Skip to Main Content – Keyboard Accessible

Overview

De onrechtmatige daad van het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed (IIED) doet zich voor wanneer iemand afschuwelijk of buitensporig handelt met de bedoeling om een ander ernstig emotioneel leed te berokkenen, zoals het uiten van de dreiging van toekomstig leed.

Prima Facie Case

  1. De verweerder handelt
  2. Het gedrag van de verweerder is schandalig
  3. De verweerder handelt met het doel het slachtoffer emotioneel leed te berokkenen dat zo ernstig is dat verwacht kan worden dat het de geestelijke gezondheid nadelig beïnvloedt
  4. Het gedrag van de gedrag van de verweerder veroorzaakt dergelijk leed

First Amendment Limits on IIED Liability

Zekere opzettelijke handelingen die kunnen voldoen aan het prima facie-criterium voor een IIED (in het bijzonder met betrekking tot de schandalige gedragscomponenten) kunnen niet in aanmerking komen voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad als een IIED, afhankelijk van de persoon tegen wie het gedrag is gericht of die de handeling pleegt.

Typisch zal een rechter geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad toekennen aan een gedaagde die zich kwaadspreekt over publieke figuren.

Daarnaast mag, zoals Texas v. Johnson (1989) stelt, “de overheid de uiting van een idee niet verbieden enkel en alleen omdat de samenleving het idee zelf beledigend of onaangenaam vindt”.

Mogelijke verweermiddelen

Als de eiser de gedaagde toestemming geeft om het schandelijke gedrag te vertonen, dan zal de rechter het gedrag waarschijnlijk niet als schandelijk beschouwen en daarmee de prima facie claim ontkrachten.

Daarnaast is ook de context van belang. Als het gedrag plaatsvindt in een situatie waarin het als normaal of gepast kan worden beschouwd, dan is de prima facie claim waarschijnlijk ontkracht.

Verschillende jurisdicties

Sommige jurisdicties breiden IIED aansprakelijkheid uit door het prima facie geval aan te passen. In plaats van te eisen dat de actie van de gedaagde emotionele schade toebrengt aan een beoogde eiser, zullen sommige jurisdicties toestaan dat zelfs als de gedaagde gedragingen op eiser A richt, maar iemand die dicht bij eiser A staat (eiser B) ernstig emotioneel leed lijdt, eiser B een IIED-vordering tegen de gedaagde mag instellen.

Moderne trends voor IIED-aansprakelijkheid

In Snyder v Phelps (2010) gaf het Hooggerechtshof een signaal af van het opleggen van IIED-aansprakelijkheid. Het Hof vernietigde het juryoordeel van de rechtbank dat IIED-aansprakelijkheid: “een te groot gevaar zou opleveren dat de jury zou straffen voor haar opvattingen over zaken van publiek belang.”

Voor meer over de invloed van Snyder v. Phelps op IIED aansprakelijkheid, zie deze Yale Law Journal noot, deze University of Missouri Law Review noot, en deze Northwestern University Law Review noot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *