Authoritaire regimes – Vaillant – – Major Reference Works

Authoritarisme kan worden opgevat als zowel een politiek regime als een ideologische constructie. De term is ook gebruikt om te verwijzen naar bepaalde psychologische eigenschappen. Als politiek regime kan autoritarisme worden gedefinieerd als een regeringsvorm die het staatsgezag monopoliseert zonder politiek pluralisme of bescherming van de burgerlijke vrijheden te garanderen en met weinig of geen verantwoordingsplicht jegens de bevolking. Om de exclusieve aanspraak op macht af te dwingen, grijpen autoritaire regimes terug op ongrondwettelijke of onwettige middelen, zoals het gebruik van geweld, censuur of het aanwakkeren van angst. Het idee van autoritarisme staat lijnrecht tegenover het concept democratie en wordt vaak als het negatieve ervan gepresenteerd. Hoewel autoritaire regimes vóór de moderniteit de norm waren, werd het begrip “autoritarisme” voor het eerst gebruikt aan het einde van de 19e eeuw en werd het pas populair na de Eerste Wereldoorlog (de geleidelijke opkomst van de rechtsstaat als bestuursbeginsel). Etymologisch komt het woord “autoritarisme” van het Latijnse auctor, dat leider of meester betekent. Autoritair kan zowel als bijvoeglijk naamwoord als als zelfstandig naamwoord worden gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *