De natuurlijke pH-waarde van het huidoppervlak is gemiddeld lager dan 5, wat gunstig is voor de aanwezige flora

In de literatuur worden variabele pH-waarden van de huid gerapporteerd, alle in het zure bereik, maar met een breed bereik van pH 4,0 tot 7,0. In een multicentrisch onderzoek (N = 330) hebben wij de pH-waarde van het huidoppervlak van de volar onderarm beoordeeld vóór en na het afzien van douchen en het aanbrengen van cosmetische producten gedurende 24 uur. De gemiddelde pH daalde van 5,12 +/- 0,56 tot 4,93 +/- 0,45. Op basis van deze pH-daling wordt geschat dat de “natuurlijke” pH-waarde van het huidoppervlak gemiddeld 4,7 bedraagt, d.w.z. minder dan 5. Dit is in overeenstemming met de bestaande literatuur, waarin in een relatief groot aantal rapporten (ca. 50%) daadwerkelijk pH-waarden onder 5,0 worden beschreven; dit in tegenstelling tot de algemene aanname dat de pH-waarde van het huidoppervlak gemiddeld tussen 5,0 en 6,0 ligt. Niet alleen het voorafgaande gebruik van cosmetische producten, met name zepen, heeft een grote invloed op de pH-waarde van het huidoppervlak, maar ook het gebruik van gewoon leidingwater, in Europa met een pH-waarde die doorgaans rond 8,0 ligt, verhoogt de pH-waarde van de huid tot 6 uur na het aanbrengen, alvorens terug te keren naar de “natuurlijke” waarde van gemiddeld minder dan 5,0. Aangetoond is dat de huid met pH-waarden van minder dan 5,0 in een betere conditie verkeert dan de huid met pH-waarden van meer dan 5,0, zoals blijkt uit de meting van de biofysische parameters barrièrefunctie, hydratatie en schilfering. Het effect van de pH op de hechting van de residente microflora van de huid werd ook beoordeeld; een zure pH-waarde van de huid (4-4,5) houdt de residente bacterieflora aan de huid vast, terwijl een alkalische pH-waarde (8-9) de verspreiding van de flora uit de huid bevordert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *