Apply for a U.S. Visa

Application Refused Under INA 221(g)

Op deze pagina:

  • Overview
  • Administrative Processing

Overview

Rewusal under Section 221(g) means that essential information is missing from an application or that an application has been placed on administrative hold. De consulaire ambtenaar die u interviewt zal u aan het eind van uw interview vertellen of actie in uw zaak wordt opgeschort op grond van 221(g) in afwachting van nadere informatie. De medewerker zal u ofwel vertellen dat de zaak administratief moet worden afgehandeld, of zal u vragen aanvullende informatie te verstrekken.

Indien aanvullende informatie nodig is, zal de medewerker u vertellen hoe u die informatie kunt verstrekken. In het kader van deze procedure krijgt u een schriftelijke brief en hebt u vanaf de datum van uw aanvraag 12 maanden de tijd om de gevraagde documenten in te dienen zonder dat u opnieuw visumleges hoeft te betalen. Na een jaar wordt een aanvraag die op grond van sectie 221(g) is geweigerd, beëindigd overeenkomstig sectie 203(e).

Als de Amerikaanse ambassade u om aanvullende informatie of documentatie heeft gevraagd, moet u deze documenten indienen volgens de instructies die u van de Amerikaanse ambassade heeft gekregen op de 221(g) aanvraag.S. Ambassade op het 221(g) weigeringsformulier.

Elektronische kopieën via E-mail

Als u instructies heeft ontvangen om via e-mail een elektronische kopie van een document te sturen, stuur deze dan in PDF naar de Amerikaanse Ambassade of Consulaat die uw 221(g) brief heeft afgegeven. Bijlagen mogen niet groter zijn dan 3MB.

[email protected]

Administrative Processing

Sommige geweigerde visumaanvragen kunnen geweigerd worden onder sectie 221(g) omdat verdere administratieve verwerking vereist is. De consulaire ambtenaar die u interviewt, zal u aan het einde van het interview meedelen of uw aanvraag geweigerd is op grond van artikel 221(g) omdat verdere administratieve behandeling vereist is. De duur van de administratieve behandeling zal variëren naar gelang van de individuele omstandigheden van elk geval. Behalve in geval van een spoedreis (d.w.z. ernstige ziekte, verwonding of overlijden in uw naaste familie) moeten aanvragers ten minste 180 dagen wachten vanaf de datum van het interview of de indiening van aanvullende documenten, indien dat later is, voordat zij navraag doen over de status van de administratieve verwerking.

Aanvragers wier aanvraag is afgewezen voor administratieve behandeling kunnen contact opnemen met de ambassade/het consulaat om de status van hun aanvraag te controleren door op onderstaande link te klikken, die overeenkomt met de ambassade/het consulaat waar zij zijn geïnterviewd:

  • Wenen

U kunt de status van uw immigratievisumaanvraag hier online controleren door uw interviewlocatie en uw casusnummer in te voeren. Uw aanvraag zal afgewezen blijven, tenzij de consulaire ambtenaar kan concluderen dat u in aanmerking komt voor uw visum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *