Hydrology

Hydrologie is een uiterst belangrijk studiegebied, dat zich bezighoudt met een van de meest waardevolle hulpbronnen op aarde: water. Alle aspecten van het beschikbare water op aarde worden bestudeerd door deskundigen uit vele disciplines, van geologen tot ingenieurs, om de informatie te verkrijgen die nodig is om deze vitale hulpbron te beheren. Hydrologen vertrouwen op hun inzicht in de wisselwerking tussen water en zijn omgeving, met inbegrip van de manier waarop het zich verplaatst van het aardoppervlak naar de atmosfeer en dan weer terug naar de aarde. Deze oneindige beweging wordt de hydrologische cyclus genoemd, of de watercyclus.

Water neemt in het milieu verschillende vormen aan als reactie op veranderingen in temperatuur en andere invloeden. Water van het oppervlak van oceanen en andere watermassa’s wordt door de zon opgewarmd en verdampt als waterdamp. Wanneer deze vochtige lucht hoog in de atmosfeer opstijgt, koelt zij af en condenseert tot wolken. Het vocht in de wolken keert dan terug naar het aardoppervlak in de vorm van neerslag. Zodra het de grond bereikt, wordt het water geabsorbeerd en wordt het grondwater. Grondwater dat niet wordt geabsorbeerd, keert terug naar beken, rivieren, stromen en uiteindelijk naar de oceanen. De cyclus herhaalt zich wanneer het oppervlak van de watermassa’s opnieuw verdampt. Vocht dat door planten wordt opgenomen, kan ook weer in de atmosfeer terechtkomen via een proces dat transpiratie wordt genoemd.

Hydrologie houdt zich niet alleen bezig met de studie van de natuurlijke verspreiding en beweging van water, maar ook met de invloed van menselijke activiteiten op de waterkwaliteit en met problemen op het gebied van waterbeheer. Mensen gebruiken water voor vele doeleinden. Thuis gebruiken mensen water om te drinken, te koken, schoon te maken en te baden. Veel industrieën hebben een grote behoefte aan water. In de landbouw wordt water gebruikt voor de irrigatie van landbouwgrond en voor de veeteelt. Het water in veel stuwdammen wordt gebruikt voor de opwekking van hydro-elektrische energie. De lijst van menselijke toepassingen van water is vrijwel eindeloos.

Hydrologen, zoals National Geographic Explorer Manase Elisa, spelen een cruciale rol bij het bepalen van de invloed van menselijke activiteiten op ons beschikbare water. Elisa voerde de eerste uitgebreide studie uit van het ecosysteem Katuma River-Lake Rukwa in de Afrikaanse natie Tanzania. Irrigatie in de regio van de Katuma rivier heeft stroomafwaarts geleid tot een verslechtering van het milieu. Hydrologen streven ernaar de waterkwaliteit te verbeteren en onze toegang tot water te vergroten, zodat we er gebruik van kunnen blijven maken op alle manieren die noodzakelijk zijn voor ons leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *