eGFR met behulp van CKD-EPI

De CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) vergelijking is ontwikkeld in een poging een nauwkeuriger formule te creëren om de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) te schatten aan de hand van serumcreatinine en andere direct beschikbare klinische parameters, met name wanneer de werkelijke GFR >60 mL/min per 1,73m2 bedraagt.

Onderzoekers hebben gegevens uit meerdere onderzoeken gebundeld om deze nieuwe vergelijking te ontwikkelen.

Onderzoekers hebben gegevens van meerdere studies samengevoegd om deze nieuwe vergelijking te ontwikkelen en te valideren. Zij verdeelden 10 studies, die 8254 deelnemers omvatten, willekeurig in afzonderlijke datasets voor ontwikkeling en interne validatie. Voor de externe validatie werden 16 extra studies gebruikt, met 3896 deelnemers.

De CKD-EPI-vergelijking presteerde beter dan de MDRD-vergelijking (Modification of Diet in Renal Disease Study), vooral bij hogere GFR, met minder bias en grotere nauwkeurigheid. Bij NHANES-gegevens (National Health and Nutrition Examination Survey) was de mediane geschatte GFR 94,5 mL/min per 1,73 m2 tegenover 85,0 mL/min per 1,73 m2 .73 m2, en de prevalentie van chronische nierziekte was 11,5% versus 13,1%.

De CKD-EPI-vergelijking, uitgedrukt als één vergelijking, is:

  • GFR = 141 * min(Scr/κ,1)α * max(Scr/κ, 1)-1.209 * 0,993Leeftijd * 1,018 * 1,159

Scr is serumcreatinine (mg/dL), κ is 0,7 voor vrouwen en 0,9 voor mannen, α is -0,329 voor vrouwen en -0,411 voor mannen, min geeft het minimum van Scr/κ of 1 aan, en max geeft het maximum van Scr/κ of 1 aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *