IV’s Favoriete Uitvindingen: De Babbage Machine

In onze vroege geschiedenis moesten wetenschappers, ingenieurs en navigators vertrouwen op menselijke berekeningen om complexe wiskundige functies uit te voeren. Teams van wiskundigen of “menselijke rekenaars” werden belast met het maken van foutloze tabellen met vergelijkingen en gegevens. Het probleem was dat menselijke rekenaars niet perfect waren. Menselijke berekeningen bleken zowel een inefficiënte als onnauwkeurige methode om gegevens in tabellen op te slaan.

In 1822 had de briljante wiskundige en uitvinder Charles Babbage een visie die het spel voorgoed veranderde. Gefrustreerd door menselijke fouten, ontwierp Babbage de Difference Engine om het proces van het berekenen van wiskundige functies te automatiseren. De machine was ontworpen om getallen te berekenen volgens de methode van eindige verschillen. Het grote voordeel van deze methode is dat zij alleen optelling gebruikt en vermenigvuldiging en deling overbodig maakt, die moeilijker mechanisch te implementeren zijn. Het proces breekt een complexe taak die onderhevig is aan menselijke fouten op in hapklare brokken die kunnen worden geprogrammeerd om bijna alle fouten in de berekening te elimineren.

Hoewel Babbage verantwoordelijk was voor het ontwerp van de Difference Engine, zou het nog 153 jaar duren voordat deze daadwerkelijk werd gebouwd. In 2002 werd de mechanische rekenmachine gebouwd naar Babbage’s originele tekeningen. En dat hebben we te danken aan onze medeoprichter Nathan Myhrvold. Myhrvold financierde niet alleen een deel van het uitvoermechanisme van het London Science Museum voor een werkende Difference Engine No. 2, maar is ook de eigenaar van een Difference Engine No. 2, waardoor de mechanische rekenmachine die in onze foyer te zien is, een van de enige twee ter wereld is.

Het is moeilijk je een wereld voor te stellen zonder Charles Babbage’s visie op de mechanische rekenmachine. Zouden we zonder Babbage onze kinderen dit schoolseizoen met menselijke rekenmachines naar algebra-les sturen? Charles Babbage was in staat om de complexiteit van ons universum op te delen in beheersbare delen. Hij is een van de denkers die de berekenbaarheid van onze wereld hebben onthuld en dient als inspiratie voor velen van ons bij IV, telkens als we door de foyer van het IV Lab lopen en een glimp opvangen van de Difference Engine No. 2.

Voor meer van IV’s favoriete uitvindingen, zie onze post over codeermachines en brandslangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *