Waarom zijn er zoveel overeenkomsten tussen Jezus Christus en de Egyptische God Horus?

Printvriendelijk, PDF E-mail

Vraag

Grampen,

Waarom zijn er zoveel overeenkomsten tussen Jezus Christus en de Egyptische god Horus?

Breyden

Antwoord

Breyden,

Wel, laten we dat eens wat nader bekijken. Aangezien je in je vraag geen voorbeelden van deze overeenkomsten hebt gegeven, zal ik moeten raden over welke overeenkomsten je het hebt.

 • Zou je misschien bedoelen dat Jezus in een kribbe is geboren en Horus in een moeras? Nou, nee. Die lijken helemaal niet op elkaar. Er was geen engel, geen herders, geen ster bij de geboorte van Horus.
 • Misschien bedoelde je hoe Jezus het resultaat was van een maagdelijke geboorte van Maria en Jozef, terwijl Horus werd geboren uit Isis (een koningin-godin) en Osiris (de machtigste God in het Egyptische pantheon). Wacht, dat klinkt helemaal niet hetzelfde.
 • Werd je verteld dat Horus op 12-jarige leeftijd wijze mannen in een tempel onderwees? Er is geen enkel oud document dat een dergelijke gebeurtenis in het leven van Horus beschrijft.

Wat hier gebeurt, is dat je het slachtoffer bent geworden van het fenomeen “herhaalde leugen”. Dit is vergelijkbaar met de urban legends van de popcultuur. Atheïsten hebben geprobeerd de geloofwaardigheid van het Christendom te verzwakken door te wijzen op vroegere “mythen” en die te vergelijken met het Christendom en te stellen dat Jezus niet anders was dan dergelijke mythen. Welnu, er zijn niet alleen problemen met die gedachtegang (zelfs als zulke overeenkomsten werkelijk bestonden), maar er zijn ook ernstige problemen met deze specifieke mythen waarover je hebt gehoord. Ze lijken uit het niets te zijn verzonnen. Ze beweren dat er overeenkomsten zijn. Maar als je de oude werken van de Egyptenaren leest, zijn deze dingen nergens te vinden. In feite is er voor de meesten een heel ander verhaal.

Enkele andere valse overeenkomsten met de waarheid:

 • Jezus had 12 discipelen. Horus had er vier. En bij een speciale veldslag had hij er 16. Het enige wat deze getallen gemeen hebben is hun wiskundige factoren.
 • Jezus liep over water en doofde demonen uit. Horus verrichtte andere “wonderen” zoals in elk “god” verhaal zal staan. Horus werd beschouwd als een god. Maar hij heeft nooit over water gelopen of demonen uitgedreven.
 • Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Horus zou in een rivier gedoopt zijn door “Anup de Doper”. Helaas voor de voorstanders van deze mythe is er geen figuur met de naam Anup de Doper in de Egyptische mythos.
 • Jezus werd getransfigureerd op een berg, en hij onderwees de bergrede. Ongeacht wat je misschien hebt gehoord over Horus die hetzelfde deed, de oude teksten zeggen iets anders.
 • Jezus werd gekruisigd tussen twee dieven en herrees in drie dagen. Geen enkele oude tekst zegt iets over Horus die sterft in de mainline verhalen. Wel was er in latere eeuwen een verhaal dat in de Egyptische mythos als “non-canon” zou worden beschouwd, dat Horus in stukken werd gehakt en werd verstrooid, om vervolgens door Isis te worden verzameld. Maar het is vrij duidelijk dat dit een bewerking was van het Osiris verhaal voor hen die Horus wilden promoten boven Osiris.
 • Jezus vervulde de “wet”. De Egyptenaren kenden geen parallel met de Joodse wet van Mozes. In feite had het idee van een wetboek een dubbele oorsprong met Mozes en Hammurabi. Vóór die tijd was het concept van een wet slechts een verklaring van de despoten van die tijd.

Deze en vele andere zogenaamde “overeenkomsten” zijn op grote schaal ontkracht. Als je tijd besteedt aan het luisteren naar mensen als Bill Maher, John G. Jackson, en D.M. Murdock, dan wil je waarschijnlijk goed letten op de werkelijke bewijzen die zij aandragen. Die bieden ze niet. Maher vermeldt het Boek van de Doden dat onjuist wordt geciteerd. Zijn gebruik in zijn zogenaamde “documentaire” vertoont geen enkele gelijkenis met het werkelijke Boek van de Doden uit het oude Egypte. Er wordt geen melding gemaakt van het bovenstaande of van andere beweringen die deze drie en vele anderen doen. De meeste werken die dergelijke overeenkomsten beschrijven zijn eenvoudigweg pseudo-academische werken die geen originele bron voor deze beweringen hebben.

Zelfs als er ten tijde van Christus dergelijke verhalen bestonden, is er geen bewijs dat de vier evangelisten zelfs maar toegang zouden hebben gehad tot dergelijke mythen om er een dergelijk verhaal van te maken. Er is geen bewijs dat zij meer hadden dan een toeristische kennis van de Egyptische cultuur.

Een ander ding om te onthouden is dat het evangelie aan Adam werd onderwezen. Hij wist van de Verlosser en Zijn missie. Zelfs vanaf de zonde van Kaïn zijn er valse religies en valse priesterschappen ontstaan om de aanbidding van de Ene Ware God na te bootsen. Dus, wie kopieerde wie?

Er zijn veel dingen over Horus en andere Egyptische goden die je zou kunnen vergelijken met het verhaal over Jezus. Maar dat is moeilijk na te gaan, omdat veel goden van het Egyptische pantheon in de loop der eeuwen zijn veranderd. Sommige hadden parallelle verhaallijnen. Sommige goden werden samengevoegd met andere goden. Sommige werden opgeëist als mindere goden die ondergeschikt waren aan oudere goden.

Dergelijke veranderingen vonden ook plaats na het sterfelijk ambt van de Messias, waardoor de Egyptische afgodendienst gelijkenis vertoonde met de “Nieuwe Religie” van het Christendom. Dus, sommige dingen die je bij onderzoek kunt tegenkomen, POST-dateren eigenlijk Jezus Christus. Het is dus duidelijk dat de Egyptenaren het Christendom hebben gecoöpteerd in plaats van andersom.

Ik denk dat als je vergelijkingen zou willen maken met Egyptische goden, dat het veel beter zou zijn geweest om Jezus met Osiris te vergelijken. Osiris is tenminste gestorven en later herrezen. Maar als je de details leest, kom je tot de ontdekking dat het verhaal in zijn geheel niet veel gelijkenis vertoont.

En dat is nu juist het probleem met beweringen als deze. Zelfs als je kijkt naar de werkelijke overeenkomsten tussen de verhalen in de vier evangeliën, en andere mythen in de wereld, zijn de overeenkomsten zeer oppervlakkig. Natuurlijk zullen wonderen (of “magie”) deel uitmaken van een verhaal over een godheid. Dat is wat hen tot goden maakt. Maar wat was de boodschap? Wat waren de details van het verhaal?

De eigenlijke betekenis van het Evangelie van Jezus Christus was een volkomen revolutionaire filosofie. Als je de Bergrede bekijkt, hebben we geen eerdere werken die spreken over concepten waar Jezus over sprak.

 • Heb je vijand lief. Geef liefde terug aan hen die je haten. Bid voor je vijanden.
 • Loop de extra mijl.
 • Kijk naar een vrouw om haar te begeren is het begin van het plegen van overspel reeds in je hart.
 • De minste onder u zal de grootste zijn in het Koninkrijk.
 • Gebruik oordeel, barmhartigheid en geloof in gehoorzaamheid aan de geboden van God.
 • Leg mijn juk op u. Want mijn juk is gemakkelijk. En mijn last is licht.
 • Als gij geloof hebt als een mosterdzaadje, kunt gij bergen verzetten.
 • Het belangrijkste van alles: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe.

Geen enkele andere mythe die ik ken, zegt dat een god stierf om de zonden van de mensen weg te nemen. En die centrale doctrine van het hele christendom – waartoe zeker ook De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen behoort – is wat Jezus en alle volgelingen sinds zijn opstanding onderscheidt van alle andere verhalen of mythen in de geschiedenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *