: de mogelijkheid van spelersuitwisselingen tussen onze Jsw én K. Kaulille FC én sv Breugel. Dat betekent dat iedere jeugdspeler van de 5 clubs zelfs wisselend mag spelen bij de jeugdteams van een van de 4 andere clubs. Zij het natuurlijk in zijn of haar leeftijdscategorie. Dat betekent dat als een speler het ziet zitten om nieuwe vrienden te maken, wij bekijken het positief, hij of zij elk weekeinde kan spelen. De ervaring leert dat zoiets heel goed kan werken. Ook in zo’n situatie zetten we steeds het belang van een speler centraal. En, elkaar als clubs/spelers vooruit helpen bij eventuele tekorten, wie kan daar nu iets op tegen hebben?

Daarnaast hebben we een samenwerking met de LCS – in gewone taal de voetbalschool in samenwerking met ’t Provil met de voetbalpraktijk op ’t Dommelhof – én Lommel United. Deze samenwerking is er op gericht om de spelers van onze Jsw die op de voetbalschool zitten, beter op te volgen, en daarnaast vooral kennis en ervaring te delen. Die samenwerking moet nog verder uitgebouwd worden.

Omdat Hervé al gemeld had dat de Jsw in Jack een ‘ombudsman’ zag, benadrukte Jack nog eens het belang van een ouderraad. Als organisatie moeten we ons steeds afvragen of we niet alleen de góede dingen doen, maar vooral of we de goede dingen góéd doen! Een klankbordgroep van ouders in gesprek met elkaar – niet aan de toog met ’n pintje in de hand – maar goed gestructureerd, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Fijn te kunnen melden dat na afloop van de vergadering er zich al enkele mensen aangemeld hebben voor deze ouderraad. Maar 2 á 3 per team zou heel erg goed zijn en zo ver zijn we nog niet.

Overigens stelde Jack dat hij inderdaad bereid is om als ‘ombudsman’ te fungeren. Ouders/spelers die vragen of problemen hebben, op welk vlak dan ook, kunnen altijd terecht voor een luisterend oor, een meedenkend iemand of intermediair bij eventuele problemen. Goed naar elkaar luisteren, elkaar willen begrijpen en juiste argumenten uitwisselen, is altijd de goede weg naar oplossingen. En in onze Jsw willen we nu eenmaal heel graag dat al onze spelers zich lekker voelen en elke week heerlijk kunnen trainen om elke week weer zo goed en zo plezierig mogelijk te kunnen voetballen.

(Jack is bereikbaar via telefoon of sms, email, maar kan ook zo worden aangesproken, zie op ‘contactpersonen’ van deze site)

Elke avond werd afgesloten met een rondvraag. Daar werd zeer goed gebruik van gemaakt; er werden kritische vragen gesteld – moet ook kunnen – maar de meeste vragen waren positief kritisch en dat is goed voor iedereen.

Met enkele ouders is een individuele afspraak gemaakt omdat de vragen te individueel dan wel te persoonlijk waren en meer tijd in beslag zouden nemen.

Alles bijeen kon Hervé elke vergadering binnen de afgesproken tijd afsluiten en iedereen van harte bedanken voor de deelname.

N.b.: in dit verslag is niet alles aan bod gekomen wat is besproken, gevraagd en beantwoord. Ook zijn er nog een aantal zaken niet helemaal afgerond. Hierbij denken we aan het trainingsschema en het oefenprogramma. We zullen dit in de komende dagen/weken zeker aan bod laten komen. Ook zullen we de trainers nog eens voorstellen, iedereen wijzen op de pasdagen en zullen we alle andere zaken die voor het goed laten verlopen van de start en het seizoen, aan bod laten komen.

Zaak dus om deze site regelmatig te bezoeken.

De lidgelden in het jeugdvoetbal zijn ‘weer’ verhoogd; dat was ook al nieuws in de media. We willen eens laten zien wat een jeugdopleiding zoal kost.

Een jeugdspeler opleiden kost gemiddeld:

-        Jeugdopleiding: € 270,-: gediplomeerde trainers, scheidsrechters, drank tijdens en na de wedstrijd

-        Accommodatie : € 90,-: terreinen en materialen, onderhoud terreinen en gebouwen, huur kunstgrasplein, belasting op gebruik grondwater

-        Nutsvoorzieningen: € 64,-: elektriciteit, aardgas, water

-        Voetbalbond en verzekeringen: € 32,-: aansluitingskosten bond en verzekering

-        Overige: € 54,-:diverse onkosten, telefoons, boekhouding,…

Dit alles opgeteld, komen we op een bedrag van 510,- per jeugdspeler.  

De jeugdopleiding duurt gemiddeld 210 uren. 

Omdat het lidgeld voor het seizoen 2016 - 2017 gemiddeld 206,40 zal bedragen, betaalt u dus - ook weer gemiddeld - € 0,98 per uur voetbalopleiding/begeleiding.        

Het lidgeld dekt hiermee nog niet de helft van de totale kostprijs. De rest wordt gefinancierd door de vele nevenactiviteiten zoals de inkom, de kantine-inkomsten, sponsoring, subsidies en eetdagen.

We gaan er in de berekening van het lidgeld dan ook van uit, dat we ook volgend seizoen weer kunnen rekenen op jullie aanwezigheid  en vrijwillige inzet tijdens deze nevenactiviteiten.

In de lidgelden zijn inbegrepen een uitgangstenue en een bal voor de trainingen.

Hoogte lidgelden:  (inclusief uitgangstenue en bal)

Gewestelijke én Interprovinciaal U10 en U11:          € 220,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Gewestelijke U12 en U13:                                     € 210,-   (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining optioneel)

Interprovinciaal U12 en U13:                                  € 240,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Interprovinciaal U14, U15, U16, U17 en U19:         € 280,-  (3 trainingen inclusief looptraining)

Gewestelijk U14/15 (kadetten)                               € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U16/17 (scholieren)                             € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U21 (juniors)                                       € 230,-  (2 trainingen)

Voor meerdere spelers/sters uit eenzelfde gezin, is een korting voorzien.

Voor de keepers zijn er ook wekelijks keepertrainingen voorzien.

Inmiddels zijn de brieven met informatie over het nieuwe seizoen waarbij de lidgelden, naar de ouders onderweg.

Om meer duiding te geven zijn er volgende ouderavonden voorzien:

Op maandag 30 mei om 19:00u: U10, U11, U12 en U13 op Esperanza Pelt, Sparrenlaan, Neerpelt

Op dinsdag 31 mei om 19:00u: U14, U15 en U16 op Sp. Grote Heide, Langveldweg 22, Neerpelt

Op woensdag 1 juni om 19:00u: U17, U19 en U21 op Sv. Herkol, Herent, (achter de kerk) Neerpelt.

Alle ouderavonden duren tot 20:15u. 

Bij de start van de interprovinciale competitie in het laatste weekeinde van augustus 2015 schreven we na de 1e matchen, het volgende:

Dit weekeinde zijn de allereerste interprovinciale matchen ooit voor onze clubs gestart. Dat was leergeld betalen, maar dat wisten we vooraf. Toen we enkele jaren geleden voor het eerst overstapten van gewestelijk naar provinciaal voetbal hadden we hetzelfde aan de hand. Een reeks hoger betekent sneller, feller, harder, ook meer technisch en tactischer spelen. Die duelkracht, die snelheid zijn we nog niet allemaal gewoon en dat kost tijd, dat kost veel trainingsarbeid. Daarboven zijn er nogal wat spelers die met deze overstap een klas overslaan, n.l. van gewestelijk naar interprovinciaal. Daarom petje af voor alle spelers, er was veel inzet, er was heel veel goed wil en als zich dat vertaalt in trainingsarbeid, dan zullen we met alle teams groeien.”

We speelden dat weekeinde vooral tegen Hades en slechts ‘n enkele ploeg wist hun match te winnen of gelijk te spelen. Dat weekeinde was de start van een groot leerproces voor onze Jeugdsamenwerking.

De keuze om naast gewestelijk ook op interprovinciaal niveau te gaan spelen, is achteraf gezien een uitstekende keuze gebleken. (Voor alle duidelijkheid: interprovinciaal voetbal is nationaal voetbal: het wordt vanuit Brussel door de VFV geleid)

Zowel op organisatorisch als op sportief vlak hebben we grote stappen vooruit gezet. Sportief gezien hebben alle teams het meer dan uitstekend gedaan, maar belangrijker: erg veel spelers/sters – laten we vooral de meisjes niet vergeten - hebben veel bijgeleerd. Natuurlijk zijn we allemaal een jaartje ouder geworden, al zit niet iederéén daar op te wachten? Met dat ouder worden leer je als jeugdvoetballer ook bij, maar de grote stappen die een groot aantal spelers hebben gezet, zijn niet alleen door het ouder worden te verklaren. Neen, het 3 keer trainen onder leiding van geschoolde en ervaren trainers en dat samen met een aantal getalenteerde medespelers, dát heeft zijn effect niet gemist. We roepen ‘t al langer: om bij te leren is het samen trainen op een zo hoog mogelijk niveau, dus met de beste trainers en medespelers, van wezenlijk belang. Dan bereik je mooie resultaten en kun je zelfs meedoen voor de titel, zoals onze U14 IP dat is gelukt. Ook mogen we hier noemen de uitstekende resultaten die een aantal spelers van onze U12, U13, U14 en U15 hebben behaald op de Provinciale Jeugdopleiding. Nooit tevoren hebben zoveel spelers zich weten door te zetten in de provinciale jeugdselectie; een aantal hebben zelfs op ‘t nationaal complex in Tubeke gespeeld!

Daarom onze grote complimenten aan al onze trainers en afgevaardigden die elke week weer opnieuw hun beste beentje hebben voorgezet om goede trainingen te verzorgen en uitstekende matchen te spelen.

Gewestelijke voetbal: natuurlijk kan niet iedereen in een interprovinciaal team spelen. Talent, de mogelijkheid om altijd te trainen en te spelen, maar ook het ambitieniveau verschilt van speler tot speler. Daarom vinden we voetballen op gewestelijk niveau van groot belang. Bij een aantal spelers is het afgelopen seizoen gebleken dat het verschil tussen IP of Gewestelijk soms erg klein was. Doordat een gewestelijke speler slechts 2 keer per week traint, kan dat verschil groter worden, daar waar het misschien niet zou hoeven. Dat is erg jammer, daar zouden we het komende seizoen iets op moeten kunnen vinden. In ieder geval hebben onze gewestelijke ploegen ook uitstekend gepresteerd, zeker ook dankzij de niet aflatende inzet van de trainers en afgevaardigden die deze ploegen hebben begeleid. Het kampioenschap van onze U15 die onder de naam ván en op de Grote Heide speelden, was daar een prachtig voorbeeld van. Daarom ook hier onze grote complimenten aan de trainers en afgevaardigden die ook hier elke week weer opnieuw hebben gezorgd voor goede trainingen en matchen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om ‘kampioen’ te worden. In onze ogen ben je een grote kampioen als je op het einde van de competitie kunt constateren dat je als speler en als ploeg veel hebt bijgeleerd.

Bijgeleerd op technisch vlak: betere techniek, sneller en in een hoger tempo spelen, meer duelkracht en daardoor meer duels winnen, verbeterd positiespel, enz. enz.

Bijgeleerd op tactisch en mentaal vlak: bijvoorbeeld ‘n snellere omschakeling van BB+ naar BB- en omgekeerd, maar ook op mentaal vlak: harder worden voor jezelf, je niet uit je concentratie en uit je goede spel laten halen. Niet reageren op vervelende uitdagingen of al of niet vermeende fouten van de scheidsrechter.

Voor verreweg de meeste spelers geldt dat ze veel hebben bijgeleerd. Veel spelers hadden een prima trainingsopkomst; alle trainers noteren de aan- en afwezigheid van spelers. Daardoor hebben we best een goed overzicht van wie wel en niet aanwezig waren. Dat dat samenhangt met het beter gaan spelen, is evident! Tijdens de matchen hebben veel spelers laten zien dat ze gegroeid zijn. Sommigen hadden daar meer voor nodig en hebben echt moeten leren niet in de valkuilen van uitdagingen van spelers en al of niet fouten van scheidsrechters te vallen. Er was een periode dat we teveel gele kaarten kregen; domweg omdat we ons ‘lieten vangen’ en daardoor ‘minder goed speelden’. Veel spelers hebben geprobeerd hier aan te werken. Als dat gelukt is, ben je in onze ogen een groot kampioen!

Wat we zeker ook willen vermelden is de geweldige medewerking van een erg groot aantal ouders! Een aantal (groot)ouders komen al of niet met hun gezin-familieleden elke thuismatch supporteren. Een groot aantal ouders zijn elke week van de partij, of de match nu om de hoek – gewestelijk – of een aantal kilometers verder is. Daardoor zijn ze een enorme steun voor de spelers, maar natuurlijk ook trainer/ afgevaardigde en bestuur van de clubs.

Die medewerking van de ouders: halen en brengen van kinderen naar match en training, het wassen van de kleding en bij toerbeurt ook truitjes – waarvoor onze grote dank! – het steunen van de clubs door een drankje aan de bar, enz.; dié medewerking willen we hier graag nog eens noemen. Dan hebben we het niet eens over die ouders die elke week opnieuw er voor zorgen dat hun teams na de match iets lekkers te eten krijgen: zelf gebakken taartjes, lekkere broodjes of ’n stuk heerlijke cake! Gewoonweg fantastisch! Zónder ál die medewerking is het runnen van een voetbalclub niet mogelijk! Daarom onze hartelijke dank aan alle ouders en supporters.  

Vrijwilligers in de clubs, in een adem moeten we dan de vele vrijwilligers in de clubs benoemen; de bestuurders, de mensen achter de bars, de mensen die de velden in orde houden, de kleedlokalen schoonmaken, enz., enz. Alleen dankzij die inzet, kan een club blijven bestaan.

Gaat er dan nooit iets fout?

Natuurlijk wel, als je als Jsw Neerpelt, in een samenwerking met K. Kaulille Fc  - en komend jaar ook met sv Breugel – dus met 5 clubs samenwerkt, dan gaan er dingen fout. In de Jsw vanaf de U10 t/m U21 hebben we ruim 300 spelers die veelal 3 keer per week trainen en 1 keer voetballen.

Het komend seizoen hebben we vanaf de U10 in de samenwerking 20 ploegen, daarmee dus 20 jeugdtrainers en minimaal 20 afgevaardigden. Die allemaal op het juiste moment, in de juiste ploeg, in het juiste kleedlokaal en op het juiste veld 3 of 2x te laten trainen en  1x te laten voetballen, is geen sinecure. Dat is een klus waar een groot aantal vrijwilligers – bestuursleden! – in de clubs vele en vele uren aan besteden. Dan kan het wel eens fout gaan, of vaak ook vermeend fout gaan. Er is discussie over of zoon/dochter in het juiste team speelt, op de juiste plaats, enz. Daar verschillen visies, vaak tussen de verantwoordelijke – trainer – en ouder. Ook de trainer heeft niet altijd gelijk, maar hij is wel verantwoordelijk. Als je met zovelen bent, dan worden er fouten gemaakt. Wij roepen op om deze ‘fouten’ te benoemen en er naar te vragen, maar wel altijd en alleen op de juiste plaats. Spreek verantwoordelijken aan, stel je vragen; echter niet aan de bar, niet onmiddellijk of zelfs tijdens een training/match, maar op een rustiger moment. Gezamenlijk overleg, uitwisselen van standpunten kan al veel betekenen en verhelpen.

Een groep vrijwilligers die we nu eens niet mogen vergeten, zijn onze scouts. We hebben een 5-tal mensen in onze clubs die erg veel matchen zien, waar geen enkele speler van ons meespeelt. Zij gaan kijken naar omliggende clubs om te zien of er spelers zijn die onze teams kunnen versterken. Zij organiseren matchen en ontvangen ouders/spelers op de club voor trainingen, enz. Om interprovinciaal te kunnen spelen, is dat van wezenlijk belang. Dankzij hun inzet maken een aantal spelers de overstap en maken die spelers – naast zichzelf – onze teams beter. Vergeet ook aub niet dat we voor interprovinciaal voetbal ook getalsmatig moeten voldoen aan een aantal eisen: zo moeten we met 2 teams U12 en 2 teams U13 spelen. Dus soms gaat het niet alleen over kwaliteit – al streven we dat 100% na – ook kwantiteit is van belang. In ieder geval danken we onze scouts voor hun grote inzet en uitstekende werk.

Het komende seizoen gaan we weer met 20 teams van start. Bovendien hebben we de al eerder genoemde samenwerking met Kaulille en Breugel. Daardoor moeten we weer in staat zijn iedereen elke week op zijn/haar niveau te laten trainen en voetballen. Misschien niet altijd in het team of op het veld dat men zich wenst, maar iedereen kan spelen.

Een groot aantal bestuursleden van de clubs hebben weer veel tijd besteed om alles georganiseerd te krijgen. De sportief verantwoordelijken hebben vele uren bijeengezeten om alles sportief uit te werken. Er zal hier en daar wat gewijzigd worden; ook wij leren bij! De trainers zijn bijeen geweest om hun afspraken te maken.

Het is nu zaak en tijd om alle ouders/spelers te informeren.

Daarvoor zijn er brieven onderweg – kan nog enkele dagen duren – met informatie over de lidgelden en wat daar allemaal bij hoort.

Ook zijn er ouderavonden gepland; de data staan vast, de plaats waar ze gehouden worden nog niet.

We rekenen opnieuw op de medewerking van alle (groot)ouders, supporters om weer een heel mooi seizoen met zoveel mogelijk hoogtepunten te realiseren. Als er ouders/supporters zijn die ‘ergens’ een helpende hand kunnen bieden, dan zijn ze meer dan van harte welkom.

We wensen iedereen een heel fijn en plezierig voetbalseizoen.

Ouderavonden: (Uitnodiging volgt)

-        Maandag 30 mei 19:00u – 20:15u            U10,U11, U12 en U13

-        Dinsdag 31 mei 19:00u – 20:15u             U14, U15 en U16

-        Woensdag 1 juni 19:00u – 20:15u            U17, U19 en U21

Op zaterdagmiddag 28 mei is er een familiedag waar we iedereen uitnodigen om het seizoen af te sluiten met een hapje en een drankje. Zie even verderop deze site.

Op maandag 4 april worden er weer evaluatiegesprekken gehouden voor spelers die in een van onze interprovinciale teams spelen: U10 t/m U17. Deze gesprekken vinden plaats in de kantine van Sportpark De Roosen.

Elke trainer brengt zijn of haar spelers op de hoogte en spreekt met hen een tijdstip af waarop speler en - een van de – ouders wordt verwacht. Een gesprek duurt zo’n 10 minuten.

Ook de TVJO’s zullen aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden

Komt u ons zondag 22 november ook steunen?

Het mosselfeest gaat door in de nieuwe kantine; voor wie nog niet in de gelegenheid was: komt dit zien.

Alle spelers krijgen een aantal kaarten uitgedeeld met – uiteraard – de bedoeling zoveel mogelijk gasten te werven.

Wij kunnen uw steun bijzonder goed gebruiken en we danken u bij voorbaat.

Smakelijk eten!

Aanvulling:

Het bestuur laat weten dat er ook kindermenu's  te verkrijgen zijn namelijk FRIET+FRIKANDEL en dit aan  5 EURO!

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n tiental jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking verlaten.

Deze samenwerking was tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits in 2012 ( 2-sterrenlabel, goed voor Provinciaal voetbal), 2015 ( 3-sterrenlabel, goed voor Interprovinciaal voetbal) en nu in de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren en  daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal!

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend en daarmee nationaal voetbal. Dat betekent dat er elk weekeinde met 13 teams ruim 175 spelers van Neerpelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
guntherscheelen.esperanza@proximus.be
+32498141135
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140