Tizanidine en Alcohol / Voedselinteracties

Matig

Alcohol (Ethanol) tiZANidine

Matige Geneesmiddelinteractie

Het gebruik van tiZANidine samen met ethanol kan bijwerkingen zoals duizeligheid, slaperigheid, verwardheid en concentratiestoornissen versterken. Bij sommige mensen, vooral ouderen, kunnen ook het denken, het beoordelingsvermogen en de motorische coördinatie verslechteren. U moet het gebruik van alcohol tijdens de behandeling vermijden of beperken. Daarnaast kunnen deze medicijnen ook een verlagend effect hebben op uw bloeddruk. U kunt last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, flauwvallen en/of veranderingen in polsslag of hartslag. Deze bijwerkingen treden meestal op aan het begin van de behandeling, na verhoging van de dosis of wanneer de behandeling wordt hervat na een onderbreking. Laat het uw arts weten als u deze verschijnselen krijgt en ze niet na een paar dagen verdwijnen of als ze lastig worden. Vermijd het besturen van een auto of het bedienen van gevaarlijke machines totdat u weet wat het effect van de medicijnen op u is, en wees voorzichtig als u opstaat uit een zittende of liggende positie. Het is belangrijk dat u uw arts informeert over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van vitaminen en kruiden. Stop niet met het gebruik van medicijnen zonder eerst met uw arts te overleggen.

Schakel over naar professionele interactiegegevens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *