eGFR przy użyciu równania CKD-EPI

Równanie CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) zostało opracowane w celu stworzenia bardziej precyzyjnego wzoru do szacowania współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR) na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy i innych łatwo dostępnych parametrów klinicznych, szczególnie w przypadku, gdy rzeczywisty GFR wynosi >60 ml/min na 1.73m2.

Badacze połączyli dane z wielu badań, aby opracować i zwalidować to nowe równanie. Losowo podzielili 10 badań, które obejmowały 8254 uczestników, na oddzielne zestawy danych do opracowania i wewnętrznej walidacji. 16 dodatkowych badań, które obejmowały 3896 uczestników, wykorzystano do walidacji zewnętrznej.

Równanie CKD-EPI działało lepiej niż równanie MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study), zwłaszcza przy wyższym GFR, z mniejszą tendencyjnością i większą dokładnością. Analizując dane z badania NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), mediana szacowanego GFR wynosiła 94,5 mL/min na 1,73 m2 vs 85,0 mL/min na 1,73 m2, a częstość występowania chorób nerek wynosiła 85,0 mL/min na 1,73 m2.73 m2, a częstość występowania przewlekłej choroby nerek wynosiła 11,5% w porównaniu z 13,1%.

Równanie CKD-EPI, wyrażone jako pojedyncze równanie, to:

  • GFR = 141 * min(Scr/κ,1)α * max(Scr/κ,1)-1.209 * 0,993Wiek * 1,018 * 1,159

Scr to kreatynina w surowicy (mg/dl), κ wynosi 0,7 dla kobiet i 0,9 dla mężczyzn, α wynosi -0,329 dla kobiet i -0,411 dla mężczyzn, min oznacza minimum Scr/κ lub 1, a max oznacza maksimum Scr/κ lub 1.

Wyniki badań są zgodne z równaniem EPI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *