Causes Of Narcissistic Rage

Door: Stephanie Kirby

Updated March 08, 2021

Medically Reviewed By: Sonya Bruner

Wat is Narcistische Persoonlijkheidsstoornis?

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) is een psychische aandoening waarbij een persoon een persoonlijk opgeblazen gevoel van zelfbelang heeft en een diepe behoefte aan overmatige aandacht en bewondering. Het veroorzaakt verstoorde relaties en een gebrek aan empathie voor anderen. Iemand die narcistisch is, vertoont een grote mate van trots en arrogantie. Als ze in een situatie terechtkomen waarin ze het gevoel hebben niet de bewondering te krijgen die ze verdienen, kan dat leiden tot uitingen van narcistische woede. Oorzaken van narcistische woede zijn onder meer de volgende, die we later in dit artikel in detail bespreken:

 • Getwijfeld zelfvertrouwen
 • Aantasting van het gevoel van eigenwaarde
 • Een vals gevoel van eigenwaarde

Als je narcistische woede hebt ervaren, ben je niet alleen. Er zijn manieren om hulp te krijgen.

Narcistische woede kan een negatieve invloed hebben op alle relaties in je leven

Laten we eens praten. Get Matched With A Licensed Therapist Today Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BetterHelp, die alle vergoedingen ontvangt die aan het platform zijn verbonden.

Bron: pexels.com

Als je worstelt met narcistische neigingen, kan het moeilijk zijn om te gaan met situaties waarin je het gevoel hebt dat je ego wordt bedreigd. Als je het gevoel hebt dat mensen je capaciteiten en vaardigheden in twijfel trekken of dat je niet de waardering en erkenning krijgt die je verdient, kan dat veel emoties losmaken. Hoewel emoties op zich niet verkeerd zijn, is het mogelijk dat ze je op een dwaalspoor brengen als je ze niet goed onder controle hebt. In het bijzonder kunnen ze leiden tot woedeaanvallen en agressie. Inzicht in de oorzaak van deze gevoelens en het aanleren van de juiste manieren om erop te reageren, kunnen u helpen een leven te leiden dat meer voldoening geeft.

Symptomen van NPD

Rond 6% van de Amerikaanse bevolking heeft deze aandoening. Enkele basissymptomen van narcisme kunnen per persoon verschillen, maar kunnen het volgende omvatten:

 • Het hebben van een overdreven gevoel van eigenwaarde en persoonlijke prestaties
 • Het hebben van een gevoel van aanspraak, met een behoefte aan constante, overdreven bewondering
 • Het beweren van zelf-superioriteit zonder ondersteunende prestaties
 • Het hebben van een zelf-superieure aard en alleen bereid zijn om te gaan met even superieure mensen
 • Het verwachten van speciale gunsten en onderwerping van anderen aan hun verwachtingen
 • Het hebben van een onvermogen of onwil om de behoeften en gevoelens van anderen te erkennen
 • Het jaloers zijn op anderen, terwijl ze geloven dat alle anderen hen benijden
 • Het vertonen van arrogantie of hooghartig gedrag, ook verwaand, opschepperig en pretentieus overkomen

Mensen met NPD hebben ook moeite om te gaan met alles wat ze als kritiek ervaren. Ze worden ongeduldig of boos als een speciale behandeling wordt geweigerd. Mensen met narcisme voelen zich gemakkelijk vernederd of ontkend als anderen zich superieur gedragen. Het is moeilijk voor hen om emoties, gedrag, stress, en veranderingen in hun eigen leven te reguleren. Bovendien krijgen mensen met narcisme vaak te maken met depressie, onzekerheid, schaamte of andere verminderde gevoelens omdat hun pogingen tot perfectie niet worden bereikt.

Definitie van Narcistische Woede

De term “narcist” is gebaseerd op de Griekse mythologische figuur Narcissus die verliefd was op zijn spiegelbeeld. Groter dan egoïsme is narcisme gericht op zelfperfectie en kan een sterke woede teweegbrengen wanneer anderen hun imago op welke manier dan ook bagatelliseren.

Bron: pexels.com

“Narcistische woede” is in de afgelopen eeuw door verschillende psychologen bestudeerd. Bij mensen met narcisme is er een intens gevoel van aangevallen te worden wanneer hun grandioze gevoel van eigenwaarde of uit de kluiten gewassen ego worden gebagatelliseerd. Ofwel een “narcistische verwonding” of “narcistisch litteken” veroorzaakt deze persoon pijn, en de reactie is intens. Zonder het vermogen om kalm om te gaan met deze situaties, zullen ze vaak lanceren in een oncontroleerbare woede. Deze woede is een bron van bescherming of verdediging tegen de waargenomen schaamte of pijn die ze niet onder ogen kunnen zien. Soms met het verlies van een vermogen om zich te verdedigen of te beheersen, lijken deze woedeaanvallen constant of aanhoudend. Iedereen die deze woede ervaart, heeft hulp nodig.

Narcistische woede is anders dan gewone woede

Narcistische woede wordt gemakkelijk getriggerd door een reeks van dingen die een ander persoon slechts licht zouden irriteren. Mensen die narcistisch zijn kunnen in gewelddadige woede uitbarsten door iets dat voor anderen triviaal lijkt, bijvoorbeeld kleine meningsverschillen of ontkende wensen en verlangens. Elke keer dat je een beschamend gevoel triggert bij de persoon met narcisme, kan hij in woede uitbarsten.

Bij de meeste mensen doorloopt woede zeven niveaus van emotie, die elk een gepaste mate van controle vereisen. Hoewel deze niveaus van persoon tot persoon verschillen, volgen ze volgens de psychologie dit algemene pad:

1-Stress. Onbewuste gevoelens van woede die zonder uitdrukking worden gevoeld.

2-Anxiety. Subtiele aanwijzingen die worden gebruikt om woede te uiten.

3-Agitatie. Ongenoegen dat publiekelijk wordt geuit zonder schuld.

4-Irritatie. Enig ongenoegen dat wordt gebruikt om een reactie van de ander uit te lokken.

5-Verontwaardiging. Gezichtsuitdrukkingen of harde woorden om boosheid te tonen.

6-Boosheid. Luidruchtige woede, vocaal of schreeuwend, samen met dramatische expressie.

7-Woede. Verliest de kalmte en lanceert dan in woede of agressie.

Mensen die narcisten zijn, volgen niet het gebruikelijke pad van woede. Ze worden vaak gedreven van agitatie in een agressieve woede met een eenvoudige trigger. Elke kleine speling tegen hun ego of perfectionisme – of zelfs de geringste actie tegen hun beeld van eigenwaarde – kan genoeg zijn om dit te triggeren. De woede is volkomen aanvaardbaar voor hoe zij zichzelf zien, hoewel anderen het meestal niet begrijpen en het geen aanvaardbare uiting van woede is.

Oorzaken van narcistische woede

Zonder constante steun en een positief zelfgevoel is het ego van de narcist zeer kwetsbaar. Ze ervaren elke negatieve opmerking naar hen toe als een immense vernedering. Wanneer dit gebeurt, kunnen ze in woede uitbarsten; deze waargenomen negativiteit wordt vaak een “narcistische verwonding” genoemd. De blessure wordt meestal veroorzaakt door een van de drie dingen: uitgedaagd vertrouwen, gekwetst gevoel van eigenwaarde, of een vals gevoel van zelf.

 1. Uitgedaagd vertrouwen – De schijn van vertrouwen, zelfverzekerdheid, en aanspraak zijn belangrijk voor de persoon die een narcist is. Gezien de buitensporige eisen die worden gesteld aan anderen in hun relaties, kunnen ze vaak het gevoel uitgedaagd en uiteindelijk boos. Onmiddellijk na het gevoel uitgedaagd, de persoon met narcisme voelt zich aangevallen door de andere, vaak reageren in een woede om hun ego te beschermen of anderen te overmeesteren.
 2. Schade aan Esteem – Schade aan het gevoel van eigenwaarde van de persoon met narcisme kan leiden tot gevoelens van schaamte of mislukking. Omdat ze projecteren aanspraak en zelf-belang tot het uiterste, elke mislukkingen gewezen door anderen in hun leven leidt uiteindelijk tot hun woede. Deze woede kan worden gericht als wraak op de beschuldiger en kan daden van geweld omvatten.
 3. Vals gevoel van eigenwaarde – Dit omvat een vals gevoel van identiteit en capaciteiten. Hoewel dit kan beginnen in de kindertijd, gesteund door de mensen om hen heen, de persoon die narcistisch is heeft vaak een onderliggend gevoel van het gevoel van onwaardig of niet geliefd door de mensen die dicht bij hen. Ze kunnen oppervlakkige relaties aangaan die het valse gevoel van eigenwaarde voeden en die positieve gevoelens kunnen blijven voeden. Wanneer een intieme minnaar of partner twijfels uit aan de persoon met narcisme, komt een narcistische woede vaak aan de oppervlakte.

Het is belangrijk om te weten dat narcistische woede niet een reactie is op stress of eenvoudige woede omdat niet aan hun behoeften wordt voldaan. Er is meestal een veel grotere, onderliggende, persoonlijke angst voor deze extreme uitbarstingen. De persoon is vaak op de uitkijk voor downplays van anderen – van kritiek tot meningsverschillen tot meer. Dit kan gemakkelijk leiden tot vernedering of gevoelens van afwijzing, die zich uiteindelijk uiten in woede.

Narcistische woede kan een negatieve invloed hebben op alle relaties in je leven

Laten we eens praten. Laat u vandaag nog koppelen aan een gediplomeerd therapeut

Bron: unsplash.com

Met weinig tot geen beschermende barrière, heeft de persoon die een narcist is een minimale emotionele huid. Ze zijn ultragevoelig, waardoor persoonlijke ervaringen overdreven intens zijn. Met het onvermogen om een solide of ware zelf te behouden, kan hun identiteit soms opgeblazen worden. Er is vaak een vermindering van persoonlijke grenzen tussen hen en anderen, wat kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid of slachtofferschap. De persoon die narcisme ervaart kan soms het gevoel hebben dat anderen hem in de steek hebben gelaten, afgewezen en alleen hebben achtergelaten. Op deze manier is het moeilijk voor hen om hun gevoelens te beheersen of hun problemen eerlijk te benaderen.

De persoon met narcisme vertoont niet alleen een ongewone verslaving aan woede, maar dit is ook hun methode om te vechten voor aandacht. Op deze manier krijgen ze in elke situatie de ogen en oren van iedereen om hen heen. Mensen met narcisme willen dat alles draait om hun wensen en behoeften. Diep van binnen komt dit omdat ze bang zijn alles te verliezen wat belangrijk is in hun leven, inclusief de mensen van wie ze vinden dat ze het meest om hen zouden moeten geven. Deze woede is een manier om vast te houden aan alles en iedereen die ze soms voelen wegglippen.

Twee soorten narcistische woede: Explosieve & Passief-agressieve

Explosieve narcistische woede komt vaak volkomen onuitgelokt over. Dergelijke uitbarstingen lijken meestal zeer vluchtig waarbij het slachtoffer, zelfs de persoon die narcistisch is, verbaal of fysiek wordt aangevallen. Soms beschadigt de persoon anderen, fysiek of emotioneel, terwijl hij in een narcistische woedeaanval zit. Deze episodes kunnen escaleren tot extreem gewelddadige niveaus, zelfs tot het punt van moord in sommige gevallen.

Narcistische woede kan zich ook presenteren in een passief-agressieve manier. Dit gebeurt wanneer ze het slachtoffer straffen door alle communicatie terug te trekken. De persoon met narcisme zal mokken of zich terugtrekken totdat ze het gevoel hebben dat hun boodschap is ontvangen door de andere persoon.

Behandelingsopties voor Narcistische Woede

NPD veroorzaakt problemen op vele gebieden van het leven, zoals relaties, werk, school, of financiële zaken. Iemand met NPD kan over het algemeen ongelukkig en teleurgesteld zijn wanneer ze niet de speciale gunsten of bewondering krijgen die ze menen te verdienen. Zij kunnen elke of alle relaties als onbevredigend ervaren en anderen in hun leven kunnen het niet prettig vinden om bij hen in de buurt te zijn. Behandeling voor NPD omvat meestal gesprekstherapie, ook bekend als psychotherapie.

Degenen met NPD denken meestal niet dat er iets mis kan zijn, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze behandeling zoeken. Maar er zijn andere opties beschikbaar, waaronder de volgende:

Medicatie

Terwijl er geen medicatie is die specifiek voor NPD is, zijn er wel voorgeschreven medicijnen die kunnen helpen, zoals antidepressiva en stemmingsstabilisatoren. Het soort medicatie dat zou kunnen werken, hangt af van de symptomen waarmee ze leven en eventuele andere geestelijke gezondheidsproblemen waarmee ze te maken hebben.

Meditatie

Onderzoek suggereert dat mediteren kan helpen de reactie van je lichaam op woede te verminderen. Als u consequent mediteert (meerdere keren per week), zal uw vermogen om kalm te blijven in situaties die woede oproepen, worden verbeterd. NPD kan echter complexer zijn dan woede alleen. Het zoeken van professionele hulp wordt aanbevolen.

Bron: unsplash.com

Psychotherapie

Zoals hierboven vermeld, is psychotherapie een effectieve vorm van therapie voor NPD en woede. Er zijn meerdere soorten “praattherapie” beschikbaar. Sommige richten zich op het helpen kijken en analyseren van situaties in je leven, terwijl anderen je helpen je te concentreren op het leren beheersen van je gedachten.

Typisch wordt vaak behandeling gezocht voor symptomen van depressie, drugs- of alcoholgebruik, of een ander geestelijk gezondheidsprobleem in plaats van het kernprobleem van narcisme. De waargenomen ontkenning van hun gevoel van eigenwaarde kan het moeilijk maken voor de persoon om behandeling te accepteren. Als u een van deze symptomen bij uzelf herkent, kan het zoeken naar een arts of een persoonlijke of online counselor helpen uw leven meer lonend en plezierig te maken zodra de juiste behandeling is gestart.

BetterHelp biedt een handige oplossing

Als u geïnteresseerd bent in therapie-opties omdat u denkt dat dit een gebied van strijd voor u is, overweeg dan BetterHelp. BetterHelp biedt online therapie die het krijgen van hulp gemakkelijk maakt. Je hoeft je geen zorgen te maken over het binnengaan van een kantoor en kunt discreet praten met een therapeut wanneer en hoe je het nodig hebt. U kunt hieronder reviews lezen van een aantal van onze therapeuten.

Counselor Reviews

“Regina hielp me te bepalen waar mijn woede probleem vandaan kwam in de allereerste sessie, en heeft me geholpen me meer zelfbewust te worden van mijn waarschuwing triggers. Zeer inzichtelijk en behulpzaam!”

“Josh heeft me echt geholpen met het vinden van manieren om mijn woede te beheersen. Ik ben nu positiever en dat is allemaal te danken aan Josh, die me heeft geholpen strategieën te vinden.”

Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Wat zijn de 9 kenmerken van iemand met narcisme?

Er zijn meer dan 9 kenmerken die in verband worden gebracht met narcisme. Enkele daarvan zijn: zichzelf belangrijk vinden, zich gerechtigd voelen, behoefte hebben aan erkenning, geloven dat ze superieur zijn, verwachten te worden geprezen, anderen gebruiken om te krijgen wat ze willen, overdrijven van hun capaciteiten of prestaties, negatief praten over mensen, en het gevoel hebben dat ze beter zijn dan alle anderen. Als iemand die je kent deze eigenschappen vertoont, kan hij of zij hulp nodig hebben om zijn of haar narcisme te overwinnen.

Zijn mensen met narcisme agressief?

Mensen met narcisme kunnen soms agressief zijn, vooral als ze niet krijgen wat ze willen. Wanneer een persoon narcistisch gedrag vertoont, kan hij bijvoorbeeld agressief of boos worden wanneer hij niet wordt behandeld alsof hij speciaal is of niet beter wordt behandeld dan anderen. Ze kunnen soms in woede uitbarstingen komen omdat ze vaak problemen hebben met hun gevoelens en de manier waarop ze die uiten. Tegelijkertijd moet je niet verwachten dat elke persoon met narcisme agressief is.

Wat doen mensen met narcisme als ze ermee geconfronteerd worden?

Mensen met narcisme hebben de neiging om niet op te merken dat ze sommige van de symptomen die ze hebben ervaren, zelfs als ze vrij duidelijk zijn voor de mensen om hen heen. Als je iemand met narcisme confronteert met iets wat hij heeft gedaan, kan hij het gevoel hebben dat je tegen hem bent en in de verdediging gaan. Wees zo respectvol mogelijk als je praat met iemand die narcistisch is, want je zou zelf ook willen dat iemand aardig tegen je was als je narcistische symptomen had. Anders kun je er uiteindelijk voor zorgen dat de persoon in kwestie in episodes van narcistische woede terecht komt. Dit helpt je waarschijnlijk niet om tot hem door te dringen en moet worden vermeden.

Hoe maak je het uit met iemand die narcistisch is?

Het uitmaken met iemand die narcistisch is, kan een beetje anders zijn dan uitmaken met iemand die geen narcistisch gedrag ervaart. Zo kan de persoon met wie je het uitmaakt het gevoel hebben dat de breuk plotseling komt en een harde beslissing is. Hij/zij kan je ook smeken om je te bedenken en beloven dat er veranderingen in de relatie komen. Je zult sterk moeten zijn en je comfortabel moeten voelen met de beslissing die je hebt genomen. Als je besluit dat je deze persoon niet meer in je leven wilt, moet je misschien wegblijven van sociale mediasites en van gemeenschappelijke vrienden die je met je partner had.

Hoe gedraagt een ouder met narcisme zich?

Er zijn een paar tekenen om op te letten als je denkt dat je ouder narcisme heeft. Ze geven je misschien alleen liefde onder bepaalde voorwaarden en doen hun best om je te controleren. Andere tekenen zijn dat ze denken dat ze zich niet aan regels hoeven te houden, je naar beneden halen of je het mikpunt van grappen maken, en soms op je angsten inspelen. Een ouder kan ook onvoorspelbaar gedrag vertonen, waarbij hij of zij soms in episodes van narcistische woede uitbarst. Bovendien zal een ouder weigeren om jouw standpunt te valideren. Als een van deze dingen je bekend voorkomt en je aan je ouder doet denken, weet dan dat er hulp voor je beschikbaar is. Het kan zijn dat je therapie nodig hebt om een narcistische ouder achter je te laten.

Wat heeft iemand die narcistisch is nodig?

In essentie wil iemand die narcistisch is de belangrijkste persoon in de kamer zijn. Ze hebben vaak een groot gevoel van eigenwaarde, zodat ze het gevoel hebben dat ze de meest verwezenlijkte en slimste persoon in de kamer zijn. Als anderen op die manier naar hen handelen, zijn er over het algemeen geen problemen. Echter, als iemand het niet eens is of een persoon met narcisme niet behandelt op de manier waarop ze behandeld willen worden, kunnen er episodes van narcistische woede optreden waarmee moet worden omgegaan.

Hoe kalmeer je een narcistische woede?

NPD en woede kunnen hand in hand gaan omdat een persoon die een narcist is, soms moeite heeft met zijn emoties. Als je narcistische woede wilt kalmeren, zul je waarschijnlijk eerst door de uitbarsting heen moeten komen. Vervolgens moet je doen wat je kunt om je vriend of geliefde ervan te overtuigen dat hij of zij narcistisch gedrag vertoont. Als de persoon die episodes van narcistische woede heeft een collega of een vreemde is, dan wil je hem of haar zo veel mogelijk vermijden. Het is ook belangrijk om op te merken dat je niet hoeft te accepteren een fysieke woordenwisseling met iemand. Als iemand met narcisme je kwaad doet op een fysieke manier, kan het nodig zijn om contact op te nemen met de politie of autoriteiten.

Hoe overtuig je iemand die een narcist is?

Als je een persoon met narcisme probeert te overtuigen om in te stemmen met iets wat je hebt gezegd of gedaan, kan dit moeilijk zijn. Omdat je weet dat er een relatie is tussen narcisme en een grote liefde voor zichzelf, moet je misschien een beroep op een hen doen door hen eerst te vertellen wat je leuk aan hen vindt. Dan kun je overgaan naar het deel van het gesprek waar je misschien een tegenwicht moet bieden of hen van iets moet overtuigen. Als u hen probeert te overtuigen om zich te laten behandelen, zult u vriendelijk en geduldig met hen moeten zijn. Laat hen weten dat u om hen en hun welzijn geeft. Met andere woorden, misschien moet je eerst hun narcistische aanbod of de aandacht die ze nodig hebben verhogen voordat ze zullen overwegen om je überhaupt uit te horen.

Conclusie

Als je voelt dat je lijdt aan NPD en vatbaar bent voor narcistische woedeaanvallen, zijn er manieren om je gedrag te veranderen en hulp te krijgen. Behandeling, zoals psychotherapie, kan u helpen controle te krijgen over deze negatieve en moeilijke emoties die kunnen leiden tot ongewenst gedrag. U kunt een meer bevredigend leven vinden met meer lonende relaties. Zet vandaag nog de eerste stap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *